Statik og styrkelære 2. udgave, 1. oplag 2013 © Nyt Teknisk Forlag ...

samples.pubhub.dk

Statik og styrkelære 2. udgave, 1. oplag 2013 © Nyt Teknisk Forlag ...

Definition på kraft

Du skal beregne størrelsen på kraftens vandrette og lodrette komposant.

Du tegner som vist på figur 1.22 og kan anvende formlerne for beregning

af retvinklede trekanter.

Figur 1.22

Rækkefølgen er vilkårlig, men du kan starte med at beregne den vandrette

komposant H:

H

cos 25°

= : H=

75 ⋅ cos 25°

= 67,97 N

75

Herefter den lodrette komposant:

V

sin 25°

= : V = 75 ⋅ sin 25°

= 31,70 N

75

EksEmpEl 1.02

Du har et legeme, der er påvirket af to kræfter F 1 = 20 N og F 2 = 30 N

som vist på figur 1.23.

Figur 1.23

Du skal bestemme resultanten både grafisk og analytisk.

19

More magazines by this user
Similar magazines