Statik og styrkelære 2. udgave, 1. oplag 2013 © Nyt Teknisk Forlag ...

samples.pubhub.dk

Statik og styrkelære 2. udgave, 1. oplag 2013 © Nyt Teknisk Forlag ...

Indhold

Indledning 7

1. Kræfter og momenter 9

Kraftbegrebet ................................9

Definition på kraft...........................10

Større kraftsystemer med samme angrebspunkt 28

Kraft- og tovpolygonmetoden ................36

Moment....................................40

Parallelle kræfter ............................46

Kraftpar ....................................51

Parallelforskydning af kraft ..................51

Loven om aktion og reaktion .................53

Ligevægtsbetingelser ........................54

Resume 1.kapitel ............................66

2. Konstruktioner påvirket til bøjning 69

Hvordan virker en belastning?................69

Belastningsfigurer ...........................71

Understøtningstyper ........................73

Ydre kræfter, aktioner og reaktioner . . . . . . . . . . . 74

Simple understøtninger ......................75

Indspændinger..............................76

Beregningsmodeller .........................76

Statisk ubestemte konstruktioner..............78

Bestemmelse af reaktioner....................79

Ydre kræfter, indre kraft og snitkraft...........90

Snitkræfter .................................91

Sammenhænge mellem V- og M-kurver ......107

Momentkurver for aksler....................117

Momentpåvirkede konstruktionselementer ...124

Resume 2. kapitel ..........................128

3. Gitterkonstruktioner 131

Opbygning ................................131

Beregningsgrundlag ........................133

Bestemmelse af reaktioner...................134

Ritters metode .............................139

Knudepunktsmetoden ......................143

Grafisk bestemmelse af stangkræfter .........149

Resume 3. kapitel ..........................159

4. Styrkelærens grundprincipper 163

Styrkelærens opgaver.......................163

Grundbelastningstyper .....................165

Tværsnitskonstanter ........................170

Legemers tyngdepunkter ...................171

Arealers tyngdepunkt ......................173

Tyngdepunkt for kvadrat, rektangel,

parallelogram og rombe ....................174

Tyngdepunkt for trekant ....................175

Tyngdepunkt for cirkel......................176

Tyngdepunkt for halvcirkel, cirkeludsnit

og cirkelafsnit..............................176

Tyngdepunkt for sammensat areal ...........178

Linjers tyngdepunkt ........................188

Inertimoment af rektangel...................192

Inertimoment af cirkel ......................194

Flytningsformlen...........................194

Modstandsmoment.........................199

Modstandsmoment af rektangel og cirkel .....199

Polært inerti- og modstandsmoment .........200

Normalspænding – træk/trykspænding ......209

Forskydningsspænding .....................210

Bøjningsspænding..........................210

Torsionsspænding ..........................214

Sammensatte spændinger ...................215

Materialer ................................218

Trækprøvning .............................218

Forlængelsen ΔL ...........................221

Styrkebetingelse............................223

Resume 4. kapitel ..........................224

5. Stålkonstruktioner 229

Normer ...................................229

Areal-, linje- og punktlast ...................229

Materialedata ..............................231

Partialkoefficienter .........................232

Centralt påvirkede trækstænger .............232

Centralt påvirkede trykstænger ..............240

Bøjningspåvirkede konstruktionselementer ...249

Forskydningspåvirkede konstruktions -

elementer..................................255

Nedbøjning (deformation)...................255

Fladetryk ..................................258

Profiltabeller ...............................261

Resume 5. kapitel ..........................271

6. Trækonstruktioner 273

Normer ...................................273

Materialer .................................273

Styrke- og stivhedstal .......................274

Centralt påvirkede trækstænger .............276

Centralt påvirkede søjler ....................282

Bøjningspåvirkede konstruktionselementer ...287

Nedbøjning ...............................291

Profiltabeller ...............................294

Resume 6. kapitel ..........................296

7. Maskinelementer 297

Styrkeberegning af maskinelementer .........297

Karakter af en belastning....................298

Konstruktionsmaterialer ....................301

Trækpåvirkede maskinelementer ............301

Trykpåvirkede maskinelementer .............303

Forskydningspåvirkede maskinelementer.....305

5

More magazines by this user
Similar magazines