Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

X

Side 242 Lin. 12— 13 f. n.: Mærk mi Kons Skr. 9 Novbr. 1889, der er aftrykt

8. 340.

243 — 15 f. (.. tilføjeH: af hvis Rente der aarli^r uddeles 2 Portionei'

å i)0 Kr.

- 327 — 10 f. o.: 47 0. læs 46 0.

334 — 2 f. n. : ejsor \-æs Rejser.

335 — 14 f. o.: Facnltetet læs Fakultetet.

352 — 6 f. n. : Capital læs Capital.

420 — 10 f. n. udgaaer: den af Konsistorium udfærdigede.

- 428 — Son) Bilag Nr. 2 til Madvigs Legat tilføjes: kgl. Resol.

25 Novbr. 1887, der er aftrykt under Eichels Legat.

- 491 — 15 f. o. 60 Kr. 74 0. læs 69 Kr. 74 0.

- 592 — 4 f n. Under : Overskriften Wilkens' Legat sættes Univ. Aarb

f. 1882 -83 S. 234—235.

Ad Side 480— 81: Rosencrones Kollegium.

Ved Opgj øreises-Akt af 20 April 1820 Art. 5 fastsættes, at „det

Khavnske Universitets eventuelle Ret til det Londemann-Rosenkronske Legat

af Jordegods i Norge herved cederes" til Universitetet i Christiania.

More magazines by this user
Similar magazines