Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

134

af 2400 Kr. aarlig til dermed at lønno en Ribliotbekar ved Samlingen,

er det virksomme Tilsyn med denne gaaet over paa Bibliothekaren.

Dennes Forhold til Universitetsljibliotliekaren er nærmere bestemt ved

Min. Skr. 9. Maj 1883. Med Hensyn til de ham i Forhold til Sam-

lingen ])aa hvilende Pligter henvises til Kommissionens Skrivelse af

7. Nov. 1882, der er trykt i Univ. Aarb. for 1882—83 S. 84—87. En

Medhjælper ved Bibliotheket lønnes med 60 Kr. aarlig.

Den Del af Beholdningen, for hvilken der ikke haves direkte

Anvendelse, bliver inden Regnskabets Afslutning at indbetale i Kvæ-

sturen som et Depositum.

Legatets Kapital udgjorde den 1. Jan. 1889 G5 300 Kr.

foruden en midlertidig frugtbargjort Kapital paa 800 Kr.

B'dtuj. Nr. 1. Testament.

EfFter allernaadigst given Facultas testandl af 29. Jcdi. 1709 haver Hr.

Assessor Arnås Magnussen og hånds frue Mette 3Ia(/missen oprettet og effter-

ladt sig følgende Testamente.

Nr. 2. F. 4 Een Rigsdaler

1730.

Kiendes vi underskrevne, nemlig jeg Arnås Magnussen, og jeg Mette

]\f

More magazines by this user
Similar magazines