Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

Under første Afdeling meddeles først en Række for alle Lega-

terne eller dog for Studielegaterne fælles Regler, systematisk ordnede.

Derefter følger som andet Afsnit Reglerne for Kommunitetet og Re-

gensen, som tredj(} Afsnit Reglerne for Kollegierne, og som fjerde

Afsnit Reglerne for alle de andre Universitetslegater, hvert Legat

taget for sig. Som Bilag ved de forskjellige Afsnit eller Legater ere

alle vedkommende Bestemmelser trykte.

I den anden Afdeling fremstilles Reglerne om de Legater, der ere

satte i én eller anden særlig Forbindelse med Universitetet uden dog

at være underlagte dettes Styrelse, med de vedkommende Bestem-

melser trykte som Bilag.

Endelig meddeles i den tredje Afdeling en Oversigt over de

kjendte Studielegater, der ere uden formel Forbindelse med Uni-

versitetet.