Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

Kapital

5 p. Ct. Rente

6 Fattige

Sognepræsten til

andre Fattige

Eforas

Prociir. templi

Nr.

900 Rdlr

45 —

180

Kf Lqjdt til (J Fdtt'uje ved T ri n itd t i s K I r k c.

Ifølge Fund. 11. Decbr. 1728, skulle, naar Kapi-

talen er opløbet til 900 Rdlr. Kroner, 6 fattige

Mænd og Kvinder eller ogsaa forældreløse Drenge

og Piger under 12 Aar ved ovennævnte Menighed

paa Nytaarsdag efter Højmesse fra Sognepræsten

modtage hver 6 Rdlr. Den ældste Bircherod

udnævner, i andet Tilfælde skal den af Profes-

2 sorerne, som er Procurator templi, og Sognepræsten

36 Rdlr.

4 til Trinitatis Kirke have Magt og Ret til at udnævne

3

de Fattige.

Af de øvrige 9 Rdlr. som blive tilbage af de

45 Rdlr. 4^ Rdlr Rente, skulle 2 Rdlr. overlades til Sognepræstens

egen Disposition at uddele til Fattige;

4 Rdlr tillægges Eforus for hans Administration

og 3 Rdlr til Procurator templi for Trinitatis Kirke,

for at have Indseende med sal. Bircherods og Forfædres

eneste Begravelsessted der sammesteds.

For de sidstforløbne åsly er Regnskabet ført

saaledes af Konferensraad Bornemann (hvilket og-

sp^a er fulgt af mig for Decbr. Termin 1840):

1838.

Indtægt

Beholdning 132 Rdb. 35 /3

Rente for Juni og Dec. . 232 — 66 -

Udgift

365 Rdh-. 5 [^

Indbetalt i Kvæsturen 150 Rdlr.

1) Til tvende

Familien

Trængende af

50 —

2) Til Tvende Studerende af

Familien .... 50 —

3) Til Trinitatis Sogns Fattigskole

og Fattige

4) Til Frue Sogns Fattigskole

5) Til de sædv. Trængende.

6) Til Eforas

7) Til syge Studerende

36

24

16.

18

20


Beholdning 1 Rdlr. 5 ;j.

364 Rdlr

More magazines by this user
Similar magazines