Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

259

Meening og for^a't^ Som der paa blifver indretted. Hvilche Midler kunde

indtil denne tiid lialVe væred een andseelig Capital^ dersom een og anden

n-forliaabd [sic!] og u-omgiengelig Vanlykke ey hafde ofverfalded dennem:

Thi først var Velbeni*^' min Salig Broder D'' Christian Foss der paa skiuldig

for Capital og rendter indtil d: 11 Junij 1682: Toe Timsinde Trec-Hundrcde

og llalftrcdivsi})dsti(ige Rdr., Een March og Een Schilling^ Hvilken Brætension

de Kongelige Skiffte Commissarier reducerede^ Sterbboen til goeds, till = Ett

Inusinde otte Hundrede og fiiresindstiage Rdr. Een March og Een Schilling.

Dernest maatte alle danske Creditorer for Sterbboens Slette Tilstg,nd afstaa

deris Frætensioner paa Rendterne forfaldne fra d: 11 Jtmij 1682 indtil Datum

1686, daa Skiffte Commissionen blef først Slutted og fuld endt. Endeligen er

det Jordegoeds i Skaane, Som efifter Velbem^"^ Skiffte Commissariers forretning

bleff depiitercd til denne Prætensions fornøyelse, omsiider af det Svenske

Gouvernamcnte i Malmøe under adskillige prætensioner og prætexter blefven

først saa hart Graverede at det ey kunde Svare til Sine udgiffter, og endeligen

aldeelis underlagd Croon SveiTig, Saaleedis at samme Capital er nu

gandske udgangen og aldeelis intet at Vente af, med mindre det i Lengden

af tiiden Ved een eller anden nu ubekient forandring maaatte komme udj een

anden Skik, det da at komme dette Stipendio til goede. Det øfrige, som

bestaar een deel udj Velbem^^ Sal: D^ Mathias Fossis ved Testamente giorde

forbædring paa = Fem Hundrede Rdr. in Specie og een deel udj Velbem*®

Salig Thøger Lassøns resterende Gield bem*

More magazines by this user
Similar magazines