Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

2HH

Af (lonnc forLrr'dredo C(ij)if((I^ \o,frfreH Et Tusinde Rdlr. til FinuVit'irnienfi

første snnnudni^

som blifvor da Tro(3 Tiuisiiidc Rdlr., hvoraf* Een Htipcndidrins

nyder den aarlige Rente fyldest uden afkortning,

Men de overskydende Ett Tusinde, Ett Hundrede

bestaaende, til (Japifalens videre forljædring.

1735.

1736.

1737.

1738.

1739.

1740.

1741.

1742.

1743.

1744.

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

som nu hermed ophører,

og Tredifve Rdlr. Ijlifver

55

55

60

65

05

75

80

85

90

95

1240

1300

1580

1655

1735

1820

1910

2155

Af denne forbædrede Capital legges atter Ett Tuusinde Rdlr. til Fundationens

første Saiin)t(t)H, som blifver da fiire Tuusinde Rdlr., hvor af Een StipendiariuH

nyder den aarlige fulde Rente, Men de ofverskydende, Et Tuusinde Ett Hundrede

Halftrediesinds Tiuge og fem Rdlr. blifver bestaaende til Capitalens

videre forbædring.

1745 200

1746

200

1747 200

1748

1749

200

1750

200

1751 200

1752 200

1753

1754

200

bædrede Capital leffges atter

'.

200

200

55

60

1210


60

65

1330

65 1660

80 1740

85 1825

90 1915

95 2010

100 2310

første Su}}i))ia})i, som blifver da Fem Tuusinde Rixdlr. hvor af Een Stipcndiarius

nyder den aarlige fulde rendte. Men de ofverskydende Ett Tmisinde

Tre Hundrede og Tie Rixdl. blifver bestaaende til Capitalens videre forbædring.

1755 250

1756 250

1757 250

1858

1759

250

1760 250

1761 250

1762 250

1763

1764

250


250

250

65

65

70

75

75

95

100

105

110

115

1440

1510

1910

2005

2105

2210

2320

2685

I. Af denne forbedrede Capital legges atter Ett Tuusinde Rixdlr. til

Fundationcnfi første Suhiniani^ som blifver da Sex Tuusinde Rdlr., hvor af

en StipcHdiarius nyder den aarlige fulde Rente, som er det høyeste en hver

Stipcndiarius maa nyde: Og dersom Rente Conrscn maatte eifter tidernes forandringer

enten forhøyes eller forringes, da lauges alting, saaledes der effter,

at Eenhver Stipcndiarius i hvor mange de end med tiden kunde blifve, nyder

hvercken meere eller mindre, end aarligen Tre Hundrede Rdlr. udi fulde fiire

Aar effter hinanden, hvilched ligeledes obscrreris udi Effterfølgende Aaringer,

med deris nye forbedrede Ca2)ifalc)', Men de ofversk3^dende Ett Tuusinde Sex

Hundrede Firesindstiuge og Fem Rdlr. blifver bestaaende til at oprette Een

nye Capit(d af, for den anden StijJCfidiario, som hånd dog ingen Rente Niuder

More magazines by this user
Similar magazines