Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

284

pro sna sorte mediocriter et satis lociipletavit, clecet, proseqvor proximum,

iiiino (liiin ineiitc saiia in corpore sano frui licet, in altissimi Dei gloriam,

proxiini comniodum, Patriæqve ornamentum, seqvens condo in pios usus testamentum.

Lego bis mille Imperialium Tlialerorum, ex qvorum annuis reditibus

(nimirum 120 E,dlr.) perpetuandis, in exteris Academiis alatur studiosus bonarum

artium industrius, Midicinæ aut Philologiæ sedulo incumbens, tali qvi

sit ingenio, ut spes sit eum ali(j^vando omamento Patriæ futurum, doctrinaqve

sua gloriam Dei exaltaturum. Hoc qvi obtinere expetit stij^endium, prius

specimen qvoddam doctrinæ exhibuisse debet Cl. Dn. Professoribus sive respondendo,

sive publice opponendo. Qvi sic dignus judicatus fuerit. eo in

studierum suorum incrementum frui liceat spatie annorum qvinqve, aut si res

ejus sic postulent sex. Qvod si consangvineorum et cognatorum meorum sit

aliqvis, dummodo bonæ frugis, qvi hoc stipendio ad studierum suorum continuationem

egeat, hunc aliis etiam satis dignis præferri volo. Magnificum porro

Academiæ Hafniensis Rectorem et spectabiles Dnos Decanos obnixe rogatos

velim, ut hujus stipendii curam solliciti liabeant, ut sors prædicata continuetur,

et ex reditibus annuis Res literaria in perpetuum juvetur, nec unqvam

deficiat illorum incuriå qvod eos admissuros nunqvam esse, certus mihi polli-

ceor. Ne autem hoc onus Dno. Pectori et spectabilibus Dnis Decanis gratis

imponam, utqve ansam habeant summa curå in id invigilandi ut stipendium

hoc continuetur, celeberrimæ Pegiæqve Universitati Hafniensi in Bibliothecæ

ejus publicæ augmentum et ornamentum, pro publico usu, lego Bibliothecam

meam variam , longe annorum spatio inter peregrinandum å me collectam , ex

eåqve eos imprimis libros qvibus Bibliotheca publica nondum instructa est,

qvos spero fure aliqvot insignes nec omnino spernendos. Fratri tamen dilectissimo

D. Henrico Fuiren optionem do, ex Bibliotheca mea Medicå eos eligendi

qvibus ad suj^plendam Bibliothecam suam Medicam, qvos scio paucissimos

fore, usus ei fuerit. Librorum Bibliothecæ meæ qvamvis sine ordine

concriptum catalogum, exhiberi volo Consistorio Regiæ Academiæ Hafniensis,

ut Cl. Dni Professores, ex eo seligant qvos Bibliothecæ pubHcæ ornamento

et usui fore existimabunt ; selectos Dn. Bibliothecarius aut ejus Vicarius in

ordinem rediget, catalogumqve selectorum et in ordinem redactorum Hæredibus

meis reddet, qvo libri in eo notati Bibliothecæ publicæ sistantur, nec aliis

minus desideratis oneretur. Selecti in capsulos seu repositoria reponantur,

qvæ formentur reliqvis Bibliothecæ capsulis similia, diverso tamen ab aliis

colore tingenda, idqve ex ære meo ab hæredibus subministrando, ne Universitati

in faciendis expensis sim gravis. Universitatem Begiæ Academiæ Hafniensis,

etiam atqve etiam rogo munusculum hoc chartaceum et asseritium

hilari fronte accipiant. Admodum Venerandum vero Dn. D. Johannem Svaningium

Selandiæ Episcopum, Affinem meum dilectissimum et fratrem non

minus dilectum D. Henricum Fuiren obnixe rogatos velim, ut hujus mei

legati executores sint, literasqve omnibus numeris absolutas concinnent, prout

comme dissimum ex usu rei literariæ futurum videbitur, ut sub nomine stipendii

Fuireniani in usum et incrementum studii Medici et Philologici conti-

nuetur, floreat et perennet. Me autem totum, Animamqve meam, cum eam é

corporis Ergastulo dimittere placuerit Altissimo, ut ad eum revertatur qvi eam

infudit Servatori meo Jesu Christo commendo, cum qvo in æternum esse

cupio. Hæc votorum meorum summa est. Scribebam Hafniæ in Musæo meo

1 Junij Anno 1658. Thomas Fuiren. mppria.

Og efftersom det ved sammis dodelig affgang iche er kommen til nogen

Endelighed, haifuer wi iche wildet underlade samme Christelig meening at

effterkomme och giore derpaa denne Fundaiz och anordning. I. At de tu

tusinde Rixdlr af Jiccfore och Dccanls Factflfafiim Acadcniia'' udsettis til visse

och vederhefftige folck med god forsickring, enten ved forlolfuer eller pant,

och iche til nogen anden brug optagis, men at Penten aarligen udgiffues til

en studiosum^ som sfudercr enten Mcdicinani eller Fh'dologiam^ och huorom der

er god forhaabning at hånd kand bliffue sit fæ.derne Land til ære och thieniste

; Dog at huis nogen iblant voris egen slecht eller Venner findis, som

iAW

More magazines by this user
Similar magazines