Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

dessus, en presence des dits temoins qui sont M' M. (juillaume Forest avocat

en la cour, demeurant Hue du Loup parroisse Saint Projet; M. Louis Dasvin

receveur general des decimes demeurant Rue Mautrec parroisse Puypaulin,

sieur Jean Jacques Bouyer bourgeois negociant demeurant aux Chartrons parroisse

Saint Remy, sieur Thomas Picard courretier demeurant å Castres de present

en cette ville, sieur Louis Dasvin de Boismarin receveur des decimes en survivance

demeurant susdite Rue Mautrec et parroisse Puypaulin, et sieur

Alexandre Genevoix directeur des domaines demeurant prez l'eglise et parroisse

Saint Eulalie temoins å ce requis tous ages de vingt ans passés ainsy

qu'ils l'ont declaré, qui ont signe avec le dit sieur codicillant et nous dit notaire,

ainsy signe Hanssen, Forest, Dasvin, J. J. Bouyer, Picard, Dasvin de

Boismarin, Genevoix, et Brun notaire.

Controlé å Bordeaux le 20 mårs mil sept cent soixante dix neuf. f" 13.

r'^ art. 5. re9u quatorze sols, signe Angebert p. M. Baudouin.

Brun.

(Efter Afskrifter, udfærdigede paa Pergament, i Univ. Arkiv Nr. 64.)

Nr. 2. Notarial Oversættelse af Konsul Friderich Hanssen de

Lilliendahls Testament, dat. Bordeaux d. 23de Sept. 1773, og Kodicil, dat.

Bordeaux d. 7de Nov. 1774. Paa Konsistorii Foranstaltning ved Trykken

bekiendtgiorte.

Nr. 4. C 7. Fire og Tyve Skilling.

1801.

den 23de Sept. 1773. I Guds og den allerhelligste Treenigheds Navn! Jeg

Testament Friderich Hanssen de Lilliendalil Adelsmand og Hans

Kongelige Danske Majestæts Consul i Bordeaux^ i Betragtning af, at ingen

Ting er saa vis som Døden, hvis Time er os ubekiendt, og saasom jeg ikke

vil at den skal overraske mig, førend jeg har disponeret over den Formue,

som det har behaget Gud at skienke mig, giør herved mit Testament og sidste

Villies Bestemmelse saaledes som følger. Jeg anbefaler Gud den almægtige

Fader min Siel, bedende ham at tilgive mig mine Synder, og ved min Død

at modtage min Siel i de Saliges Bolig.

Saasom Gud ved sin uendelige Godhed har viist mig den Naade at velsigne

mit Arbeide, og at belønne samme langt over mine Fornødenheder, saa

troer jeg, siden jeg ingen Børn efterlader mig, at jeg ikke bedre kan bevidne

min Erkiendtlighed imod denne Menneskernes fælles Fader, end ved at anvende

samme til at giøre nyttige Stiftelser i mit kiære Fædreneland; med

Undtagelse af den Deel, som jeg vil efterlade til mine Slægtninge. Denne

Fornøielse er for mig saa meget meere sød og levende, som ingen Forhindring

sætter sig imod mine patriotiske Hensigter.

Artiklen XXXX i den Handels Tracfat, der blev sluttet den tre og

tyvende August Aar eet Tusinde sjy hundrede to og fyrgetyve imellem Hans

allerchristeligste Majestæt Kongen af Frankrig og Hans Majestæt Kongen af

Dannemark, berettiger mig formeligen dertil, i det samme frietager mig, som

Undersaat af Hans Majestæt Kongen af Damiemark, fra Droit d^ Auhaine og

andi-e deslige Rettigheder, og i det samme giver mig Friehed til at efterlade

min Formue til Arvinger i mit kiære Fædreneland.

Skik og Brug i Bordeaux^ som jeg agter at følge i alle Deele, eftersom

den bemeldte Artikel i Traktaten paalægger mig, bekræfter min Magt og

Myndighed og forsikkrer Gyldigheden af mine Dispositioner^ saasom bemældte

Artikel paabyder, at Arv i sligt Tilfælde skal skee efter den Arvefølge, der

er bestemt paa de Steder, hvor Arven findes beliggende, eller paa det Sted,

hvor den Afdøde var boesiddende, og i Følge Lovenes Bestemmelser, har jeg

befunden, at, i Følge Skik og Brug i Bordeaux^ som det Sted, hvor jeg er

boesiddende, er Testator vel forpligtet til at efterlade til sine Slægtninge i

det mindste de to tredie Deele af sit urørlige Gods, som han har faaet enten

ved Arv eller ved Gave af sine Forældre; men at samme Skik og Brug

berettiger Testator til at testamentere sit erhvervede rørlige eller urørlige Gods

til hvilke Personer, han fmder for godt; Saasom jeg nu ingen urørlige Eien-

More magazines by this user
Similar magazines