Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

400

Dispositioner. Og saasom de sex og tredive tusende Rigsdaler skulle udsættes

i Dannemark uden Ophold for at bringe aarlig Indkomst eller Rente;

hvilken Rente eller Indkomst kuns af de tredive tusende Rigsdaler, der her

ovenfor ere testamentei'ede saavel til ovenmeldte Hospital i Jfdsinr/øer, som

til Haandværksfolk og Bønder, jeg forbeholder mig at blive mig betalt aarligen,

og saalænge jeg lever; og efter min Død at bruges til at betale de

Pensioner, som herefter skienkes til de Personer, som siden skulle nævnes,

ligeledes for deres Levetid, hvorover Consistorict ikke skal kunne disponere

førend efter de herefter nævnede Lcydtaricrs Død ; følgeligen for at disponere

over bemeldte Indkomst eller Renter giver og testamenterer jeg til Friderich

Jfanssen min Brodersøn, der for nærværende Tid er i Bordeaux, og til Marie

FAisabeth Jfanssen min Broderdatter, begge Børn af min afde Broder, Fem

hundrede Rigsdaler til hver af dem i aarlig Livrente; Ligeledes giver og

testamenterer jeg til Madame Jiistine Hanssen min Niece, Herr Nissens Hustrue,

Resten af Renterne eller Indkomsten af den bemeldte Summa: Tredive

tusende Rigsdaler og skal Betalingen heraf begynde at erlægges til dem at

regne fra min Dødsdag, og vedblive at betales dem, saalænge som enhver af

mine bemeldte Legatarier lever. Og herved indsætter jeg dem til mine 2^

More magazines by this user
Similar magazines