Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

I

543

De Bøiidergaiirde og Huse jeg eier paa Kjøhenliavns og forrige Roeskilde

Amt tilfalder Universitetet, ligesom ogsaa min Kapitalformue, saavel af

Fordringer hos Private, som offentlige Papirer og Actier.

Fra denne Gave undtages alene mit Indbo af al Slags, Bøger, samt hvad

jeg maatte have indestaaende i Sparekassen, hvorover jeg forbeholder mig

Ret til at tage nærmere Bestemmelse.

Kjøbenhavn den 28 August 184

More magazines by this user