Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

597

til vefslig bestilling befodret'S vil tilbagebetale Alt, hvad lian til sin

Udenlandsrejse har modtaget af det Winstrup-Resenske Stipendium,

dog uden Renter til den Tid, jfr. Univ. Fund. 7 Maj 1788 VI § 2 Nr. 8.

Hvad der saaledes tilbagebetales, skal lægges til Kapitalen. Ifølge

Univ. Dir. Skr. 30 Juli 1842 kan intet Embede, som staaer i Forbin-

delse med Kirken, Universitetet eller Skolen, blive at henføre til de i

Fundatsen af 1685 nævnte verdslige Bestillinger.

Den samlede Kapital udgjorde d. 1 Jan. 1889.... 8056 Kr. 41 0,

Som Rejseunderstøttelse kan aarlig uddeles 312 Kr. 18 0,

Nr. 1. Donatio Winstrupiana. Bllac/.

[Ego Petrus loannes Winstnipius, Superintendens Sielandiæ & Professor

pnbHcus S. S. Tlieologiæ in Regia Academia Havniensi, omnibus notnm facio,

me sponte mea & consult6 in testimonium debitæ gratitudinis erga Deum, ad

ipsius sempiternam glojriam in nomine Domini Jesu constituisse q[vod seqvi-

tur,] ratum habendum perpetuo et inviolabiHter.

(

More magazines by this user
Similar magazines