Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

nio

UMalls T.cgat • Gavebrev af 10 Juni 1791

Thottsko Katalogers Stipendiiiin ,

Kølpiiis Legat . . Testament

. Skrivelse - 24 Febr. 1792

- 22 Okt. 1796

Obelitz's — Gavebrev - 13 Febr 1797

Stampes — for Studenter Kodicil - 24 Nov. 1798

Fra det 19de Aarhundrede.

Riisbrighs Legat Testament af 18 Nov. 1805

Engelstofts — Fundats - 3 1 Marts 1810

Biilows — Gavebrev - 30 Maj 1812

Smiths — til Valkendorfs Kollegium .... — - fi Sept. —

Eichels — Testament - 1 Maj 1813

Meyers — — - 6 Aug. —

Mulertz's — Gavebrev - 31 Decbr. 1814

Schou-Beckmanns Legat Testament - 10 Marts 1818

Carstensens Rejsestipendium — - 28 April 1820

Rottbølls Gave — - 14 Sept. 1821

Hurtigkarls Legat — - 13 Decbr. —

Schous — til Universitetsbibliotheket . . . Gavebrev - 20 Febr. 1822

— — - Collegium Mediceum — - 14 April 1824

Mullers, H. F., Legat Testament - 10 Marts 1828

Groths — Gavebrev - 12 Jan, 1829

Mallings — Fundats - 27 Jan. —

Rahlffs — Testament - 7 Sept. 1833

Ingestrup-Lunds — — - 29 Jan. 1834

Eskildsens — - - 28 Juni 1835

Estrups ~ 1836

Vedel-Simonsens — Skrivelse - 2 Juli —

Kobolts — Testament - 29 Marts 1843

Neves — — - 28 Juni —

Moltkes — Fundats - 7 Jan. 1845

Suhrs — — - 31 Jan. —

Alberts — Testament - 20 Nov. 1846

Lunds — 1848

Smiths, J. L., — Legat - 28 Aug. —

Eibeschiitz's — Testament - 20 Juni 1853

Hammerichs — 1854

Alsingers, P. P., — Testament - 16 Juli —

Schiønnings — — - 16 Maj 1855

Wads, O. S., — til Studerende — - 29 Maj 1857

Skrikes — Okt. —

Starcks Rejsestipendium Testament af 29 Maj 1858

Wads, Etatsraadinde, Legat til det zoologiske

Museum — - 1864

Gedes Legat — - 23 Decbr. 1867

Gyldendal-Deichmanns Legat — - 10 Decbr. 1870

More magazines by this user
Similar magazines