Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

(Ul

Clausens Boglegat Fundats -

1 6 Oktbr.

Aschlunds Legat — - 6 Nov.

Fabricius' — — - 15 Sept.

Høms — Testament - 27 Marts

Brøchners — — - 30 Marts

Petersens, Frøken, Legat — - 4 Maj

Bangs Jubilæumslegat Fundats - 30 Marts

Melchiors Legat — - 13 Marts

Berggreens — — - 25 Nov.

Laubs — Testament - 19 Marts

Levins, Frøken, Legat — - 24 Aug.

Ronges — Fundats - 21 Nov.

Scheels — Gavebrev - 27 Nov.

Scheels Stiftelse Testament - 13 Maj

Steenstrups Legat Fundats - 18 April

Hermansens — Testament - 27 Juni

Schultz's — Gavebrev - 1 Juli

Holsts, J., — Testament - 16 Septbr.

Madvigs — Fundats - 19 Decbr.

Gundelach-Møllers Legat Testament - 11 Aug.

Schmidts — Fundats - 5 Febr.

Hansens, H. C, — — - 2 Febr.

Hassagers Kollegium Testament - 2 Novbr.

Rovsings, Estrid, Legat Fundats - 22 Marts

Rovsings, Marie, — — - 22 Marts

Lausens — — - 30 April

Albertis — — - 3 Maj

Lundholms — — - 25 Maj

Anvendelsen af Renterne

af de i det Foregaaaende S. 128— 607 nævnte, i Virksomhed værende

Legater deler sig paa følgende Maade:

A. Legater, hvis Renter tilfalde Studerende fra Kjøbenhavns Universitet;

1871

1872

1873

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1884

1886

1888

1889

B. — - - - Universitetet eller dettes videnskabelige Sam-

linger ;

C. — - - - Universitetslærere;

D. — - - - Eforer;

E. — - - - Professorernes Distributs;

F. — - - - Enker eller Døtre efter Universitetsembedsmænd;

G. — - - - forskjellige offentlige Formaal;

H. — - - - Slægtninger af Fundatorerne, Husarme m. m.

77*

More magazines by this user
Similar magazines