Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

Legatets Navn.

Albertis Legat.

Anonymi Stipendium.

Aschlunds Legat.

BangSj J. O., Legat.

Understøttelsernes

Antal og Størrelse.

1 Portion

paa 77 Kr. 50 0.

2 Portioner

a 10 Kr. 56 0. aarlig.

1 Portion paa

42 Kr. 62 0. aarlig.

2 Portioner

å 15 Kr. 27 0. aarlig.

Bangs, O., Jubilæums- x Portion

legat.

Bartholin-Finckes

Legat.

Rømer-Bartholins

Legat.

Bings Legater.

I paa

131 Kr. 74 0.

1 Portion paa

23 Kr. 25 0. aarlig.

1 Portion paa

120 Kr. 54 0. aarlig.

10 Portioner

å 40 Kr. aarlig.

4 Portioner

å 60 Kr. aarlig.

Understøttelser

af ubestemt Størrelse.

A. Legater, hvis Renter tilfalde

I hvor lang Tid

Legatet kan nydes.

Uddeles

en Gang aarlig.

3 Aar,

Sædvanlig 1 Aar.

Sædvanlig 3 Aar.

1 Aar.

Saalænge Stipendiaten

har Regens.

Ej bestemt

i Testamentet.

Saalænge Stipendiaten

har Regens.

3 Aar.

Af hvem Legatet

bortgives.

Eforus.

Eforus.

Det theologiske

Fakultet.

Det theologiske

Fakultet.

Det lægevidenskabe-

lige Fakultet.

=r

t

Eforus paa

Konsistoriums Vegne.

Konsistorium.

Eforus med

Approbation af

Konsistorium.

Konsistorium.

Eforus.

More magazines by this user
Similar magazines