Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

Legatets Navn.

BirchcrodS Legater.

Borchs Legat.

Broch mands, J., Stil^endium

med Tilvæxt.

Brochmand-Mule-

Fuirens Legater.

Brøchners Legat.

Buchwalds Legat.

Carstensens Rejsestipendium.

Understfcjllclscrncs

Antal og Størrelse.

2 Portioner

a 61 Kr. 26 0. aarlig.

1 Portion paa

18 Kr. 38 0. aarlig.

1 Portion paa

12 Kr. 25 0. aarlig.

2 Portioner å 24 Kr.

70 0. aarlig.

41 Kr. 16 0. aarlig.

1 Portion paa

200 Kr. 90 0. aarlig.

3 Portioner

a 13 Ki\ 46 0. aarlig.

8 Portioner

å 80 Kr. aarlig.

1 Portion

paa 150 Kr. aarlig.

1 Portion

paa 600 Kr. aarlig.

1 Portion = den disponible

aarlige Rente.

HU

I hvor lang Tid

Legatet kan nydes.

4 Aar, eventuelt

Forlængelse paa 2

Aar for en Stipendiat

af Familien.

Uddeles

1 Gang aarlig.

3 Aar (2 Aar ved

Ribe Skole, 1 Aar

ved Univ.)

Uddeles en Gang

aarlig.

4 Aar.

Ej bestemt i Fun-

datsen.

3 Aar.

3 Aar.

2 Aar.

3 Aar.

Al hvem Legatet

bortgives.

Konsistorium.

Eforus.

Biskoppen over Ribe

Stift og Rektor for

Ribe Kathedi'alskole.

Eforus.

Biskoppen over

Sjællands Stift og det

theologiske Fakultet.

Eforus paa Konsistoriums

Vegne.

Det theologiske

Fakultet.

De 2 .ældste Medlemmer

af det lægevidensk.

Fakultet

samt Universitetets

Rektor.

Kgl.

Det lægevidensk.

Fakultet.

More magazines by this user
Similar magazines