Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

Legatets Navn.

Clausens Boglegat.

Cosmianum

legaLum

Dalgaards Legat.

Decollatæ virginis

stipendium.

Domus regiæ

stipendium.

Eichels Legat.

Elers' Rejsestipendium,

Engelstofts Boglegat,

Estrups Legat.

Fabricius' Legat.

Understøttelsernes

Antal og Størrelse

4 Portioner

a 100 Kr. aarlig.

3 Portioner

a 50 Kr. aarlig.

1 Portion paa

14 Kr. 96 0. aarlig.

1 Portion paa

22 Kr. 22 0. aarlig.

2 Portioner å 18 Kr.

70 0. aarlig.

2 Portioner å 42 Kr.

24 (23) 0. aarlig.

2 Portioner

a 1000 Kr. aarlij

Subs. Portioner paa

indtil 200 Kr. aarlig.

1 Portion paa

240 Kr. aarlig.

1 Portion paa

29 Kr. 10 0. aarlig.

2 Portioner

å 60 Kr. aarlig.

2 Portioner a 96 Kr. '

87 Øre aarlig.

i;i(;

I hvor lang 'i'id

Legatet kan nydes.

Uddeles en Gang

aarlig.

3 Aar.

Saalænge Stipendiaten

bor paa Regensen.

Er ikke bestemt.

3 Aar.

6 Aar.

4 Aar.

Uddeles en Gang

aarlig.

3 Aar, men kan fornyes

paa indtil 2 Aar.

1 Aar, men kan fornyes

2 Gange.

Af hvem Legatet

bortgives.

Eforns.

Konsistorium.

Konsistorium.

Eforus.

Det theologiske Fa-

kultet.

Konsistorium.

Konsistorium,

Den Fornemste og

Ældste skiftevis i

Stifterens og hans

Hustrues Familier.

Konsistorium,

Konsistorium.

Konsistorium.

More magazines by this user
Similar magazines