Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

For hvilke Studerende

Understøttelsen er bestemt.

Theoloffiske Studerende.

Studerende af alle Studiefag.

Regensalumner (fra Thisted,

Aalborg eller Herlufsholm).

Studerende af alle Studiefag.

Theologiske Studerende.

Studerende af alle Studiefag af

Stifterens Familie.

Disciple af Stifterens Familie,

der have bestaaet 4 Kis. Hovedexamen

i en Skole med Dimis-

sionsret til Universitetet.

Kandidater af alle Studiefag.

Studerende af alle Studiefag.

Alumner paa Valkendorfs

Kollegium.

Regen salumner.

Universitetets Legater.

lin

Fortrinsret for Familien

eller Andre.

Slægtninge af Stifteren og hans

Hustru have under lige Vilkaar

Fortrin.

Nej.

Nej.

De grønlandske Seminarister

paa Regensen have Fortrin.

Nej.

Familien udelukkende berettiget.

Ligeledes

Slægtninge af Stifteren og hans

Hustru have Fortrin.

Nej.

Nej.

Nej.

Øjemedet

med Understøttelsen.

Til Bøgers An-

skaffelse.

Til Studiers Fremme.

Ligeledes

Ligeledes.

Ligeledes.

Ligeledes.

Kan ogsaa af

Kjøbenhavns Universitets

Studerende

nydes ved et fremmed

Universitet.

Til Undervisning i

Skolen.

Rejsestipendium

Til Bøgers An-

skaffelse.

Til Studiers Fremme.

Ligeledes.

78

More magazines by this user
Similar magazines