Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

1

1

1

()1!)

For hvilke Studerende Fortrinsret for Familien Øjemedet

Understøttelsen er bestemt. eller Andre. med Understøttelsen.

Medicinske Kandidater. Stifterens Slægtninge have

Fortrin.

Rejsestipendium.

Studerende af alle Studiefag. Nej. Til Studiers Fremme.

Studerende af alle Studiefag;

hver fjerde (fulde) Portion til-

deles en Professorsøn med 600 Kr.

Familien har Fortrinsret. Ligeledes.

Kan ogsaa af Kjøbenhavns

Universitets

Studerende nydes ved

fremmede Univer-

siteter.

Studerende af alle Studiefag. Nej. Til Studiers Fremme.

Ligeledes. Familien har Fortrinsret under

Filologiske og medicinske Studerende

eller Kandidater (1 Filolog

for hver 2 Medicinere).

lige Villiaar.

Regensalumner. Studenter fra Horsens Skole,

som bo paa Regensen, have

Forret.

Ligeledes.

Ligeledes. Rejsestipendium eller

til Studiers Fremme.

Til Studiers Fremme.

Studerende af alle Studiefag. Nej. Ligeledes.

Syge Studenter. Nej. Til Kur og Pleje.

Studerende af alle Studiefag —

fra Horsens eller Aarhus Skoler

eller fra en af de kjøbenhavnske

Skoler — der have Bolig

paa Regensen.

Studerende af alle Studiefag,

dimitterede fra Metropolitan-

skolen.

Slægtninge af Stifterens Fader

og Moder have Fortrin, selv

om de ej ere Regensalumner

og uden Hensyn til, fra hvilken

Skole de ere dimitterede.

Til Studiers Fremme.

Nej. Ligeledes

78*

More magazines by this user
Similar magazines