Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

j Familien,

!

For hvilke Studerende

Understøttelsen er bestemt

Yngre Videnskabsmænd, der

have taget Magisterkonferens i

Historie eller Skoleembedsexamen

med Historie som Hovedfag.

Studerende af alle Studiefag.

Studerende af alle Studiefag.

Regensalumner.

Kandidater af a]le Studiefag.

Studerende af alle Studiefag

fra Randers Skole.

Studerende af alle Studiefag af

ellers en theologisk og

en lægevidenskabelig Studerende.

Studerende af alle Studiefag,

undtagen det theologiske.

Principalt til en Discipel i

Metropolitanskolen, født i Lemvig

eller Omegn (3 Aar i Skolen

-f- 2 Aar ved Universitetet), subs.

til en Student fra Lemvig eller

Omegn (2 Aar, event, indtil

5 Aar.)

Unge Studerende af alle Studiefag

fra Viborg Skole.

623

Fortrinsret for Familien

eller Andre.

Nej.

Familien har Fortrinsret.

Grønlandske Seminarister paa

Regensen have Fortrin.

Nej.

Legatstifterens Paarørende

have under lige Vilkaar Fortrin,

dernæst Studerende, som ere

fødte i Randers.

Legatstifterens Paarørende j

have under lige Vilkaar Fortrin..:

Fundatorernes Familier have

Fortrinsret, dernæst Studerende

af „Professorum egne familier".

Nej.

Stifterens Slægt har under lige

Vilkaar Fortrin.

Nej.

Til

Øjemedet

med Understøttelsen.

Til Studiers Fremme.

Ligeledes.

Ligeledes.

Ligeledes.

Rejsestipendium.

Studiers Fremme,

Ligeledes.

Ligeledes.

Ligeledes.

Ligeledes.

More magazines by this user
Similar magazines