Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

I

For hvilke Studerende

Understøttelsen er bestemt.

Den næstældste og den tredieældste

af Alumnerne paa Valkendorfs

Kollegium.

Juridiske Studerende.

Theologiske Studerende.

Tlieologiske Kandidater.

Ligeledes.

Regen salumner

Disputantes.

Kvindelige lægevidenskabelige

Studerende.

Kvindelige Studerende af alle

Studiefag.

627

Fortrinsret for Familien

eller Andre.

Nej.

Slægtninge af Stifteren have

under lige Vilkaar Fortrin.

Slægtninge af Testatrix og

hendes Mand have under lige

Vilkaar Fortrin.

Nej.

Regen salumner, som ere fødte

paa Sjælland, særlig Alumner

fra Helsingør og Omegn eller

de, der ere dimittede fra Sorø

Akademi, have Fortrin tilligemed

islandske Studenter.

Ligeledes.

Descendenter af Legatstifterindens

Forældre have under

lige Vilkaar Fortrin.

Legatstiiterindens og hendes

Mands, Professor K. Rovsings

Descendenter have Fortrin, Descendenterne

af Legatstifterindens

Sødskende kun under

iøvrigt lige Vilkaar.

Øjemedet

med Understøttelsen.

Til Studiers Fremme.

Ligeledes.

Ligeledes.

Rejsestipendium.

Til Studiers Fremme.

Ligeledes.

Ligeledes.

Ligeledes.

79 o*

More magazines by this user
Similar magazines