Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

Lctratcts Navn.

Sk Pikes Legat

Skulesens Leorat

J. L. Smiths Legat.

Smiths Legat til Valkendorfs

Kollegium.

Stampes Legat til Valkendorfs

Kollegium.

Stampes Legat for

Studenter.

Stampes Rejsestipendium.

S taroks Rejsestipendium.

Steenbucks Legat

Understøttelsernes

Antal og Størrelse.

1 Portion i)aa

1 fi Kr. 24 0. aarlig.

1 Portion paa

23 Kr. 24 0. aarlig.

7 Portioner

å 1000 Kr. aarlig.

13 Portioner

å 600 Kr. aarlig.

13 Portioner

a 400 Kr. aarlig.

1 Portion paa

6 Kr. 84 0. aarlig.

1 Portion paa

15 Kr. 50 0. aarlig.

2 Portioner å 1 8 1 Kr.

50 0. aarlig.

1 Portion = den

aarlige Rente -|- den

i 3 Aar opsamlede

Rente.

1 Portion paa

1200 Kr. ialt.

1 Portion paa 37 Kr.

40 0. aarlior.

630

j

I

I hvor lang Tid

Legatet kan nydes.

3 Aar.

4 Aar.

Tildeles første Gang

paa 2 Aar, kan for-

længes for den Samme

paa 2— 3 Aar.

3 Aar, kan forlænges

paa 1 Aar.

Saalænge Stipendiaten

bor paa Valkendorfs

Kollegium og

indtil han rykker op

til de andre Stipen-

dier, som ere tillagte

ældre Alumner.

Saalænge Stipendiaten

er Inspektor paa

Valkendorfs Kollegium.

5 Aar.

3 Aar.

At livcm Legatet

bortgives.

Konsistorium.

Konsistorium.

Konsistorium.

Konsistorium.

Eforus.

Se næste Rubrik.

Stamherren til Nysø.

Den Ældste af Fundatorerues

Familie.

Kun en Gang, naar Dekanus i det læge-

1200 Kr. af Renterne videnskabelige Fa-

ere opsamlede. kultet paa den Tid,

da Opsamlingen sker

1 Aar. Den første theolo-

giske Professor.

More magazines by this user
Similar magazines