Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

Legatets Navn.

Steenstrups Legat. 1 eller 2 Portioner =

(len disj)onible Rente

af 10 000 Kr.

Suhrs Legat. 2 Portioner

å 50 Kr. aarlig.

Thotts Legat. 2 Portioner a 529 Kr.

23 0. aarlig.

De Thottske Katalogers

Stipendium.

Tonboes Enkes

Legat.

632

Understøttelsernes I 11 vor lang Tid Af hvem Legatet

Antal og Størrelse. Legatet kan nydes. bortgives.

1 Portion paa

07 Kr. 80 0. aarlig.

2 Portioner å 1 4 Kr.

08 0. aarlig.

Uldalls Legat. 1 Portion paa 23 Kr.

24 0. aarlig.

Wads, O. S. Legat. 2 Portioner å 97 Kr.

58 0. aarlig.

Windings Legat. 2 Portioner a 9 Kr.

99 0. aarlig.

Winstrup-Resens

Hejsestipendium.

Wissings Legat.

1

1

1 Portion paa

312 Kr. 18 0. aarlig.

2 Portioner

å 193 Kr. 74 0. aarlig.

1 Portion paa

193 Kr. 74 0. aarlig.

Portionen kan tildeles

samme Person

flere Aar i Træk.

Særlig Bestyrelse.

4 Aar. Konsistorium.

3 Aar. Konsistorium.

For Livstid. Konsistorium.

Er ej bestemt i

Testamentet.

Saalænge Stipendiaten

forbliver som

Alumnus paa Elers'

Kollegium.

Er ej bestemt i

Testamentet.

Saalænge Stipendiaten

er Alumnus paa

Regensen.

Konsistorium.

Se næste Rubrik.

Det theologiske

Fakultet.

Eforus.

4 Aar. Sjællands Biskop i

4 Aar, for Stipendiater

udenfor Familien 1 Aar.

Forbindelse med de

theologiske Profes-

sorer.

Konsistorium.

4 Aar. Konsistorium.

More magazines by this user
Similar magazines