Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

L(^tr.'itot.s Navn,

Hertil føjes endnu

Valkendorfs Kollegium.

Collegium Mediceum.

Understøttelsernes

Antal og Størrelse.

Hver af de 21 Alum-

ner, som hiivv. Fri-

bolig paa Kollegiet,

nyder et Pengestipendinm

af 48 Kr.

aarlig og Adgang til

Understøttelse af et

Beløb af 1000 Kr.,

der af Kommunitetets

Midler midlertidig

er bestemt for

Alumnerne.

Hver af de 1 6 Alum-

ner, som have Fri-

bolig paa Kollegiet,

nyder et Pengestipendium

af 80 Kr. aar-

lig (-V- 24 Kr. til

Portneren).

634

I hvor lang Tid

Legatet kan nydes.

Tndtil f) Aar.

Indtil 5 Aar

Af hvem Legatet

bortgives

Konsistorium.

Konsistorium,

More magazines by this user
Similar magazines