Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

B. Legater, hvis Renter tilfalde Universitetet eller dettes

Arnæ Magnæi legatum

Bartholins, B., Legat

Broclimand-Mule-Fuirens -

Hopners

Juliane Maries

Moltkes, Greve,

Rostgaards

Schous

Thotts

Vedel-Simonsens

videnskabelige Samlinger.

til Underbibliothekaren . .

- Professorernes Husleje

- Underbibliothekaren .

Samme

.

- Professorernes Husleje

- Lønning for Professor

årtis obstetriciæ ....

- det zoologisk-mineralo-

giske Museum (Løn-

ning for Assistenter)

- det zoologiske Museum

(Lønning for en Kon-

servator)

- Lønning for Professor

Rostgardianas

- Universitetsbibliotheka -

ren

- Samme (vexler)

- Samme

" Underbibliothekaren . . .

Bartholins, Fru, Legat til Universitetsbibliotheket

Brochmand-Mule-Fuirens - - Samme

Domus regiæ - - Samme

Hopners - - Samme

Kølpins - - Samme

Luxdorphs - - Samme

Rostgaards - - Samme

Schous - - Samme (vexler)

Trellunds - - Samme

Eibeschiitz's Legat til Universitetsbibliotheket

Elerts - - Samme

Moltkes - - Samme

Schous - - Samme (vexler)

Vedel-Simonsens Samme

o o.

Ol

U

C

>

'c

ei

CL,

B

c

bo

> CO

^hJ

i/)

O

ci O.

d 1/5

*j 'So

•S c

anvendes

umiddelbart

til BibliotheketsFornødenheder.

40 Kr.

148 -

243 -

15 -

454 -

651 -

400

600

1705

74

0,

34 -

50 -

14 -

48 -

7 - 76 -

30 - 22 -

290 - 64 -

85 - 24 -

50 Kr. 54

20 - 22 -

42 - 23 -

46 - 50 -

216 - . n

28 - 16 -

69 - 74 -

151 - 44 -

465 -

300 Kr. >1

51

187 - 29 -

400 -

n

159 - 34 -

85 _ 26 .

-

-

-