Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

639

Mediceiim Collegium 82 Kr. 34 0.

4- Renten af Kollegiets Bikonto, f. 1889. 02 - 97 -

Elers' Kollegium 53 - 52 -

F. Legater, hvis Renter tilfalde Enker og Døtre efter

Universitetsembedsmænd.

Bings Legat for 3 Professorenker å 80 Kr. . 240 Kr. „ 0.

1 — 160 - „ -

Brochmand-Mule-Fuirens - - 1 — 40 - 38 -

Brochmands Enkes - -3 — å26Kr. 92 0. 80-76-

Bartholin-Finckes - -1 — lG-14-

Lautrnp -Buchwalds - subs. for Professsorenker, 4 å

35 Kr. 20 0.

Professorernes Enkekasse Enkepensioner paa 350 Kr. (fuld

Portion)

Enkepensioner paa 175 Kr. (halv

Portion)

Scheels Stiftelse for 2 Enker eller ugifte Døtre efter Univer-

sitetslærere å 300 Kr 600 - „

Scheels Legat - Professorernes Enkekasse 38 - 74 -

Schultz's - - - — 120 - 24 -

Gedes - - 4 Enker eller Døtre efter Kvæsturem-

bedsmænd å 80 Kr 320 - „ -

G. Legater, livis Renter tilfalde forskjellige offentlige Formaai.

Arnæ-Magnæi legatum til Udgivelsen af trykte Arbejder m. m.

(derunder Lønning af 2 Stipendiarier),

Kapitalens Rente efter Fradrag af de

under litr. B og D nævnte Beløb

Bartholins, Casp., Legat til Metropolitanskolens Stipendiefond 8 Kr. 25 0.

Bircherods - - de forenede Kirkeskoler 98 - „

Eskildsens - - V^edligeholdelse af Valkendorfs Kol-

legiums Have ... 38 - 75

Liliendahls - - Helsingør Hospital 565 - 75 -

Moltkes, Greve - - Kommunitetet, Refusion for Pris-

medailler for naturhistoriske Op-

gaver.

More magazines by this user
Similar magazines