Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

640

H. Leg^aler, hvis Renler tilfalde Slægtninge af Fundatorerne,

Husarme m. m.

BartliolinH, Casp., Legat til fattige Husarme i Kjøbenhavn . , 8 Kr. 25 0.

(77 - 50 -

Bartholin-Finckes - - — — • • n nt^

Berggreens - - Musikere, der have virket for

Kirke- og Folkesangen den

disponible aarlige Rente.

Bings - - Husarme, 10 Lodder k 32 Kr. . 320 - „ -

- 6 Vartovlemmer, hver 65 0.

ugentlig

- Slægtninge 1 020 - „ -

Bircherods Legat til Familien, 2 Lodder å 61 Kr.

26 122 Kr. 52 0.

- Trinitatis Kirkes Fattige . . 100 - 48 -

Borchs - - Husarme i Kjøbenhavn ... 41 - 16 -

Bartholin-Finckes - - Husarme 9 - 69 -

Holbergs - - Udstyr til Ægteskab, 2 Aars

Rente.

Hopners - - Husarme, Renten af 3860 Kr.

Lautrup-Buchwalds - - 4 Trængende af Familien,

a 35 Kr. 20 140 - 80 -

Liliendahls - - Udstyr til Bønders Ægte-

skab, aarlig 1212 - 14 -

Scheels Stiftelse til Trængende af Testators Slægt, subs. En-

ker efter Embedsmænd, 16 Portioner

å 300 Kr 4800 - „ -

Schou-Beckmanns Legat til en Discipel af Vordingborg Real-

skole 40 - „ -

Skeels - - Sengeliggende og Husarme, Por-

tioner paa 20, 40 og 60 Kr.,

Renten af 20 000 Kr.

More magazines by this user
Similar magazines