Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

653

Tredie -A_fdeling.

Oversigt over Studielegater, der ere uden

Forbindelse med Universitetet.

I de efterstaaende Tavler gives en Oversigt over Studielegater, som

bestyres af Autoriteter eller særegne Bestyrelser udenfor Universitetet. Denne

Oversigt gjør selvfølgelig ikke Krav paa at være fuldstændig, men tør dog

antages at have en Del Interesse, Med den kan sammenholdes en i Selmers

Aarb. f. 1845 S. 150 optagen Oversigt over Legater udenfor Universitetets

Bestyrelse.

More magazines by this user
Similar magazines