Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

Legatets Navn.

Fundatsens eller

'i'cstanientets Datum.

1.

Andersens, Oline Fundats af 8 Aug.

Emilie, Legat til 1879, konf. 1 Maj

Philadelphia.

1880.

2.

Baggers Legat.

3.

Det Beenfeldt-

Lichtenbergske

Fideikommis.

4.

Bendtsenianum

Stipendium.

5.

Bergs,ErichJohnsen,Garvermester,

Legat.

Fundats af 23 Juni

1

781, konf. 8 Aug.

s. A.

Testament af 25 Okt.

1800 (§ 2 Nr. 5),

konf. 31 Juli 1807.

Fundats af 4 Decbr.

1842, konf. 27 Jan.

1843.

Fundats af 27 Juli

1872, konf. 30 Okt.

s. A.

654

Hvor Fundatsen

eller Testamentet

er trykt.

Ministerial-Tidende

f. 1880

A. S. 67 ff.

Schacks Fund

IV. S. 31 y ir.

Kapitalens

Størrelse.

6000 Kr.

Understøttelsespor-

tioneriies Tal og

Storrelse.

f.T.30Kr.aarlig

til Selskabet

Philadelphia.

42 751 Kr. 40 Ø.i 2 Portioner a

114 Kr. aarlig.

Efterretninger om Kapitalen er en 1 Portion paa

Legater og Stif- I

Del

af en større j

teiser i Skander- Legatkapital,

borg Amtsraadskreds

1874 S.

137 ff. Se Engelstofts

Annaler

f. 1807 IL S.

134 ff. og Selmers

akad. Tid.

f. 1835 S. 554.

Selmers Aarb.

f. 1843 S. 60.

Legater og Stiftelser

under Bestyrelse

af KjøbenhavnsMagi-

strat 1881 S.

22—23. Min.

Tid for 1873 A.

S. 267—68.

1860 Kr.

4400 Kl'.

264

Kr. aarlig.

1 Portion paa

40 Kr. aarlig.

2 Portioner å

80 Kr. aarlig.

h

More magazines by this user
Similar magazines