Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

I hvor lang Tid Le-

gatet kan nydes.

I Regelen c. 1 Aar,

i enkelte Tilfælde

indtil 2 Aar.

Udbetales kun 1

Gang, umiddelbart

efter Dimissionen.

3 Aar.

1 Aar, i Regelen

det første akademiske

Aar.

Fra den Tid, de

Paagj ældende tiltræde

Universitetet,

og indtil de have

fyldt deres 24. Aar.

Efter Magistratens

Bestemmelse kan

Logatnydelsen dog

beg3mde senere og

ende tidligere.

For hvilke Studerende

Understøttelsen er bestemt.

Studerende af alle

Studiefag.

Dimissi fra Odense

Skole, der ere barnefødte

i Fyen.

Trængende Præstesønnner

fra Voer Her

red i Aarhus Amt,

som dimitteres fra

Horsens Skole til

Universitetet.

Studenter af alle Stu-

diefag der ere dimitterede

fra Frederiksborg

Skole,

mindst med 2den

Karakter.

Studerende af alle

Studiefag, der ere

Sønner af trængende

Haandværkere i Kjøbenhavn,

eller af saadanne,

som der ernære

sig ved deres

Hænders Arbejde.

655

Af hvem Legatet

bortgives.

Selskabet PhiladelphiasBe-

styrelse.

Biskoppen over

Fyens Stift.

Borgmesteren i

Horsens.

Særlig Bestyrelse

af fordums Studenter

fra Frederiksborg

Skole,

der leve i Hoved-

staden.

Kjøbenhavns

Magistrat.

Fortrin tor Fa-

milien eller Andre.

Børn af forskj ellige

i Fundatsen

nævnte Personer

have Fortrin.

Nej.

Nej.

Rektor B. BendtsensDescendenter

have under

lige Vilkaar Fortrin,

selv oin de

ere dimitterede

fra en anden

Skole.

Nej,

Anmærkninger.

Legatet er kun

delvis traadt i

Kraft.

More magazines by this user
Similar magazines