Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

Legiltets Navn.

6.

Blochs, S., Jubi-

livunisloirJ^t.

Bornemann-Lassons

Legat.

8.

Brock-Bredalske

Legat.

Capellianum Stipendium.

10.

ChristensenSjLauritz

Peter, Legat-

fond,

Furulatseiis eller

Testamentets Datum.

Fundats af 10 Nov,

1847, konf. .3 Dec.

s. A.

656

Hvor Fundatsen

eller Testamentet

er trykt.

Selmers Aarb. f.

1847 S. 82—87.

rundatsaf8Martsl780, Ikke trykt

jfr.Fund. 23.Tnni 1711.1 Fund. 23 Juni

1711 er trykt i

Hofmans Fund.

I. S. 200—203.

Testament af 1 9 Febr.

1790 IV.

Fundats af3 Dec. 1785,

konf. 23 Juni 1786.

Fundats af 5 Oktbr,

1880, konf. 24 Nov.

s. A.

SeE. Jiirgensen:

De Brock-Bredalske

Legater

for Banders,

1886 S. 16 18

jfr. S. 69—71.

Badens Univ.

Journal f. 1798

S. 59-63.

Min.-Tid. f.l880

A. S. 156—00.

Kapitalens

Størrelse

2430 Kr. 77 0.

800 Kr.

7170 Kr. 95 0.

27 000 Kr.

I Urulcrstøttelsespor-

i

I tienernes

Tal og

Størrelse.

I Portion =

den fulde aarlige

Rente.

1

Portion paa [j

40 Kl a årlig.

En Portion paa

142 Kr. 84 0.

aarlig, en Portion

paa 144 Kr.

aarlig.

1 Portion ==

den fulde aarlige

Rente.

Til Understøttelse for trængende i

Studerende er henlagt 1200 Kr. .

aarlig, af hvilket Beløb der hvert ^

Halvaar uddeles Portioner, sæd- .'

vanlig paa lOOKr. Til Selskabet ^'^

Philadelphia afgives heraf for

Tiden aarlig 200 Kr.

More magazines by this user
Similar magazines