Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

1 hvor lang Tid Le-

gatet kan nydes.

3 Aar

Ej bestemt i Fiinlatsen;

det ophører

med Embedsexanien

Udbetales kun 1

Tang, umiddelbart

lifter Dimissionen

ia Randers Skole.

3 Aar.

ke bestemt i Funitsen,

men sædnlig

nydes Underiøttelserne

ej udover

3 Aar.

Universitetets Legater.

For hvilke Studerende

Understøttelsen er bestemt.

I første Linie de i

E,ubr. 9 nævnte Stu-

denter af Familien,

dernæst Studenter fra

Roskilde Skole.

Studerende af alle

Studiefag, der ere

„byrtig" af Sjælland

eller Jylland samt

„venneløse og svage",

„helst" Regensalumner.

Studerende af alle

Studiefag.

Farmaceutiske eller

lægevidenskabelige

Kandidater, mindst

med 2. Karakter.

Studerende af alle

Studiefag

657

Al" hvem Legatet

bortgives.

Legatets Eforus,

for Tiden Rektor

ved Metropolitanskolen

Bloch.

Legatets Bestyrer

Gehejmekonf. M.

H. Rosenørn.

Aarhus Stiftsøvrighed.

Direktøren for

Frederiks Hospital

samt Fødselsog

Plej estiftelsen

i Kjøbenhavn.

Særlig Bestyrelse.

P^ortrin for Familien

eller Andre. Anmærkninger.

Studenter ved

Kjøbenhavns

Universitet, som

nedstamme fra

Fundator gj ennem

den mandlige

eller kvindelige

Linie, have

Fortrin.

Arvinger efter

og Paarørende

til Biskop Bornemann,

hans anden

Hustru, Anne

Wiirger, hans

Sønner, Landsdommer

Oluf

Bornemann og

Generalauditør

Hieronymus

Bornemann samt

hans Svigersøn,

Etatsraad Bendix

I Lasson

til Aakjær,

have For

trin.

Nej,

Nej.

Nej,

88

Af Studiefag

udelukkes de levende

Sprog

samt de mest

praktiske eller

materielle Fag

(saasom Landøkonomi,Farmaci,

bildende

Kunster.)

Rejsestipendium.

Stipendiaten skal

lægge sig efter

Kemi.

More magazines by this user
Similar magazines