Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

Legatets Navn.

11.

Classenske Fideikommis.

12.

Danneskjold-

Samsees, C. C. S.,

Lelmsgreve, Legat.

13.

Davids Legat. (Legatet

til Minde

om Ludvig David,

med Supple-

mentslegat).

14.

Dænkes, Andreas

ArenhoUz, Arvingers

Legat.

Fundatsens eller

Testamentets Datuin.

Fundats af 20 Aug.

1S80, konf. 24 Sept.

s. A.

Gavebreve af 8 Maj

186() og 20 Maj 1880

Fundats af 1 2 Novbr

188.5. konf. .'

18,S0.

Mart>

658

Hvor I'"uiidalscii

eller Testamentet

er trykt.

Min.-Tid.f. 1880

A. S. 117-18.

Kapitalens

Størrelse.

100 000 Kr

Ikke trykt. Hovedlegatet

6000 Kr., Supplementslegatet

1953 Kr. 07 0.

Min.-Tid. a. f.

1880 S. 40 ff.

20 805 Kr 80 0.

L nderstøttelsespor

tionernes Tal og

Størrelse.

Af Fideikommissets

Mid

lir kan der tilstaaesUnder-

støttelser til Stu-

derende.Stør- relsen af disse

Understøttelser

fastsættes af

Direktionen.

6 Portioner å

500 Kr. a årlig.

1 Portion paa ;fe,

2000 Kr. aarlig

å

!ti

f

ivi

iei

ki

dy

m

Af Hovedlegatelfilj.^

1 Portion =

Kapitalens aar-

lige Kente. A»

Supplementslegatet

1 Portion

der ikke maa

være støiTe en(

Hovedlegatets

Portion.

Renten kan ud- iA;

deles i Portionei)ii](iv

fra 100 Kr. lal

200 Kr. aarlig.

More magazines by this user
Similar magazines