Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

Legatets Navn.

15.

Eibeschlitz'SjSimon

Aron, Justitsraad,

Legat.

16.

Ernsts, Frøken,

Legat.

17.

Det Fletscherske

Legat.

18.

Fogh-Wilsters

Legat.

19.

Fosies Legat.

Fundatsens cl ler

Testamentets Dalum.

Testament af 20 Juni

1853.

Fundats af 29 Decbr. j

1784, konf.

1785.

1 April

Testament af 2 1 Jan.

1762 med Kodicil af

10 Febr. 1763.

Fundats af 11 Decbr.

1738.

Testament af 1 4 Marts

1792.

mo

Hvor Fundatsen

eller Testamentet

er Irykt.

Ikke trykt.

Engelstofts Annaler

f. 1808 11

S. 100-109.

Schacks Fund.

III S. 374.

Hol'mans Fund.

III S. 167.

Engelstofts Annaler

for 1811

II S. 86 jfr.

Eanders lærde

Skoles Program

1833 S. 18—19.

Kapitalens

Størrelse.

Understøttelsespor

tioneriies Tal og

Størrelse.

Kapitalen er en 2 Portioner a

Del af en større 300 Kr. aarlig

Legatkapital.

2857y Kr. 56 0.

34 682Kr. 51 0.

500 Kr.

260 Kr

2 større Por-

tioner (Ve af

Aarets Nettoind

tægt, c. 215Kr.

5 mindre ['^lU

af samme, c. 17

Kr.j. Udbetaler

ikke alle Portioner,

anvende

Halvdelen af de

fremkomne

Overskud til

extraordinære

Understøttelsei

for ældre Dimis;-

fra Odense Skol

som studere ve

Kjøbenhavns

Universitet.

1 Portion pat

320 Kr. aarlig

1 Portion paf

20 Kr. aarlig

1 Portion pa4

10 Kr. 16

aarlig.

More magazines by this user
Similar magazines