Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

Legateta Navn.

20.

Frieses, Christiane

Marie,

Enkefru, Legat.

2L

Gersons, George,

Hofraad, Legat.

22.

Goldschmidts,

Hirsch Jacob,

Legat.

23.

Herlovianersamt'undet.(Herunder

indbefattes

Stud. jur. Johannes

Brøchners

Legat 2535 Kr.

27 0. og Jhv. Oldfrue

Frk. Martine

Luthera Stenbergs

Legat 1000

Kr

24.

Herlufsholm Stiftelses

to Univer-

sitetsstipendier.

25.

Herslebs, Biskop,

Legat.

26.

Heyman, Jacobine,

Fru, født

Meyers Minde-

legat.

Fundatsens eller

'l'estamentets Dalum.

Testament af 10 Maj

18r,3 med Kodicil af

24 Aug. 186G, konf.

25 April 1871.

Legatet er funderet

ved Skrivelse til Repræsentanterne

for

det mosaiske Trossamfund

af 28 Jan.

1827.

Testament ai 9 Aug.

1825, konf. 19 Maj

1829.

Funderet ved Forstanderens

Skrivelse

til Skolens Rektor af

29 Maj 1873.

Testament af 25 Marts

1755.

Fundats af 27 Jan.

1874.

662

Hvor Fundatsen

eller Testamentet

er trykt.

Legater og Stiftelser

under

Bestyrelse af

Kjøbenhavns

Magistrat 1881

S. 57- 58, Min.

Tid. f. 1871 A

S. 84.

Ikke trykt.

Selmers akad.

Tidende f. 1835

S. 128 — 25.

Kapitalens

Størrelse.

Understøttelsespor-

tionernes Tal og

Størrelse.

28 400 Kr, For Tiden 3 Portioner

å 200 Kr.

10 000 Kr,

4432 Kr. 07 0. ;

2

aarlig.

2 Portioner å

196 Kr. aarlig.

Portioner, hver

^= Halvdelen

af den fulde

aarlige Rente.

Understøttelse:

Herlufsholnfcol

Herlufsholm Legatportionerne '2 Poj'tioner å

Skoles Indbydel-, udredes af Stif- 300 Kr. aarlig.

s es skrift for 1873 teisens Midler.

S. 34.

Ikke trykt.

Ikke trykt. i

10

1217 Kr. 41 0.

620 Kr. 37 0.,

1 Portion paa

40 Kr. aarlig.

1 Portion paa

416 Kr. 32 0.

aarlig.

More magazines by this user
Similar magazines