Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

063

I hvor lang Tid Le- For hvilke Studerende Af hvem Legatet

gatet kan nydes. \

1 Aai-, men kan

efter n}^ Ansøgning

;ilstaaes den Samme.

I

3 Aar

5 Aur.

Understøttelsen

er bestemt, i

Stnderende af alle

Studiefag.

Mosaiske Studerende

af alle Studiefag.

Mosaiske Studerende

af alle Studiefao;.

f ubestemt Størrelse til Studerende fra

kole i de første Aar af deres akademiske

Løbebane,

3 Terminer.

2 Aar.

Indtjl 5 Aar.

Studerende af alle

Studiefag, dimitterede

fra Herlufsholm Skole.

Theologiske Studerende

fra Throndhjem,

subs. fra Island.

Mosaiske Studerende

af alle Studiefag, som

have Indfødsret.

bortgives.

Kjøbenhavns

Magistrat.

Repræsentan-

terne for det

mosaiske Trossamfund.

Repræsentanterne

for det mosaiskeTrossamfund

i Kjø benhavn.

Stiftelsens For-

stander.

Sjællands Biskop,

Repræsentanterne

for det

mosaiske Trossamfund

i Kjøbenhavn.

Fortrin for Fa-

milien eller Andre.

Personer, der

nedstamme fra

Testatricis Søskende

og hendes

Forældres Søskende.

Testators og

Hustrus Familie

have under lige

Vilkaar Fortrin.

Personer af Testators

og Hustrus

Familier

have Fortrin.

Nej.

Nej.

Nej.

Aiiinærkninger,

More magazines by this user
Similar magazines