Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

I hvor lang Tid Le-

gatet kan nydes.

For hvilke Studerende

Understøttelsen er bestemt.

665

Af hvem Legatet

bortgives.

klasse anvendes til a) at fremkalde videnskabelige Oplysandets

ældre og nj-ere Historie, b) imge talentfulde Viden-

Rejser, samt til c) Uddeling af Præmier for Besvarelse af

rektionen fremsætter. Understøttelsernes Tal og Størrelse

xfhænger af Direktionen.

?ke Finanslov bevilges aarlig 300 Kr., som Rejseunderiidater

paa Lægeskolen i Reykjavik til at besøge Hospitaler

i Kjøbenhitvn.

Af Slægtninge i

deres Skoleaar og

3 Aar ved Univer-

sitetet, af Andre i

deres Skoletid, fra

de komme i Viborg

Skoles 5. Lektie,

og i 3 Aar ved

Universitetet.

Højst 5 Aar,

Udbetales kun 1

xang, umiddelbart

efter Dimissionen.

Udbetales kun 1

Tang, umiddelbart

efter Dimissionen

3 Aar.

Studerende af alle

Studiefag. De, der

ikke ere af Slægten,

maa være dimitterede

fra Viborg Skole.

Studerende af alle

Studiefag fra Viborg

eller (subs.) Aalborg

Skoler.

Dimissi fra Aarhus

Skole

Dimissi fra Aarhus

Skole.

Studerende af alle

Studiefag, der ere

dimitterede fra Kolding

Skole.

Biskoppen og

Stiftsprovsten i

Viborg.

Biskoppen over

Viborg Stift eller

Patronen, som

er et Medlem

af den Juulske

(Juel ske) Familie

Skolens Rektor

og Lærere.

Skolens Rektor

og øvrige faste

Lærere.

Ribe Stiftsøvrighed.

Fortrin for Familien

eller Andre. Anmærkninger.

Nej,

Slægtninge af

Testatrix og hendes

Mand have

Fortrin til det

oprindelige

Legat.

Nej.

Nej.

Nej

Slægtninge af

Stifteren have

Fortrin.

Universitetets Legater. 84

Kan ogsaa tildeles

en Realdiscipel,

der

gaaer over til den

polytekniske

Læreanstalt

More magazines by this user
Similar magazines