Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

Legatets Navn.

34.

Larssens, K. A.,

og Hustru L. M

Tiursscii, født

TIiodljcrgsLegat.

35.

Lerches (Karamerlierre

Christian

Albrecht, Lensgreve)Familie-

legat.

36.

Leths, Albert,

Overlærer, Legat.

37.

Meldahls, Olavius,

og Hustru

Ingeborg Elise

Meldahls Legat,

Fundatsens eller

Testamentets Datum.

666

Hvor Fundatsen

eller 'iestamentet

er trykt.

Kapitalens

Størrelse.

Fundats af 17 Maj Min. -Tid. A for [Kapitalen er en

884. konf. 31 s. M. 18848.117 — 121.1 Del Del af en stcirre større

Fundats af 23 Maj

1885.

Fundats af 31 Mc.j

1873.

Testament af 27 Jan.

1866 med Kodicil af

9 Sept. 1870.

Ej trykt.

Herlufsholm

Skoles Lidbydelsesskriftf.

1873

S. 35—37, Beretning

om Herlovianersamfundets

Virksomhed

1873 S. 22 -24.

Ikke trjdit.

L(;gatkapital

60 000 Kr.

2808 Kr. 91 0.

Kapitalen er en

Del af en større

Legatkapital.

Understøttelsespor

tienernes Tal og

Størrelse.

1 eller 2, efter

AdministrationensBestemmelse,

hver paf

400 Kr. aarlig.

Aarlig

1 Portion paa

1000 Ki\

1 do. paa 800 Kr

Ido. - 600 -

(ellers å 800 Kr

eller 4 å 600 Kr

1 Portion ==

den fulde aarligc

Rente.

2 Portioner k

200 Kr. aarlig

More magazines by this user
Similar magazines