Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

Legatets Navn.

38.

Michelsens, Hans,

Hiskop, Legcit.

39.

Moltkes, Joachim

Godske, Greve

af, Legat

40.

Muller -Nielsens

Legat.

41.

Møllers, Rasmus,

Biskop, Legat.

42.

Nissens, Niss, Le-

gat.

Fundatsens eller

Testamentets Datuiii.

Fundats, dat. St.

Hansdag 165L

Fundats af 15 Febr.

1823, konf. 2 April

s. A.

Fundats af 10 Jan.

1837.

Fundats af 6 Maj

1841, konf. 12 Juni

s. A.

Fundats af 1 1 Septbr.

1851, konf. 2 Oktbr.

s. A.

I

! VL

668

Hvor Fundatsen

eller Testamentet

er trykt.

Hofmans Fund.

S. 168 ff.

Schacks Fund.

IV. S. 334 ff.

Algreen-Ussings

E/Cskr. Saml. f.

1823 S. 92-99.

Kjøbenhavns

Borgerdydsskoles

Program

f.l844S. 36— 39,

Selmers Aarb.

f. 1837 S.

116—18.

Selmers Aarb.

f. 1845 S. 45 -46,

Lindes Medd, f.

1849 — 56 S.

305—8.

Kapitalens

Størrelse.

2535 Kr.

10 000 Kr.

C. 7000 Ki^

3000 Kr.

Understøltelsespor

tioncrnes Tal

og Størrelse.

3 Portioner a

16 Kr. 65 0.

halvaarlig.

Kapitalens fuldt

Rente 3 V/2 pG.

anvendes til 2

Portioner, ellei

1 større og 2

mindre Portionei

af hvilke sidstf

den ene dog under

v^sse Betingelser

kan henlægges

til en

Rejsestipendiefond

Portioner fra

80Kr. til 120 K]

aarlig.

1 Portion paa

120 Kr. aarlig

Hjemfaldne Op

?Ss

dermed i de før e

rende af all n.