Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

I hvor lang Tid

Legatet kan nydes.

3 Aar.

2 Aar.

1, undtagelsesvis

2 Aar.

3 Aar

For hvilke Studerende

Understøttelsen er bestemt.

„Studenter afgod Forliaabning

for Kirkens

eller Skolens Tjeneste"

i Fyens Stift fødte

eller dog fra Odense

Skole.

Studenter, der ere

Sønner af kgi. Embedsmænd

og dimitterede

fra Herlufsholm

Skole, samt have taget

den sproglig-historiske

Examen.

Studenter af alle

Studiefag.

Studerende af alle

Studiefag, mindst med

2. Kar. til Ex. artium,

hvis Forældre bo i

Lolland-Falsters Stift.

gssummer af dette Legat anvendes til

e Universitetsaar at understøtte Studeudiefag

fra Aalborg, Aarhus, Viborg,

ånders og Ribe Skoler.

660

Af hvem Legatet

bortgives.

Biskoppen over

Fyens Stift.

Direktøren for

Herlufsholm

Skole.

SærligBestyrelse.

Lolland-Falsters

Stifts Landemodes

gejstlige

Medlemmer i

Forbindelse med

de af Fundators

mandlige Descendenter,

som

maatte være bosiddende

i Stiftet.

Lærerkollegiet

ved de paagjældende

Skoler,

Fortrin tor Fa-

milien eller Andre.

Nej,

Nej.

Nej.

Fundators Descendenter

have

under lige Vilkaar

Fortrin,

uden Hensyn til

Forældrenes Op-

holdssted.

Nej.

Anmærkninger

Kan under

visse Betingelser

for en Del uddeles

som Rejsestipendium,

More magazines by this user
Similar magazines