Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

Legatets Navn.

4;3.

Oehlcnschlager-

Tcgnérs Stipendiefond.

Paghs, Mette, Legat,

se Pontoppidans

Legat.

44.

Philadelphia.

45.

Pios, Jean, Prof.

Legat.

46.

von Plessens,

Christian Ludvig,Gehejmeraad,

Legat.

47.

Pontoppidans Legat

(Mette Pontoppidans

, født

Paghs Legat).

48.

Den Råben - LevetzauskeFond.

fundatsens eller

Testamentets Datum.

Vedtægter af 1872,

4 Oktbr. 1876 og

4 Oktbr. 1879.

Love, vedtagne i

1874.

Fundats af 6 April

1889, konf. 24 s. M.

Fundats af 27 Maj

1737, konf. 28 Juni

s. A., jfr. kgi. Resol.

15 Juni 1862.

Fundats af 9 April

1782.

670

Hvor Fundatsen

eller Testamentet

er trykt.

Ikke trykt.

Ikke trykt.

Kjøbenhavns

Borgerdydskoles

Program f. 1889

S. 8—9.

Hofmans Fund.

I S. 347—55.

Engelstofts An-

naler f. 1809 I.

S. 278 - 82.

Kapitalens

Størrelse.

c. 23 000 Kr.

c. 2500 Kir

67 140 Kr.

2000 Kr.

Understøttelsespor-

tionernes Tal og

Størrelse.

2 Portioner a

500 Kr. aarlig.

Portioner paa

indtil 30 Kr.

maanedlig.

Renten uddeles

i en eller flere

Portioner.

4 Portioner å

400 Kr. aarlig

1 Portion paa

70 Ki\ aarlig.

Kan i visse

Tilfælde støtlx

Studerendes rej

videnskabelig«

Arbejder.

More magazines by this user
Similar magazines