Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

a!

I hvor lang Tid Le-

gatet kan nydes.

Højst 5 Aar,

Udbetales kun 1

Gane: ved Dimissionen

jfr. dog

Rubrik 9.

1 Aar.

3 Aar.

1 Aar.

Udbetales kun 1

Gang, umiddelbart

efter Dimissionen.

Universitetets Legater.

For hvilke Studerende

Understøttelsen er bestemt

Studerende af alle

Studiefag fra Odense

Skole, der have nydt

Understøttelse som

Disciple i samme

Skole af samme Legat.

Stipendiaten

maa høre til Fyens

Land almue, hvortil

henregnes Skolelærere.

Dimis si fra Aarhus

Skole.

Studerende af alle

Studiefag^ der mindst

i 3 Aar have besøgt

Sorø Skole.

Theologiske Studerende

fra Aalborg

Skole.

Studerende af alle

Studiefag, der have

taget første Del af

Afgangsexamen ved

Rønne Skole, og anden

Del ved samme eller

en anden lærd Skole

med 1. Karakter.

Dimissi fra Aarhus

Skole.

(i73

Af hvem Legatet

bortgives.

Bestyrelsen for

Lundegaards

Stiftelse,

Skolens Rektor

og øvrige faste

Lærere.

Sorø Akademis

lærdeSkoles Lærersamling.

Biskoppen over

Aalborg Stift.

Sjællands Biskop

Stiftamtmanden

og Biskoppen

over Aarhus

Stift.

Fortrin for Familien

eller Andre. Anmærkninger.

Nej.

Testators og

hans Hustrues

Slægtninge have

Fortrin og kunne

nyde Legatet i

3—4 Aar.

Nej.

Nej,

Nej,

Nej.

85