Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

I

i

1 I

677

1 hvor lang Tid For hvilke Studerende Af hvem Legatet Fortrin for Fa-

Legatet kan nydes.

Understøttelsen er bestemt. bortgives. milien eller Andre.

3 Aar. Studerende af alle Aalborg Stifts- Nej.

Studiefag fra Aalborg

Skole, som ere Sønner

af Præster eller Prov-

øvrighed

ster, særlig fra Horns

og Vennebjerg Her-

Regelen 1 Aar

i enkelte Tilfælde

indtil 2 Aar.

Indtil Stipendiaten

bliver ansat i kgl.

Tjeneste.

reder.

Studerende af alle

Studiefag.

„Danske Adelsbørn af

Mandkiøn" „til nogen

Hielp til deres skikkelige

Opfødsel og

Lærdom for at blive

beqvemme til deres

Kongel. Majestæts og

dernelandets Tie-

neste".

Selskabet PhiladelphiasBe-

styrelse.

Legatets Patron

eller Direktor,

som er den ældste

af Descendenterne

efter

Gehejmeraad Iver

Rosenkrantz og

hans HustruCharlotta

Amalia

Scheel.

Nej.

Paarørende af

Gehejmeraad Otto

Krabbe og Hustru

Birgitte Scheel

have Fortrin.

ns. Det vides derfor ikke, om Legatets Kapital endnu har samme Størrelse, som da det blev stiftet.

Anmærkninger.

• •

More magazines by this user
Similar magazines