Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

Indholdsfortegnelse.

Indledning 1 — 2.

Første Afdeling.

De under Universitetets Styrelse henlagte Legater.

I. Fælles Regler for alle Legaterne, særlig Studielegaterne 3— 11.

II, Kommunitetet og Regensen,

1.

Kommunitetet.

Indledning 11.

a. Understøttelser til Studerende.

a. Det ordinære Kommunitetsstipendium ,

^. Extraordinære Understøttelser til islandske Lægestuderende ved

12—

Side.

18.

Universitetet 18.

y. Understøttelser til Alumner ved det grønlandske Seminarium . . 18.

8. Extraordinære Understøttelser (Gratialer) til Studerende.... . . 19.

g. Understøttelser, der bortgives af Ministeriet til Studerende .... 19.

^. Understøttelser til Kandidater 19—20.

7]. Rejseunderstøttelser i videnskabeligt Øjemed 20.

"9". Understøttelser for unge Videnskabsmænd . . . , 20.

i. Understøttelser til syge Regensalumners Kur og Pleje 21.

H. Middelbare Understøttelser ved Selskabet Philadelphia 21.

X. Rentefrie Laan til Studerende 21.

b. Understøttelser for Ikke-Studerende.

j a. Understøttelser til polytekniske Examinander 22.

|3. Understøttelser til Kandidater fra den islandske Lægeskole. . . . 22— 23.

y. Understøttelser for Personer, der først i en fremrykket Alder

have bestemt sig for Studeringer ..... 23.

8. Understøttelser til Alumner ved den gejstlige Dannelsesanstalt

paa Island 23.

2. Regensen 24—25.

III. Kollegierne.

Indledning 26.

a. Valkendorfs Kollegium 27—28.

b. Collegium Mediceum 28—30.

c. Elers' Kollegium 30—32.

Bilag til 1ste Afdeling 33—127.

More magazines by this user
Similar magazines