Militærhistoriske rejser 2009 - Cultours

cultours.dk

Militærhistoriske rejser 2009 - Cultours

Militærhistoriske rejser

2009

SPECIALKATALOG FOR MILITÆRT OG HISTORISK INTERESSEREDE


2

Kære militærhistorisk interesserede

Vi har i vort 20 års jubilæumsår udvidet antallet af militærhistoriske rejser. Vi er glade for, at så

mange synes om vore militærhistoriske rejser og vi forsøger at leve op til de mange roser,

som tidligere deltagere har givet rejserne og rejselederne. Den største ros er, at så mange deltagere

melder sig til nye militærhistoriske rejser, nogle endda til den samme rejse flere gange.

Vi modtager løbende reaktioner, forslag, ros og kritik. Det er vi meget glade for, det hjælper os

til at gøre rejserne endnu bedre.

Jeg og alle rejselederne glæder os hver gang over den gode, hyggelige og positive stemning på

rejserne. Mødet med alle vore spændende, interessante, vidende og venlige deltagere gør det

berigende at være rejseleder på rejserne.

Vi takker for godt samvær i det forløbne år og ser frem til at møde tidligere og nye rejsedeltagere

i 2009.

Cultours og rejseledernes vegne

Med venlig hilsen

Torsten Granov, direktør, rejseleder m.m.

REJSELEDERE

KOMMANDØR

POUL GROOSS

Kommandør Poul Grooss er pensioneret

søofficer og er nu ansat på Forsvarsakademiet

som militærhistoriker på Institut for

Militærhistorie. Han underviser tillige som

lærer på Søværnets Officersskole i moderne

søkrigsoperationer. Han har gennemgået

et stabskursus ved Royal Navy i

Greenwich og har været dansk forsvarsattaché

i Storbritannien i mere end 4 år

CAND.MAG.

TORSTEN GRANOV

Torsten Granov er cand. mag. i fransk og

historie og har bl.a. undervist i fransk historie

på Århus Universitet. Han er grundlægger

af rejsebureauet Cultours og har

ledet mange ture verden over.Torsten

Granov har besøgt Normandiet og invasionskysten

mange gange og beskæftiger

sig indgående med invasionshistorien og

er forfatter til bogen „D-Dag, optakten,

dramaet og efterspillet“ og en stor ekspert

i militærhistorie.

OBERSTLØJTNANT

HANS JÜRGEN JÜRGENSEN

Oberstløjtnant Hans Jürgen Jürgensen er

pensioneret fra Hæren. Han har bl.a. været

ansvarlig for planlægningen af invasionsforsvaret

af Sjælland, chef for en

panserbataljon og ansvarlig for den taktiske

uddannelse på Hærens Officersskole.

Han har dyrket krigshistorie som hobby i

mange år, og er en særdeles rutineret og

vidende rejseleder.

PH.D.

PETER HAMBRO MIKKELSEN

Ph.d. Peter Hambro Mikkelsen er doktor i

Forhistorisk Arkæologi og med suppleringsfag

i Historie.Afdelingsleder ved Konserverings

og Naturvidenskabelig Afdeling

på Moesgård Museum med mangeårig interesse

i, og stort kendskab til, militærhistoriske

forhold.

CAND.MAG. MARTIN

CLEEMANN RASMUSSEN

Martin Cleemann Rasmussen er cand.mag.

i russisk og historie. Han taler flydende

russisk og har boet og rejst flere år i

Rusland og Ukraine. Martin Rasmussen

har solid erfaring som rejseleder og foredragsholder

og har mangeårig interesse i

militærhistoriske forhold.

CULTOURS APS · DR. MARGRETHESVEJ 11 · DK-8200 AARHUS N · TLF. 86 10 86 05 · FAX 86 10 86 48

E-MAIL REJSER@CULTOURS.DK · WWW.CULTOURS.DK


NORMANDIET D-DAG SIDE 4

ØSTPRØJSEN SIDE 8

ENGLAND 1940-44 SIDE 12

DEN FINSKE VINTERKRIG SIDE 16

VESTFRONTEN 1944-45 SIDE 20

SLAGMARKERNE SIDE 6

DET 3. RIGES HJERTE SIDE 10

STALINGRAD OG MOSKVA SIDE 14

NORMANDIET II SIDE 18

BERLIN 1933-45 SIDE 22

BERLIN II SIDE 24 JAPAN OG PEARL HARBOR SIDE 26

3


4

Normandiet · D-dag

Invasionskysten med mere

27.APRIL - 3. MAJ 2009 (AFGANG FRA JYLLAND)

REJSELEDER: CAND.MAG.TORSTEN GRANOV

8. - 14. JUNI 2009 (AFGANG FRA KØBENHAVN)

17. - 23. AUGUST 2009 (AFGANG FRA KØBENHAVN)

7. - 13. SEPTEMBER 2009 (AFGANG FRA JYLLAND)

REJSELEDER: OBERSTLØJTNANT HANS JÜRGEN JÜRGENSEN

Landgangen på Omaha Beach blev den blodigste af de fem steder, hvor de allierede gik i land. Omaha var den strand med de bedst udbyggede

tyske stillinger og med de bedste tyske tropper. På grund af skrænterne bag stranden, var det også det sted der var nemmest at forsvare.

Amerikanernes modvilje mod at bruge de engelske mineryddere og andre opfindelser gjorde det vanskeligt for dem at kæmpe sig

væk fra stranden. Da landgangsfartøjerne skulle sejle mere end dobbelt så langt som de engelske og canadiske var scenen sat til det blodbad,

der blev resultatet.

Den 6. juni 1944 gik de allierede i land på

Normandiets kyst. Kodenavnene for invasionsstrandene:

Utah, Juno, Sword, Gold og

ikke mindst Omaha gik over i historien. Men

stederne findes endnu, og der er stadig

mange minder om kampene og spændende

museer at se. På turen skal vi se stederne

hvor det fandt sted, og undervejs bliver der

fortalt indgående om baggrunden for Invasionen,

hvorfor den fandt sted i Normandiet,

om forberedelserne, om hvad der gik

galt, og hvad der gik godt, og ikke mindst

skal vi høre om, hvorledes begivenhederne

blev oplevet af dem, der var med. På turen

til Normandiet skal vi også se stranden ved

Dunkerque, hvorfra englænderne i juni 1940

evakuerede 350.000 soldater, og Dieppe,

skuepladsen for den fatale fiasko i 1942, der

fortalte de allierede, hvordan man ikke skulle

foretage invasionen.

TURENS PROGRAM

1. DAG:

Afgang fra Aalborg kl. 4.00, fra Århus kl. 5.45

og fra Frederica banegård kl. 7.15. Deltagere

fra Sjælland/Fyn tager toget til Fredericia

(ankomst kl. 7.04). Der er opsamling langs

motorvejen gennem Jylland.Vi fortsætter

gennem Nordtyskland forbi Hamburg og videre

gennem Belgien til vi når vort første

overnatningssted Dunkerque, umiddelbart

efter vi kommer ind i Frankrig.

2. DAG:

Inden vi fortsætter sydpå, skal vi se stranden,

hvorfra evakueringen skete i 1940. Der er

ikke meget at se, men når man har været

her, forekommer det helt utroligt, at det var

muligt at udskibe 350.000 mand herfra i løbet

af få dage. Fra Dunkerque fortsætter vi

til Dieppe. Raidet på Dieppe var de allieredes

første prøve på tyskernes evne til at

forsvare fastlandet, og det katastrofale resul-

tat blev afgørende for de allieredes valg af

Normandiet som skueplads for Invasionen.

Efter frokost fortsætter vi sydpå over Seinen

til Caen, hvor vi skal se museet, Memorial

de la Paix. Museet dækker ikke kun Invasionen,

men tager udgangspunkt iVersaillesfreden

og fortæller om optakten til 2. verdenskrig, besættelsen

og invasionen. Museet er meget

instruktivt og moderne.Vi fortsætter herfra

til Bayeux, hvor vi skal bo de næste 3 nætter.

3. DAG:

Vi begynder dagen med at køre til Cherbourg.

Det var af afgørende betydning for

de allierede at erobre en forsyningshavn. Efter

meget heftige kampe blev Cherbourg

erobret 26. juni, stærkt ødelagt.Vi ser museet

i byens fort, hvorfra vi har et vidt udsyn

over havnen, hvor meget lidt minder om

dens afgørende bytydning for de allieredes

succes. Syd for Cherbourg ligger resterne af

en affyringsstation for V-1 raketter. Den ligger

på privat grund, men vi har fået tilladel-


se til at besøge anlægget, der er ret velbevaret.

Vi tager nu til Ste. Mére-Eglise, hvor amerikanske

faldskærmssoldater blev kastet ned

natten til den 6. juni. Det var her en af faldskærmssoldaterne

blev hængende i kirketårnets

spir.Vi ser også det spændene airborne

museum. Efter frokost besøger vi Utah

Beach, hvor 4. US Infanteri Division gik i

land 6. juni 1944. På vejen dertil gør vi holdt

ved mindesmærket for de 800 danske søfolk,

der deltog i Invasionen. Efter hjemkomsten

til Bayeux ser vi Bayeux-tapetet, der

beretter om en anden invasion, nemlig Vilhelm

Erobrerens togt til England i 1066.

Bayeux-tapetet er en enestående historisk

kilde, fyldt med detaljer og spændende historier.

4. DAG:

Dagens tur går til invasionsstrandene Gold

og Omaha.Vi tager os god til at at standse

og se stederne, hvor verdenshistorien blev

skrevet.Vi står på stranden og hører om de

mest afgørende timer i dette århundrede.Vi

begynder dagen med et besøg på den tyske

soldaterkirkegård med 21.000 faldne. Derefter

til Pointe du Hoc, hvor amerikanske rangere

kæmpede sig op ad klinten for at

uskadeliggøre store tyske kanoner.Vi gør

holdt på Omaha Beach og går en lille tur.

Bag Omaha Beach besøger vi den amerikanske

soldaterkirkegård, hvor mere end

9000 amerikanere ligger begravet. Efter besøget

kører vi til et tysk kystbatteri, hvor kanonerne

stadig kan ses, nogle sønderrevne

efter kampene på D-Dag, andre næsten intakte.

Vi slutter dagen i Arromanches, hvor

der stadig er rester af den store havn, Port

Winston, som de allierede sejlede til Normandiet

og samlede her. Vi ser museet for

havnen, inden vi returnerer til Bayeux.Vi

slutter dagen med invasionsmuseet i Bayeux,

der giver et godt samlet overblik over invasionen

og tiden før og efter. Her vises også

dokumentarfilm optaget under kampene.

5. DAG:

Vi forlader Bayeux og kører langs Gold,

Juno og Sword strandene mod øst.Vi gør

holdt ved huset, hvor Montgomery havde

sit hovedkvarter under invasionen.Vi ser den

store bunker, den tidligere tyske ildledercen-

Den amerikanske kirkegård bag Omaha Beach. Det sidste hvilested for over 9000 amerikanske soldater.

tral, der nu er museum.Vi besøger også Pegasus

Bridge, der var skuepladsen for en af

de mest bemærkelsesværdige operationer på

D-dag. Broen blev erobret i løbet af få minutter

af engelske soldater, der landede i glidefly

få meter fra broen.Ved siden af Pegasus Bridge

ligger Café Gondrée i første hus, der blev

befriet under invasionen, og som vi besøger.

Vi kører herfra til området omkring Falaise.

Her led de tyske tropper det endelige nederlag

i slaget om Normandiet i august 1944.

Enorme mængder materiel gik tabt og ca.

25.000 soldater blev taget til fange. Stedet er

også blevet kaldt„Stalingrad i vest“. Efter besøget

her kører vi igen nordpå til vort overnatningshotel

ved Amiens.

6. DAG:

Vi forlader Amiens og få kilometer herfra befinder

vi os på skuepladsen for Somme-Offensiven

i 1916, en af de blodigste nogensinde for

den engelske hær. Vi besøger mindesmærket

vedThiepval med navnene på mere end

76.000 faldne ved Somme-slaget.Vi fortsætter

nordpå gennem Frankrig og Belgien, til vi når

frem til Arnhem sidst på eftermiddagen. Her

ser vi først museet for kampene ved Arnhem,

hvor de allierede led deres største nederlag i

krigens sidste år.Vi ser broen, der ikke blev

erobret i september 1944 og soldaterkirkegården,

inden vi overnatter nord for Arnhem.

7. DAG:

Vi kører nordpå gennem Tyskland til Danmark

med stop ved grænsesupermarkederne.

Vi regner med at være i Fredericia kl. ca.

17.00. I Århus kl. ca. 18.30 og i Aalborg kl. ca.

20.30.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Rejsens pris pr. person

i dobbeltværelse kr. 6.795,-

Tillæg for enkeltværelse kr. 1.800,-

Depositum ved tilmelding kr. 1.000,-

PRISEN INDBEFATTER

Busrejse i moderne langtursbus. Overnatning

i dobbeltværelse med bad og toilet

på alle værelser. Morgenmad og 3 retters

menu hver aften. Alle de i programmet

nævnte entreer til musseer, samlinger og

alle udflugter. Alle skatter og afgifter.

Historisk kyndig rejseleder.

AFGANG FRA KØBENHAVN

Afgang fra København kl. 05.45 med opsamling

langs motorvejen til Rødby. Med

færge tilTyskland, og videre til Dunkerque.

5


6

Slagmarkerne fra

1. og 2.Verdenskrig

Flandern,Ypres,Verdun, Maginotlinien og Ardennerne

1. - 6. JUNI 2009

REJSELEDER: CAND. MAG.TORSTEN GRANOV

Maginotlinien var en række forter og mindre befæstninger, der strakte sig gennem Frankrig 800 km fra den schweiziske grænse til den belgiske

grænse. På billedet ses den engelske kong Georg VI på besøg i det største af forterne, Hackenberg, sammen med den franske øverstkommanderende

general Gamelin. De kører i et af de elektriske tog, der forbinder fortets forskellige afdelinger.Togene eksisterer stadigvæk og vi skal køre

med toget under vort besøg i Hackenberg.

På denne tur skal vi besøge kendte og mindre

kendte slagmarker, befæstninger, museer

med mere fra 1. og 2. verdenskrig fra Flanderns

mudder til Ardenneroffensiven i 1944-

45. Vi ser nogle af stederne, hvor afgørende

slag fandt sted, vi hører om, hvad der skete

og prøver at forstå baggrunden.Vi begynder

i Flandern, hvor flere hundrede tusinde englændere

døde i mudderet fra 1914-18, men

det var blandt andre steder også her julefreden

brød ud i 1915.Vi skal besøge frontlinjen

fra 1. verdenskrig ved Vimy med

bevarede skyttegrave, vi besøger Verdun og

området omkring, og vi skal på besøg i Maginotlinjens

største militære anlæg, hvor et

lille elektrisk tog bringer os rundt i det

kæmpemæssige anlæg. På vejen tilbage besøger

vi området i Ardennerne, hvor tyskernes

sidste store offensiv fandt sted i

1944-45. På turens sidste dag besøger vi

borgen,Wewelsburg, hvor SS kulten havde

sit åndelige hovedkvarter.

TURENS PROGRAM

1. DAG

Afgang fra Aalborg kl. 4.00, Århus kl. 5.45,

Fredericia kl. 7.15 (tog fra Sjælland/Fyn ankommer

7.05). Opsamling ved byerne langs

motorvejen til grænsen. Under turen gennem

Tyskland vil der blive givet en introduktion

til de steder, vi skal se, og der vil blive

fortalt om den historiske sammenhæng,

som de indgår i. Vi kører gennem Tyskland

og Holland til Belgien, hvor vi skal bo to

nætter i den berømte by Iper eller Ypres.

Vi regner med at være fremme kl. 19.30 så

vi kan nå at høre „The Last Post“ blive blæst

i Menin Gate, som det er sket hver aften siden

1928.

2. DAG

Vi begynder dagen med at besøge slagmarkerne

nord for Ypres. Vi ser monumentet

for de canadiere, der faldt ved et af 1. verdenskrigs

mange giftgasangreb.Vi fortsætter

til den tyske kirkegård ved Langemarck, hvor

„barnemordet“ fandt sted i 1914 og hvor

ca. 47.000 faldne ligger begravet. Herfra tager

vi til den engelske kirkegård ved Tyne

Cot, inden vi besøger Paschendale museet.

Vi krydser Menin Road og kører til Kremmelberg

syd for Ypres. Det er områdets højeste

punkt, som der blev kæmpet hårdt om

flere gange.Vi besøger også nogle restaurerede

skyttegrave. Om eftermiddagen besøger

vi det meget spændende museum „In

Flanders Field“ indrettet i Ypres gamle klædehal,

det fortæller på en meget levende

måde om især de engelske soldaters indsats

under 1. verdenskrig. Sidst på dagen ser eller

genser vi Menin Gate og hører The Last

Post.


3. DAG

Fra Ypres kører vi ind i Frankrig til området

nord for byen Arras. Her ligger Notre-Damede-Lorette,

hvor der fandt voldsomme kampe

sted. Her finder vi Frankrigs største

soldaterkirkegård med mere end 20.000

grave og benhuse med resterne af 26.000

uidentificerede soldater. I forbindelse med

kirkegården ligger et lille interessant museum

med et område, hvor man har bevaret

en del af frontlinjen fra 1. verdenskrig

med næsten helt sammenfaldne skyttegrave.

Ved museet findes også en samling af meget

realistiske billeder fra 1. verdenskrigs skyttegrave.

I kort afstand herfra finder vi Vimy

højden, hvor voldsomme kampe fandt sted i

1915 og i 1917. Her er et monument for de

mere end 76.000 faldne canadiere fra 1.

verdenskrig. I nærheden er en del af frontlinjen

bevaret og restaureret, og både canadiske

og tyske skyttegrave kan ses. Der

findes stadig kratere efter granatnedslag og

miner.Vi holder frokostpause undervejs

mod sydøst og Verdun.Vi gør holdt ved den

danske kirkegård i Braie, hvor en del sønderjyder

ligger begravet. Efter ankomsten til

Verdun er det tid til at se lidt på byen, hvor

vi skal bo i to nætter.

4. DAG

Verdun er et af de mest berømte steder fra

1. verdenskrig. På mindre end 2 år faldt her

over 800.000 franskmænd og tyskere under

nogle af krigens voldsomste kampe.Vi ser

på byen Verdun med minderne fra kampe-

ne, og vi besøger bl.a. en del af de 7 km.

gange og kassematter under citadellet. Her

er der nu indrettet et museum med tableauer,

der bl.a. fortæller om soldaternes

livsbetingelser. Besøget foregår i små vogne,

der bringer os rundt i citadellets kassematter.

Vi kører derefter en rundtur over slagmarkerne

nord for byen bl.a. til Douaumont,

hvor vi besøger det store ossuaire (benhus)

med resterne af tusindvis af uidentificerede

døde.Vi besøger også det indre af et af forterne,

hvor først franskmændene siden tyskerne

forsvarede sig. Overalt i området

Evakuering af sårede foregik effektivt på engelsk side, men behandlingen af de sårede var

ofte relativ primitiv med mange amputationer. Her er en engelsk hesteambulance fra

begyndelsen af krigen.

findes granathuller og spor efter kampene,

bl.a. ruiner.Vi besøger også Verdun mindemuseet,

der ligger midt i området, inden vi

returnerer til Verdun.

5. DAG

Vi begynder dagen med at køre til området

nord for Thionville, hvor det største af Maginotlinjens

støttepunkter lå. Her er en række

befæstninger og bunkere nogle forbundet

med kilometerlange underjordiske gange,

flere af dem med en smalsporet elektrisk

jernbane.Vi skal køre med toget langt ind i

befæstningerne, og vi giver os god tid under

besøget, således at vi får en fornemmelse af

tankerne bag Maginotlinjen, og det kæmpearbejde

det var at bygge den.Vi hører om,

hvorfor dette mesterstykke i militærarkitektur,

Frankrigs stolthed, viste sig værdiløst, da

det skulle stå sin prøve.

Maginotlinjen blev opført mellem 1930 og

1940 og er beregnet til at have kostet det

astronomiske beløb af 36 milliarder guldfrancs

til datidens kurs. Man kan konstatere

at pengene havde været anvendt bedre til

anskaffelse af andre former for krigsmateriel.

Der vil blive fortalt om selve forsvarsværket,

men også baggrunden for, at man valgte at

prioritere sine ressourcer på denne måde.

Hvad lå der bag de beslutninger, der for eftertiden

forekommer indlysende forkerte?

Der kan under besøget i de underjordiske

rum være steder, hvor der kun er adgang,

hvis man er fuldt mobil.

Fra Maginotlinjen kører vi nordpå gennem

Luxembourg til byen Diekirch i Ardennerne

i den nordligedel af Luxembourg.Vi befinder

os i området, hvor tyskernes sidste store offensiv,

Ardenneroffensiven fandt sted ved

årsskiftet 1944-45.Vi skal se det spændende

museum i byen, inden vi kører ud af Luxembourg

til vort overnatningshotel i Tyskland.

6. DAG

På vor tur nordpå i Tyskland gør vi holdt ved

Wewelsburg, der under nazismen var SSskole

og var tænkt som germanerkultens

højborg. Her havde Heinrich Himmler sit

private kontor og i borgens krypt skulle SS’s

vigtigste rituelle handlinger foregå. Borgen

er i dag museum, og der er næsten intet tilbage

fra dens tid som SS kultens center.

Men selv set udefra fornemmer man borgens

særegne atmosfære. Fra Wewelsburg

fortsætter vi nordpå gennem Tyskland, og vi

forsøger at samle indtrykkene fra turen.Vi

regner med at være i Fredericia ca. kl. 19.00

og i Århus kl. 20.30 og i Aalborg ca. kl.

22.00.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Rejsens pris pr. person

i dobbeltværelse kr. 6.185,-

Tillæg for enkeltværelse kr. 1.200,-

Depositum ved tilmelding kr. 1.000,-

PRISEN INDBEFATTER

Busrejse i moderne langtursbus.

Overnatning på gode hoteller med bad

og toilet på værelserne, morgenmad og

3 retters menu hver aften, alle de i

programmet nævnte arrangementer og

entréer. Alle skatter og afgifter. Historisk

og Militærhistorisk kyndig rejseleder.

7


8

Østprøjsen

Königsberg,Wolfsschanze, Danzig og

Koncentrationslejren Stutthof

18. - 25.APRIL 2009

REJSELEDERE: KOMMANDØR POUL GROOSS OG

CAND.MAG. MARTIN CLEEMANN RASMUSSEN

I Østprøjsen lå Reichehrendenkmal Tannenberg, der var et symbol på Østprøjsens tilknytning

til det øverige Tyskland og på en af Tysklands største sejre under 1.Verdenskrig,Tannenbergslaget.

Billedet viser sejrherren fra Tanneberg, Hindenburgs bisættelse i krypten i Tannebergmonumentet.

Begivenheden blev af nazisterne benyttet til en stor national og nationalsocialistisk

propagandaceremoni. Efter 2.Verdenskrig blev monumentet sprængt af polakkerne.Vi

besøger under rejsen stedet, hvor monumentet lå og ser de få rester.

Det tyske kejserrige nåede før 1. verdenskrig

helt ud på den anden side af Kaliningrad,

der i dag er en russisk enklave mellem

Polen og Litauen. Byen hed dengang Königsberg,

og var tysk med et berømt universitet,

hvor blandt mange andre fremragende videnskabsmænd

Emmanuel Kant underviste.

Det, der i dag er det nordlige Polen langs

med Østersøen hørte også til Kejserriget.

her lå den gamle tyske hansestad Danzig, i

dag Gdansk, og Stettin, i dag Szczein, samt

en række større og mindre tyske byer. Den

østligste del af Tyskland hed Østprøjsen.

Herfra udgik gennem århundrede angrebene

mod de slaviske folk, og herfra kom angrebene

østfra mod Tyskland. Byerne var

derfor befæstede, og der lå flere store fæstninger

i området. På turen skal vi koncentrere

os om områdets betydning under 1. og 2.

verdenskrig. Det var her, ved Tannenberg, at

den russiske hær led et stort nederlag allerede

i august 1914.Vi passerer området ved

Tannenberg.Vi skal også besøge Königsberg

og se, hvad der er tilbage af den historiske

by, og vi skal til Danzig, der spillede en afgørende

rolle ved 2. verdenskrigs udbrud. Under

Tysklands store angreb mod øst under

2. verdenskrig etablerede Hitler sit hovedkvarter

i Østprøjsen. Fra sommeren 1941

og til november 1944 opholdt Hitler sig

mere end 800 dage i Wolfsshanze, som førerhovedkvarteret

blev kaldt.Vi skal besøge

området, hvor vi skal se de forskellige bunkere,

eller resterne af dem, bl.a. Hitlers egen

bunker med betondæk, der er 14 meter

tykt.

TURENS PROGRAM

1. DAG

Afgang fra Aalborg kl. 4.00, Århus kl. 5.45 og

Fredericia banegård kl. 7.15 (Deltagere fra

Sjælland/Fyn tager toget til Fredericia, det er

også muligt at stå på bussen andre steder

langs motorvejen videre mod den tyske

grænse og gennem Nordtyskland mod Berlin.Vi

kører nord om Berlin. Inden vi passerer

den polske grænse besøger vi et museum

ved Seelower Höhe, hvorfra marskal Zhukov

rettede sit angreb mod Berlin.Vi overnatter

i Polen.

2. DAG

Vi kører mod øst og passerer stedet, hvor

Tannenbergslaget fandt sted i august 1914.

Her vandt Hindenburg og Ludendorf en af

1. verdenskrigs største sejre.Vi finder også

stedet, hvor det nye store Tannenberg monument

lå. Her blev Hindenburg gravsat i

1935. I dag er kun lidt af fundamentet synligt,

da selve monumentet blev sprængt i

forbindelse med krigsafslutningen.Ved Wolfsschanze

skal vi bo på hotellet, der er indrettet

hvor officererne for SS-Führerbegleitkommando

fra Leibstandarte og Adolf Hitler

engang boede.Vi når et første besøg i

området ved „banegården“, hvor bl.a. Mussolini,

Mannerheim og mange flere blev

modtaget af „Føreren”.

3. DAG

Formiddagen er afsat til rundvisning i

Wolfsschanze, Hitlers hovedkvarter i lange

perioder under 2. verdenskrig. Området

blev udvalgt i september 1939, og byggearbejdet

begyndte i sommeren 1940. Under

dække af at der skulle opføres en kemisk fabrik,

lukkede man hele skoven.Til de naturlige

hindringer, som de mange søer i området

udgjorde, tilføjede man pansergrave, minefelter

og pigtrådsspærringer for at gøre området

helt utilgængeligt.Wolfsschanze blev

anlagt fjernt fra de store færdselsårer, dog

med en jernbane i nærheden. På den stærkt

hemmelige og stærkt bevogtede byggeplads

opstod efterhånden Førerhovedkvarteret,

Området var inddelt i 3 zoner. Den inderste

zone var forbeholdt Hitler og hans nærmeste

medarbejdere. Her havde Føreren selv,

Bormann, Keitel, Göring og nogle få andre

nære medarbejdere deres personlige bunkere.

I zone 2 boede hærstaben og her var

officersmesse, fjernskrivercentral og forbindelsesstab

til flåde og luftvåben. Zone 3 omfattede

området omkring zone 1 og 2. Her

var panserværnsstillinger, luftværnskanoner

m.v.Vi får en rundvisning af en lokal ekspert

på området, og vil vil besøge en række af de

bunkere, der kan besøges uden fare for liv


og lemmer. Medtag en lommelygte, da der

ikke er indlagt lys.Vi ser bl.a. Speers og Görings

huse, eller rettere, det der er tilbage af

dem, og vi skal stå på stedet, hvor oberst

Claus von Stauffenbergs mislykkede attentat

mod Hitler fandt sted 20. juli 1944. Efter

frokost fortsætter vi mod Kaliningrad og når

frem til grænsen mellem Polen og Kaliningradområdet

dvs. Rusland. Efter grænseformaliteterne,

der godt kan tage noget tid,

fortsætter vi mod byen Kaliningrad, hvor vi

overnatter.

4. DAG

Vi tager på byrundtur i Kaliningrad og forsøger

at finde, hvad der er tilbage af Königsberg.

Byen blev stærkt ødelagt under de

allieredes angreb i 1944 og siden under

kampene i foråret 1945. Byen blev efter krigen

overtaget af Sovjetunionen, der her

havde sin stærkeste flådebase ved Østersøen.

Byen var derfor i mange år stort set lukket

for udlændinge, og det er først i de

sidste år, at det igen er blevet muligt at besøge

den gamle historiske by. Mange af de

gamle tyske bygninger, der blev beskadiget

under krigen, blev fjernet og i selve midtbyen

er der kun lidt tilbage. Meget af det forsøger

man nu at restaurere, bl.a. den

historiske domkirke, der rummer et museum

for byens store søn, filosoffen Emmanuel

Kant. Om eftermiddagen har vi fået

mulighed for, at besøge den tidligere tyske

flådebase Pillau, nu den russiske Baltijsk.

Området har været lukket og dele af baseområdet

er stadig utilgængeligt.Vi ser havnen

og de få tilbageværende skibe fra den

engang så stolte Østersøflåde.Vi overnatter

igen i Kaliningrad.

5. DAG

Efter at have spist morgenmad forlader vi

Kaliningrad og kører tilbage til Polen.Vi kører

til Marienburg, (i dag Malbork), som var

den tyske Ridderordens hovedkvarter. Det

enorme fæstningsævrk dækker over 21 ha,

og har en tagflade på over 5 ha. I middelalderen

blev borgen, der er omgivet af en 4,5

m høj ringmur kaldt „Det største bjerg af

tegl nord for Alperne“.Vi får en rundvisning

på borgen. Derefter går turen til Koncentrationslejren

Stutthof, hvor en del danske fan-

Hitler og hans stab i ved kortbordet i Wolfsschanze. Wolfsschantze i Østprøjsen, var det

sted Hitler opholdt sig mest under hele 2.Verdenskrig.

ger sad. I bogen „Rapport fra Stutthof“ giver

Martin Nielsen, der selv var fange i lejren, en

realistisk og rystende skildring af livet i

Stutthof.Vi kører herfra til Danzig/ Gdansk,

hvor vi skal bo midt i byen i to nætter. Danzig

blev stærkt beskadiget af bombardementer

og artilleribeskydning i krigens slutfase,

men den er nu helt genopbygget.

6. DAG

Vi begynder dagen med at køre til Westerplatte

i udkanten af byen. Det var her det

tyske slagskib „Schleswig-Holstein“ affyrede

det første skud i 2.Verdenskrig den 1. september

1939.Vi ser resterne af befæstningen,

hvor der blev kæmpet hårdt i den

første uge af krigen. Herfra tager vi tilbage

til midtbyen i Gdansk/Danzig. Efter 1. verdenskrig

blev byen en fristad under Folkeforbundet,

og byen var et af Hitlers påskud

for at begynde 2. verdenskrig.Vi får en rundvisning

i den gamle bydel med bl.a. rådhuset,

der er genopbygget i sin oprindelige skikkelse

fra 1750.Vi ser Neptunbrønden, der

symboliserer byens tætte tilknytning til havet,

og vi ser også Postkontoret, hvor hårde

kampe, og de første tyske krigsforbrydelser,

fandt sted under 2.Verdenskrig.Vi går en tur

i Mariacka gaden, der består af 45 fine gamle

borgerhuse, minutiøst genopført efter 2.

verdenskrig. Eftermiddagen er fri i Gdansk.

Vi overnatter igen på vort hotel i Gdansk.

7. DAG

Vi forlader byen og kører mod vest.Vi spiser

frokost undervejs.Vi besøger Wolin,

hvor der er et lille museum med minder fra

vikingetiden, da byen var en af Europas største

og muligvis identisk med sagaernes

Jomsborg. Herfra kører vi til Stettin. Byen

blev stærkt ødelagt under 2. verdenskrig,

men er nu helt genopbygget, enkelte dele

ser ud som før ødelæggelserne.

8. DAG

Efter morgenmaden er der afgang mod

Danmark.Vi kører ad den ny nordlige motorvej

mod Danmark.Vi passerer Rostock i

løbet af formiddagen og deltagere fra Sjælland/Københavnsområdet

kan blive kørt til

færgen i Rostock, og blive sat af her. Herfra

tager det kortere tid for deltagerne øst for

Storebælt at nå hjem.Vi passerer ikke Rostock

på udrejsen. Påstigning for deltagere

øst for Storebælt er i Fredericia på udrejsen.

Vi regner med at være i Fredericia ca. kl.

18.00, i Århus ca. kl. 19.30 og i Aalborg ca. kl.

21.00.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Rejsens pris pr. person

i dobbeltværelse kr. 7.785,-

Tillæg for enkeltværelse kr. 1.800,-

Depositum ved tilmelding kr. 1.000,-

Visum, der betales sammen med indbetaling

af depositum kr. 400,-

PRISEN INDBEFATTER

Busrejse i moderne langtursbus.

Overnatning på hoteller med bad og toilet

på alle værelser. Da der kun kommer

få turister til Kaliningrad er hotellerne

her af jævn standard. Alle de i programmet

nævnte udflugter og entréer. Helpension

dvs. alle måltider, fra aftensmad

den første dag og til morgenmad sidste

dag, dog er frokost én dag ikke indbefattet.

Drikkevarer til måltiderne er ikke inkl.

VISUM

Cultours sørger for ansøgning, og øvrige

formaliteter vedrørende visum.

9


10

Det 3.Riges Hjerte

Nürnberg, München

og Berchtesgaden

25. - 30. MAJ 2009

REJSELEDER: CAND.MAG. TORSTEN GRANOV

Adolf Hitler „indvier“ en ny fane ved at berøre den med „blodfanen“, der var med ved kupforsøget

9. november 1923 i München. Denne ceremoni fandt sted hvert år ved Reichparteitage

i Nürnberg på Luitpoldshain en del af det kæmpestore område, Reichparteitagsgelände,

hvor partidagene fandt sted. Vi besøger stedet under rejsen.

I Nürnberg fandt de store partidage sted

med kæmpeparader, som er kendt fra dokumentarfilm

fra 30’erne. Det var i Nürnberg,

Hitler mødtes med partimedlemmerne, og

man kan stadig se stederne og ruinerne af

de enorme anlæg, der vidner om fordums

storhed. Det var også i Nürnberg, at efterspillet,

krigsforbryderprocesserne, fandt

sted. Hitlers „Ørnerede“ i bjergene over

Berchtesgaden kan stadig besøges, og her

findes et museum med adgang til det aldrig

færdiggjorte underjordiske bunkerkompleks.

I München begyndte Adolf Hitlers karriere

som politiker, og her fandt nazisternes forsøg

på statskup sted, der i 1923 gjorde

Hitler landskendt. Det var også i München,

nazipartiet blev grundlagt, og her, partihovedkvarterets

mange bygninger lå og stadig

ligger. På turen besøger vi steder, der var

helt centrale i det nazistiske Tyskland.

TURENS PROGRAM

1. DAG:

Afgang fra Aalborg kl. 4.00, fra Århus kl. 5.45

og fra Federicia banegård kl. 7.15. Deltagere

fra Sjælland/Fyn ankommer med tog kl. 7.04,

og vi afventer evt. sen togankomst.Vi fortsætter

sydpå over grænsen ind i Tyskland til

Nürnberg, hvor vi bor midt i byen.

2. DAG:

Vi begynder dagen med at tage til „Reichparteitagsgelände“

området, hvor partimedlemmerne

mødtes til de store partidage.Vi

ser Zeppelin-feld, hvor mange af paraderne

fandt sted, og hvor meget er bevaret.Vi ser

den store kongresbygning, der skulle kunne

rumme 50.000 mennesker, men som aldrig

blev færdigbygget. vi besøger museet i bygningen

og går en tur på området, hvor der

stadig er meget at se. Om eftermiddagen

besøger vi lokalet, hvor krigsforbryderprocesserne

fandt sted mod Nazitysklands le-

dere efter krigen. Sidst på eftermiddagen er

der lejlighed til at gå en tur i Nürnbergs

gamle bymidte, der er genopbygget efter

krigens næsten totale ødelæggelse.

3. DAG:

Vi forlader Nürnberg og kører til Berchtesgaden.

I nærheden i landsbyen Obersalzberg

lå Hitlers Berghof, hvor han ofte opholdt

sig, og hvor et utal af besøgende berømtheder

er fotograferet. Huset er væk, og der

er på stedet plantet træer så tæt, at det er

umuligt for nynazisterne at lave et mindested.

Vi ser stedet, hvor Berghof lå, og kører

forbi nogle af de huse, som andre af Nazitysklands

topfolk havde. Der er dog ikke

mange tilbage, idet det meste er revet ned.

Vi besøger også det nyåbnede museum,

hvorfra der er adgang til en lille del af det

kæmpemæssige tunnel- og hulekompleks,

der blev sprængt ud i klipperne under

Obersalzberg, den berømte „Alpefæstning“.

Det meste står i dag under vand, er lukket

eller bortsprængt.Vi ser den del, der er tilgængelig.

Til sidst kører vi med bus op til

„Ørnereden“, et hus bygget på en bjergtop.

Ørnereden var en gave fra folket til Føreren

på hans 50 års dag i 1939.Vi kører op til

toppen med Hitlers egen elevator. Huset er

intakt, og der er nu indrettet restaurant med

en fantastisk udsigt. Fra Berchtesgaden kører

vi til München, hvor vi skal bo i 2 nætter.

4. DAG:

Vi begiver os til fods gennem byen.Vi går

forbi huset, hvor Hitler for første gang deltog

i et møde i det, der skulle blive til Det

Tyske Nationalsocialistiske Arbejderparti.Vi

passerer Hofbräuhaus, hvor Hitler talte ved

politiske møder. vi ser Feldherrenhalle, hvor

kupmagerne i 1923 blev stoppet, og hvor

Nazipartiets første „helte“ faldt.Vi ser nazipartiets

Gauhaus og universitets forhal, hvor

søskendeparret Scholl fra modstandsgruppen

„Hvide Rose“ blev arresteret.Vi fortsætter

til området, hvor partiet havde sit

hovedkvarter i over 30 bygninger, hvoraf

langt de fleste eksisterer endnu, bl.a. Hitlers

eget store sekretariat, hvor Münchenaftaler-


Königsplatz i München. Alle bygninger på billedet tilhører Nazipartiet. De to ens pavilloner

rummer „blodvidnerne“, dvs. de faldne under Hitlers kupforsøg i München 9. november

1923. Mellem dem ses „Det brune hus“, nazipartiets første bygning,, det er det eneste af de

mere end 30 huse, hvor det nazistiske parti havde sin ledelse, der ikke eksisterer idag. Til

venstre for pavillonerne ses huset, hvor Hitler havde sit kancelli som fører for nazipartiet.

Det var her Münchenaftalen blev indgået i 1938.

ne blev forhandlet og underskrevet i 1938.

Resten af dagen er til fri disposition. Middag

spiser vi på Hofbräuhaus, hvor Adolf Hitler

holdt sin første store, offentlige tale.

5. DAG:

Vi besøger om formiddagen bymuseets meget

spændende udstilling om nazismen i

München, inden vi tager afsted ved frokosttid.

Vi besøger koncentrationslejren Dachau.

Meget er forsvundet, men fløjen med celler

til de prominente fanger eksistere endnu

lige som indgangspartiet og krematoriet. De

fleste af fangernes barakker er markeret

med sten i terrænet. En er rekonstrueret, så

man får et indtryk af forholdene i lejren. Fra

Dachau fortsætter vi nordpå til vort hotel

ved Fulda.

6. DAG:

Vi forlader hotellet og kører gennem Tyskland.

Vi regner med at være i Fredericia kl.

18.00, i Århus kl. 19.30 og i Aalborg kl. 21.30.

Mussolini besøger Hitler på Berghof,

Hitlers hus ved Berchtesgaden, Berghof

blev fuldstændigt jævnet med jorden efter

1945, vi kan dog stadig finde sporene af

det i skoven ved Obersalzberg, når man

ved hvor det lå. Ørnereden, som ligger

højt på en klippetop er fuldstændig intakt,

og vi kører derop med en af de originale

elevatorer, konstrueret til Hitler.

Luitpoldshain, hvor SA og SS er opmarcheret

for at høre Føreren tale.

Retssalen hvor Nürnbergsprocessen mod

de nazistiske krigsforbrydere fandt sted

kan også besøges i dag.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Rejsens pris pr. person

i dobbeltværelse kr. 6.145,-

Tillæg for enkeltværelse kr. 1.200,-

Depositum ved tilmelding kr. 1.000,-

PRISEN INDBEFATTER

Bustransport i moderne langtursbus.

Overnatning på, i forhold til turens seværdigheder,

centralt beliggende hoteller

med bad og toilet på alle værelser. Morgenmad

og 3 retters menu hver aften.

Alle de i programmet nævnte entréer og

udflugter. Historiekyndig rejseleder og lokale

specialguider.

11


12

England 1940-44

Slaget om Storbritannien ·

Blitzen og Forberedelserne til D-dag

Spitfire lynklargøres til en ny indsats i Slaget om England.

24. - 29. AUGUST 2009

REJSELEDER: KOMMANDØR POUL GROOSS

Efter Frankrigs nederlag og våbenstilstand

med Tyskland i juni 1940, var Det Britiske

Imperium Tysklands eneste modstander indtil

Tysklands overfald på Sovjetunionen i juni

1941 og Tysklands krigserklæring til USA i

december 1941. I denne periode planlagde

tyskerne en invasion af England, rettede

voldsomme bombeangreb mod britiske militære

installationer og senere mod Storbritaniens

store byer, især London.

Storbritaniens kapacitet til at imødegå en invasion

og bombeangrebene var begrænsede.

Den mandlige befolkning, der ikke var i

hæren, blev organiseret i Home Guard og

store forberedelser til at modstå et tysk angreb

blev gjort i Sydengland. De relativt få

jagerfly, som Storbritanien rådede over i efteråret

1940, blev alle sat ind næsten i

døgndrift. De bekæmpede med stor succes

de tyske bombefly. En af grundene til succesen

var det for den tid avancerede engelske

luftmeldesystem og koordineringen af

jagerindsatsen.Til sidst opgav Hitler drømmen

om en invasion af England og vendte

sig mod Sovjetunionen.Tysklands to nye,

store modstandere, Sovjetunionen og USA,

blev to værdifulde allierede for Storbritanien.

Allerede i 1942 begyndte forberedelserne

til det, der skulle blive historiens største

militæroperation, Invasionen i Normandiet.

Inden Invasionen gik igang 6. juni 1944 var

store dele af Sydengland omdannet til en

stor militærlejr og opmarchområde med

over en million soldater i forskellige lejre og

flere hundrede tusinde køretøjer. Hele operationen

blev ledet fra Southwick House,

hvor den øverstkommanderende for invasionshæren,

general Eisenhower, havde sit

hovedkvarter. Det var herfra, at igangsættelsesordren

blev givet 4. juni 1944.

På turen skal vi besøge Eisenhowers hovedkvarter

og mange andre steder og museer,

der er relevante i forhold til Storbritaniens

indsats i 2.Verdenskrig og i forbindelse med

Invasionen i Normandiet.

TURENS PROGRAM

1. DAG

Afgang fra Århus Lufthavn og Københavns

lufthavn med ankomst i Stansted om formidagen.

En bus venter os for at køre os direkte

til det nærliggende Imperial War

Museums afdeling i Duxford. Duxford var

en vigtig flybase under krigen, og fly herfra

spillede en betydelig rolle i Slaget om England.

Museet indeholder over 100 fly. Der er

en britisk og en amerikansk flysamling. Der

er specialudstillinger for marinefly, for Royal

Anglian Regiment, for landkrigen og for krigen

i det fjerne Østen, og Montgomerys

beboelsesvogn er udstillet her. Det er omfattende

udstillinger, så vi tilbringer resten af

eftermiddagen i Duxford.Vi overnatter nord

for London i nærheden af Bletchley Park.

2. DAG

Vi besøger om formiddagen Bletchley Park,

hvor det britiske efterretningsvæsen under

2.Verdenskrig arbejdede med at bryde tyskernes

koder. Det var her excentriske matematikere

arbejdede med bl.a. dekryptering

af meddelelser fra „Enigma“ maskinen.Vi får

en rundvisning på stedet, der var lukket område

helt frem til midten af 1990’erne. Herefter

er der besøg på Flymuseet i Hendon

og National Army Museum i Chelsea.

3. DAG

Ud over Imperial War Museum og Winston

Churchills Britain at War Experience, er der

også denne dag besøg i The Cabinet War

Rooms. Det betyder, at der ikke bliver megen

tid til at holde fri i London.

4. DAG

Vi forlader London og kører til Portsmouth.

Byen var centrum for opbygningen af invasionshæren,

og det var her i Southwick

House, at den øverstkomanderende for Invasionen,

general Eisenhower havde sit hovedkvarter.

Southwick House ligger i dag på

militært område og kan kun besøges efter

særlig tilladelse. Det har vi fået, og vi besø-


Allerede fra 1943 var de amerikanske styrker, der skulle deltage i invasionen, begyndt at komme til England. I tiden, der gik frem til invasionen,

nåede de amerikanske styrker i England op på omkring 950.000. Invasionstropperne blev indkvarteret i barakbyer og telte i den sydlige

del af landet, hvor også de enorme mængder af køretøjer, jeeps, kampvogne, lastbiler, kanoner osv. hobede sig op. Der skulle også findes

plads til de store lagre af forsyninger, der skulle forsyne invasionshæren med mad, tøj, benzin, ammunition og meget mere. På billedet ses

amerikanske tropper på vej til indskibningen før D-dag.

Winston Churchill besøger bombeofre i

London.Winstons Churchills viljefasthed i

kampen mod nazisterne, var en af årsagerne

til at England ikke opgav kampen, selv

da det så allermest håbløst ud i vinteren

1940/41.

ger det rum, hvor situations-kortet hænger,

nøjagtigt som under invasionen for 60 år siden.

Vi skal også besøge det store D-Dags

museum i Portsmouth, som bl.a. har en moderne

pendant til Bayeuxtapetet, som viser

invasionshistorien fra 1944. I Portsmouth

skal vi også se flådemuseet med admiral

Nelsons flagskib „Victory“ fra slaget ved Trafalgar

i 1805, og og havnen hvor mange skibe

lå inden de sejlede til Normandiet.Vi

overnatter ved Portsmouth.

5. DAG

Vi fortsætter langs kysten til Hastings, hvor

vi i nærheden af landbyen Battle finder skuepladsen

for slaget efter en anden invasion,

nemlig Wilhelm Erobrerens i 1066. Efter besøget

her fortsætter vi til Canterbury, hvor

vi overnatter. Det er en hyggelig by, med

den berømte domkirke. Vi besøger det lille

museum for The Buffs. Da der ikke var nogen

egentlig dansk enhed på allieret side,

blev de fleste danske frivillige samlet i det

samme regiment, „The Buffs“, hvor Frederik

den 9. og Christian den 10. var æresoberster,

og Dronning Margrethe stadig er det i

dag.

6. DAG

The Buffs har deres eget kapel i Canterbury

Cathedral. Her bliver der hver dag ved en

lille ceremoni bedt for de faldne og sårede

danske.Vi overværer ceremonien og lægger

en blomst. Resten af dagen er fri i Canterbury

indtil afgangen mod lufthavnen.

Der er afgang fra Gattwick til Københavns

Lufthavn, og fra København videre til Århus.

REJSER@CULTOURS.DK

WWW.CULTOURS.DK

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Rejsens pris pr. person

i dobbeltværelse kr. 9.445,-

Tillæg for enkeltværelse kr. 1.400,-

Depositum ved tilmelding kr. 1.000,-

PRISEN INDBEFATTER

Flyrejse Århus – Stansted eller Kastrup –

Stansted og retur Gattwick – Kastrup –

Århus. Overnatning på gode hoteller i

England med bad og toilet på alle værelser.

Bustransport i henhold til programmet,

alle de i programmet nævnte udflugter,

entréer og specialarrangementer, alle skatter

og afgifter.

Der er halvpension (morgenmand og

aftensmad), undtagen dag 2 og 3 i

London, hvor aftensmad er på egen

hånd. Rejselederne giver gerne råd med

hensyn til spisesteder, som der er mange

af nær hotellet i London.

13


14

Stalingrad og Moskva

Vendepunktet på østfronten

Tyske krigsfanger foran den såkaldte kornsilo i Stalingrad. I og omkring

siloen fandt hårde kampe med tusindvis af faldne sted. I dag benyttes

kornsiloen til sit oprindelige formål.

25. MAJ - 31. MAJ 2009

REJSELEDERE: KOMMANDØR POUL GROOSS OG

CAND.MAG. MARTIN CLEEMANN RASMUSSEN

Stalingrad - alene navnet frembringer billeder

af kulde, desperate kampe og en stor

hær, der går til grunde på grund af den

øverstbefalendes hensynsløshed.Ved Stalingrad

blev den tyske 6. armé i november

1942 omringet af Den Røde Hær, og i begyndelsen

af februar 1943 overgav resterne

af de belejrede styrker sig til russerne. Det

var et afgørende nederlag for den tyske hær

på Østfronten, og det var her, at krigen på

Østfronten for alvor vendte. Det var her, en

tysk feltmarskal for første gang i historien

blev taget til fange. Den øverstkommanderende,

general Paulus, blev i belejringens sidste

dage af Hitler udnævnt til feltmarskal. Det

var et forsøg på at få Paulus til at begå selvmord,

da ingen tysk feltmarskal nogen sinde

var blevet taget til fange af fjenden. På trods

af udnævnelsen valgte Paulus at overgive sig,

og Hitler blev rasende. Men hvordan var det

at opholde sig i Stalingrad under belejringen?

Hvordan så situationen ud fra tysk side? – og

fra russisk? Hvor fandt kampene sted og

hvordan ser det ud i dag? Det skal vi se iVolgograd,

som Stalingrad hedder i dag.

Vi besøger museer, kamppladser, mindesmærker

og kirkegårde, og vi møder vetera-

ner, som selv var med. På tilbageturen gør vi

ophold i Moskva, og vi besøger Kreml og

nogle af de museer, der fortæller om 2. verdenskrig

og Ruslands indsats.

TURENS PROGRAM

1. DAG

Vi flyver fra København og ankommer til

Moskvas internationale lufthavn om eftermiddagen

(to timers tidsforskel). Her gennemgår

vi visumformaliteter og kører derefter

med bus til indenrigslufthavnen, hvorfra

vi med indenrigsfly fortsætter til Volgograd

(Stalingrad).Vi ankommer til byen om aftenen.

Vi indkvarteres på vort hotel midt i

byen lige ved siden af De faldne Heltes

Plads. Her er et stort monument med en

evig flame. I kælderen til et af husene på

pladsen havde feltmarskal Paulus sit hovedkvarter,

og her kapitulerede han i februar

1943.Vi regner med at få tid til at gå en tur

på pladsen før aftensmaden.

Den eneste tilbageværende ruin i Stalingrads midtby er bygningen på

billedet. Den ligge ved siden af Panoramamuseet, der har kampene om

byen som tema.

2. DAG

Vi begynder dagen med en tur til fods

gennem byen.Vi går ad De faldne Heltes

Allé ned mod floden. Her ligger en portal,

der er bygget som mindesmærke for et af

de vigtigste overgangssteder over floden.

Det var på dette sted, at hovedparten af

forsyningen til Stalingrads forsvarere blev

sejlet over Volga. Floden danner grænse

mellem Europa og Asien, og man kan ad

floden sejle til Det Kaspiske Hav.Vi besøger

det store varehus (Univermag), hvor

der i kælderen findes et museum, hvor

Feltmarskal Paulus havde sit hovedkvarter

fra 1943.Tyskerne forlod kælderen, da de

gik ud for at overgive sig. Herfra går vi til

Stalingrads hovedbanegård. Bygningen skiftede

hænder flere gange samme dag, og

der fandt i ugevis hårde kampe sted

omkring bygningen.Vi befinder os her kun

500 meter fra Volga, og tyskerne nåede

frem til bredden på dette sted. Det hører

vi om, inden vi spiser frokost. Forkosten

indtages under en sejlads på Volga. Det er

nok ikke verdens mest naturskønne sejltur,

men fra floden kan vi se et mindesmærke i

selve floden, og vi kan se de strimler af

flodbrinken, som russerne holdt, selv da de

var mest pressede af tyskerne i november

42. Resten af dagen indtil aftensmaden er

fri til at se på byen på egen hånd.


3. DAG

Vi kører med bus til den nordlige bydel til

Mamayev Kurgan, kaldet Højde 102. På toppen

findes en 52 meter høj statue, Moder

Rusland. Den vejer over 5.500 ton, og er

Galina, der leder udgravningerne af de

faldne, fortæller om identificering af de

fundne på krigskirkegården i Rossoshka.

verdens største statue. Neden for statuen

findes en mindehal med navnene på de

regimenter, der forsvarede højdedraget. I

hallen står soldater vagt ved en fakkel med

en evig flamme.Vi vil afpasse vort besøg, så

vi kan overvære vagtskiftet. Højen blev erobret

i 1942 af tyskerne, og de havde derfra

frit syns- og skudfelt mod fabrikken Røde

Oktober, hvor der var hårde kampe.Vi

kører fra højen ned til fabrikken og ser

museet på fabrikken.Vi spiser frokost i

gæstekantinen på Røde Oktober og fortsætter

til panorama-museet, hvor der findes

en stor samling materiel, våben og uniformer

fra både russisk og tysk side. Her findes

også den berømte snigskytte,Vasilij

Saitzevs riffel. Han skulle ifølge russiske

opgivelser have dræbt over 200 tyskere

med denne riffel. Spillefilmen „Enemy at the

gate“ handler om Vasilij Zaitzev. På museet

findes også det bord, hvor Paulus underskrev

kapitulationen og hermed gjorde en

ende på 6. armés historie. Ca. 300.000

tyskere blev omringet, og omkring 200.000

omkom. I byens kældre lå næsten 30.000

sårede soldater. 90.000 blev taget til fange,

og af dem vendte kun ca. 5.000 tilbage

efter op til 12 års fangenskab. Et stort

maleri viser slutkampen på Mamayev

Kurgan.Vi vil i løbet af dagen besøge andre

seværdigheder og mindesmærker med relation

til slaget om Stalingrad.

4. DAG

Vi kører med bus til Rossoshka ca. 50 km

vest for byen. I og omkring de mange slugter

var der hårde kampe, da tyskerne erobrede

området og senere, da de forsvarede

Veteranen Vladimir i fabrikken „Røde

Oktober“ fortæller om de kampe her, som

han selv deltog i.

det. Her findes store soldatergrave for både

tyskere og russere. I området findes stadig

rester af både faldne tyskere og russere, og

på og under jorden findes rester af materiel

efterladt efter kampene. Fra Rossoshka

kører vi til Sovjetisk, hvor et monument

markerer stedet, hvor de russiske tropper

mødtes og dermed lukkede knibtangen om

Stalingrad i november 1942. Her ligger også

kanalen, der forbinder Volga med Don, og

dermed giver adgang til havet. Kanalen blev

bygget under Stalin og skulle have kostet

mere end en million arbejdere livet under

opførelsen.Vi fortsætter til Don, hvor

tyskerne angreb i sommeren 1942 og satte

over floden flere steder.Vi ser stederne, og

området ved Kalach, hvor der i efteråret

1942 fandt store kampvognsslag sted.

5. DAG

Vi forlader Volgograd/Stalingrad og flyver

med indenrigsfly til Moskva.Vi skal på besøg

i Kreml, se Den Røde Plads, De væbnede

styrkers Museum og besøge andre seværdigheder

i det centrale Moskva.

DR. MARGRETHES VEJ 11

DK-8200 AARHUS N

TLF. 86 10 86 05

FAX 86 10 86 48

E-MAIL REJSER@CULTOURS.DK

WWW.CULTOURS.DK

6. DAG

Vi besøger museet for Den Store

Fædrelandskrig. De Væbnede Styrkers

museum som har en meget spændende

samling fra 2. verdenskrig. Muligvis får vi tilladelse

til (det har vi fået før) at besøge

deres arkiver, hvor de har ting fra

Rigskancelliet i Berlin og meget andet interessant,

bl.a. tyske faner og standarter.Vi skal

i løbet af dagen også se den berømte

metro m.m.

7. DAG

Vi kører fra hotellet til lufthavnen, hvor der

er afgang mod København. På grund af tidsforskellen

er vi i København omkring middag.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Rejsens pris pr. person

i dobbeltværelse kr. 13.445,-

Tillæg for enkeltværelse kr. 1.600,-

Depositum ved tilmelding kr. 1.000,-

Visum, der betales sammen med indbetalingen

af depositum kr. 400,-

Indenrigstilslutning fra Århus, Ålborg eller

Billund kr. 1.000,-

- Indenrigstilslutning skal bestilles ved tilmelding.

PRISEN INDBEFATTER

Flyrejse København - Moskva t/r, indenrigsfly

Moskva - Volgograd retur. Alle

transfers. Overnatning på hotel med bad

og toilet på alle værelser. Hotellet i

Volgograd har (som mange russiske

hoteller i provinsen) ikke nogen høj standard.

I Moskva er hotellet bedre, men i

øjeblikket er der i Rusland intet forhold

mellem pris og kvalitet, når det gælder

hoteller. Maden er til gengæld bedre, end

de fleste forestiller sig.

Alle de i programmet nævnte udflugter

og entréer. Alle måltider, dvs. morgenmad,

frokost og aftensmad, fra aftensmad på

turens første dag til morgenmad på

turens sidste dag. Alle skatter og afgifter.

Dansk ekspertrejseleder, der er med på

hele turen, og lokale russiske, engelsktalende

rejseledere.

VISUM

Cultours sørger for ansøgning og øvrige

formaliteter vedrørende visum.

15


16

Den FinskeVinterkrig

Leningrads belejring

Fortsættelseskrigen og kampene ved Narva

29. SEPTEMBER - 7. OKTOBER 2009

REJSELEDERE: CAND.MAG.TORSTEN GRANOV OG

KOMMANDØR POUL GROOSS

Under Leningrads belejring opstilledes troppestyrker af civile, der efter

en nødtørftig „uddannelse“ blev sendt direkte til fronten.

Denne militærhistoriske rejse vil bringe deltagerne

til de steder rundt om Den Finske

Bugt, hvor nogle af de mest kendte kampe

fandt sted fra 1939-1944. Danskere var engageret

som frivillige i kampene i Finland og

som Waffen SS frivillige i de hårde kampe

ved Narva.Vi skal se nogle af stederne, hvor

der blev kæmpet, vi skal se hvad der er tilbage

af forsvarsværker i terrænet.Vi skal

også se nogle af de mange museer og mindesmærker,

der holder mindet om kampene

levende.Vi tager afsted på et tidspunkt,

hvor vejret stadig er tåleligt og hvor myggene

ikke længere generer.Vi kører turen med

bus, så vi får lejlighed til at opleve landskaberne

og stederne, og således at der kan

fortælles og introduceres til stederne i bussen,

inden vi når frem.

TURENS PROGRAM

1. DAG

Vi tager afsted fra Århus kl. 5.00, fortsætter

til Fredericia, over Fyn og Sjælland til Helsin-

gør. Der er mulighed for påstigning i nærheden

af motorvejen ved de byer vi passerer.

Vi kører gennem Sverige til Stockholm,

hvorfra vi tager færgen til Åbo.Vi spiser og

overnatter på færgen.

2. DAG

Vi kører fra Åbo over Salo sydpå til landtangen

ved Hangø.Vi ser frontmuseet, hvor

grænsen gik, efter at finnerne ved fredsslutningen

efter Vinterkrigen måtte overlade

russerne halvøen Hangø som base. På begge

sider af vejen er der stadig rester af skyttegrave.

Vi besøger også en af de bunkers,

der blev bygget som forsvar mod et eventuelt

fornyet russisk angreb. På vej mod Helsinki

passerer vi Porkala-området, som

Sovjetunionen „lejede“ efter fredsslutningen

i 1944. De beholdt området til 1956.Vi besøger

det lille museum, der beretter om forholdene,

da russerne havde besat området.

Efter ankomsten til Helsinki indkvarteres vi

på vort centralt beliggende hotel.

To danske Waffen-SS frivillige i Rusland. Danske frivillige gjorde en stor

indsats i kampene ved Narva i 1944.

3. DAG

Vi begynder dagen med en lille byrundtur,

og derefter besøger vi det spændende

Krigsmuseum, hvor der bl.a. er en afdeling

om Vinterkrigen og Fortsættelseskrigen. På

museet opbevares de danske Finlandsfrivilliges

fane, men den er ikke udstillet. Om eftermiddagen

besøger vi Sveaborg, en stor

fæstning, der ligger på en ø ud for Helsinki.

Fæstningen blev bombarderet af den britiske

flåde under Krimkrigen. Der findes på

øen flere museer med militærhistorisk interesse,

inklussiv en finsk ubåd fra krigen.

4. DAG

Vi forlader Helsinki med kurs mod det tidligere

Leningrad.Vi kører over grænsen, og i

Viborg stiger vor russiske guide på bussen.Vi

besøger sammen med ham stedet, hvor den

berømte forsvarslinje Mannerheimlinjen lå.

Den er stadig tydelig gennem terrænet, selvom

området er blevet bevokset med træer.

Vi følger Mannerheimlinjen gennem terrænet

til nogle af de punkter, der er befæstede med

betonbunkere.Vi hører om kampene og bag-


Under Den finske Vinterkrig mødte russerne uventet hård modstand fra finnerne. Billedet er

far Raatee vejen, hvor talmæssigt lang underlegne finske styrker udslettede en russisk division.

grunden for dem. På vej videre mod Skt. Petersborg

passerer vi frontlinjen fra belejringen

af Leningrad 1941-44. Belejringen varede

i næsten 900 dage, og kostede ca. 1 million af

byens befolkning livet.Vi ankommer til hotellet

sidst på eftermiddagen.

5. DAG

Vi tager på byrundtur i Skt. Petersborg.Vi

besøger Peter-Paul fæstningen, hvor tårnet

på Zarens gravkirke var et af det tyske artilleris

sigtepunkter i byen.Vi spiser frokost i

byen. Vi besøger Hotel Astoria, stedet hvor

tyskerne havde planlagt, at sejrsbanketten

for Adolf Hitler skulle finde sted, inden byen

skulle jævnes med jorden. Om eftermiddagen

besøger vi den store mindekirkegård i

Piskarevskoye, hvor en stor del af ofrene for

belejringen er begravet.Vi besøger også belejringsmuseet,

der beskriver forholdene

omkring belejringen, kampene osv.

6. DAG

Vi kører mod syd og gør holdt ved Pulkova

højdedraget, hvor frontlinjen gik, og hvor

der stod hårde kampe.Vi fortsætter over

frontlinien til Pusjkin, hvor vi ser slotsparken

og hører om dens betydning under belejringen,

hvor tyskerne havde besat området.

Slottet blev ødelagt under hårde kampe,

men er nu genopbygget.

7. DAG

Vi forlader Skt. Petersborg og på vej mod

øst, på sydsiden af Den Finske Bugt, passerer

vi igen frontlinjen fra belejringen.Vi fortsætter

over grænsen og når hurtigt Narva,

hvor resterne af frikorpset, der indgik i regiment

Danmark i Division Viking kæmpede i

efteråret 1944.Vi skal se nogle af de steder,

hvor kampene fandt sted, og som er beskrevet

i kampberetningerne, bl.a. Børnehjemshøjen,

hvorfra der er en storslået

udsigt over landskabet.Vi overnatter i grænsebyen

Narva i Estland

8. DAG

Vi fortsætter mod Tallin, hovedstaden i Estland.

Undervejs hører vi om Valdemars Sejers

togt til Estland, hvor Dannebrog faldt

ned fra himlen.Vi når et besøg i den velbevarede

middelalderby inden vi tager færgen

til Stockholm.

9. DAG

Vi ankommer om morgenen til Stockholm

og kører gennem Sverige til Helsingbrog og

samme rute gennem Danmark, som på udturen.

Vi regner med at være i Århus kl. ca.

21.00.

DR. MARGRETHES VEJ 11

DK-8200 AARHUS N

TLF. 86 10 86 05

FAX 86 10 86 48

E-MAIL REJSER@CULTOURS.DK

WWW.CULTOURS.DK

Under Leningrads belejring døde mange af

indbyggerne af sult.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Rejsens pris pr. person

i dobbeltværelse kr. 9.845,

Tillæg for enkeltværelse (ikke på færgen)

kr. 1.300,

Enkeltkahyt på færgen. kr. 400,

Depositum ved tilmelding kr. 1.000,

Visum, der betales sammen med indbetaling

af depositum kr. 400,-

PRISEN INDBEFATTER

Busrejse i moderne langtursbus, to-køjeskahyt

på færgen frem og tilbage til

Stockholm. Overnatning på gode og centralt

beliggende hoteller med bad og toilet

på alle værelser. Aftensmad og morgenmad

på færgen (stort ta’ selv bord).

Morgenmad og aftensmad i Helsinki,

morgenmad, frokost og aftensmad i Skt.

Petersborg og aftensmad i Estland. Alle

de i programmet nævnte udflugter, specialarrangementer

og entréer er ligeledes

inkluderet. Militærhistorisk kyndig

danske rejseledere og lokale eksperter

ved besøgene på museer og slagmarker.

Alle skatter og afgifter.

VISUM

Cultours sørger for ansøgning, og øvrige

formaliteter vedrørende visum.

17


18

Normandiet II

– den længere fortælling

Villers-Bocage · Mortain · Jersey og Guernsey

Efter kampene i Villiers-Bocage, en af de mest berømte træfninger under kampene i Normandiet. Det tyske panser-es Mikael Wittmann ødelagde

her 25 engelske køretøjer og kampvogne, inden hans egen kampvogn blev ødelagt, og han selv måtte forlade stedet til fods.

8. - 16. MAJ 2009

REJSELEDERE: OBERSTLØJTNANT HANS JÜRGEN JÜRGENSEN

OG CAND. MAG.TORSTEN GRANOV

Grænsefortet Eben Emael, Førerhovedkvarteret

Wolfsschlucht, overgangen over Meuse,

Villers-Bocage, St. Lo, Jersey og Guernsey,

udbruddet fra Normandiet, Mortain, tyskernes

modangreb, Kap Griz Nez batteriet og

La Coupole med V-2 museet.

Vi har i mere end ti år arrangeret militærhistoriske

rejser til Normandiet, og flere

hundreder har deltaget i rejserne. Mange

har spurgt, om ikke vi kunne arrangere en

forsættelse, hvor vi så noget af det, man ikke

når på en uge. Det ønske har vi nu forsøgt

at imødekomme med denne rejse.

TURENS PROGRAM

1. DAG

Afgang fra Aarhus kl. 5.45 og fra Fredericia

kl. 7.15 (tog fra Sjælland/Fyn ankommer kl.

7.04, bussen afventer evt. sen togankomst).

Der er opsamling langs motorvejen til

grænsen. Under turen gennem Tyskland bliver

der introduceret til de steder, vi skal se

undervejs, og de bliver sat ind i en større

militær og historisk ramme. Sidst på eftermiddagen

når vi ftem til det store belgiske

grænsefort Eben Emael. Det skulle beskytte

grænsen mod Tyskland. De var tænkt som

en forlængelse af Maginotlinjen og blev

stærkt udbygget mellem 1. og 2. verdenskrig.

Det er et bunkeranlæg med lange forbindelsesgange

til de forskellige kanonstillinger i

fortet. Fortet blev erobret på under 48 timer

umiddelbart efter tyskernes overfald på

Belgien 10. maj 1940. Der blev her for første

gang anvendt svævefly til militært angreb.

Vi ser fortet udefra og går op til området,

hvor de tyske glidefly landede. Vi overnatter

i byen Namur.

2. DAG

Vi kører herfra via Dinant ved Meuse floden,

vi ser stedet, hvor Rommel krydsede Meuse

floden, og derfra til Brûly-de-Peche til det

beskedne Førerhovedkvarter Wolfsschlucht,

hvor Hitler opholdt sig under en del af

Frankrigsfeltoget i 1940.Vi fortsætter til Sedan,

hvor vi skal se stedet, hvor Guderian

krydsede Meuse. Fra en højtbeliggende

punkt ved en tysk soldaterkirkegård kan vi

se ud over hele terrænet. Det var den succesfulde

operation, der var med til at afgøre

Frankrigsfelttogets første fase. Fra Sedan kører

vi sydpå til Reims, hvor vi ser det rum i

genneral Eisenhowers hovedkvarter hvor

han modtog tyskernes overgivelse efter 2.

Verdenskrig. Stedet er i dag indrettet som

et lille museum. Fra Reims kører vi til Compiégne

skoven, hvor vi ser togvognene og

stedet, hvor tyskerne overgav sig efter 1.

Verdenskrig og franskmændene i 1940.Vi

overnatter vest for Compiégne.

3. DAG

Vi fortsætter mod vest, hvor vi skal se nogle

af de steder, hvor der blev kæmpet hårdt

omrking Caen.Vi begynder ved artilleribatteriet

ved Merville, hvor oberst Otway natten

til d. 6. juni 1944 med en alt for lille styrke

gjorde det næsten umulige: at erobre det vigtige

artilleribatteri der kunne være farligt for

invasionsskibene og soldaterne på Sword invasionsstranden.Vi

passerer også Carpiguet

flyvepladsen på vej tilVillers-Bocage, hvor vi

vil stå på det sted, hvor det tyske panser-es

Michael Wittmann holdt med sinTiger d. 13.

juni, inden han begyndte beskydningen af de

engelske kampvogne. Hans angreb resulterede

i engelske tab af 25 kampvogne.Vi tager

herfra til byen St. Lo. I og omkring St. Lo

fandt nogle af de hårdeste og mest langvarige

kampe i Normandiet sted. Det var et traffikknudepunkt

af stor militær betydning, og

byen blev næsten helt ødelagt.Vi ser også i

byens omegn nogle af de minder, der er tilbage,

bl.a. en tysk kirkegård med ca. 30.000

faldne.Vi ser stedet, hvorfra general Bradley

begyndte udbruddet fra Normandiet, operation

Cobra, og vi kører gennem de landskaber,

der blev fuldstændigt sønderbombede

som forberedelse til offensiven.Vi overnatter

i nærheden af byen Coutances.


4. DAG

Vi kører langs med Normandiets vestkyst

mod byen Avranches. Det var denne vej de

Amerikanske panserstyrker avancerede ad

under operation Cobra.Vi besøger museet

Lokale beboere i den stærkt ødelagte by St.

Lo hilser amerikanerne som befriere.

ved Avranches og ser broen, hvor Patton

personligt var til stede for at skynde på sine

panserdivisioner. Herefter fortsætter vi til

St. Malo, hvor vi får lejlighed til at se lidt på

byen, inden vi skal med færgen til Jersey,

hvor vi skal bo to nætter. Kanaløerne var

den eneste del af det engelske territorium,

der var besat af tyskerne under 2. verdenskrig.

Øerne blev under krigen kraftigt befæstet,

og der var en stor tysk garnison. Der

er mange tyske installationer, bunker- og befæstningsanlæg

at se både på Jersey og Guernsey.

5. DAG

Der er meget at se på Jersey, vi tager med

bus rundt på øens vestside, hvor vi skal se

nogle af tyskernes mest imponerende forsvarsværker.

Bunkere, panserværn m.v. er

forbavsende velbevarede. Der er ikke gjort

mange forsøg på at fjerne det tyske kystforsvar.

Vi besøger The Channel Islands Military

Museum, hvor dele af den spændende samling

er til salg.Vi besøger også det fremragende

Jersey War Tunnels museum,

indrettet i de gange, som var tænkt som hospital

for de tyske soldater. Der bliver også

lidt tid på egen hånd i byen St. Helier, hvor

vi bor.

6. DAG

Vi tager morgenfærgen til Guernsey, der har

mindst lige så mange spændende museer,

befæstninger og bunkeranlæg som Jersey.Vi

tager til øens nord- og vestside og ser på

noget af det mest spændende.Vi besøger

Museet for den tyske besættelse og det store

underjordiske museum, der er inrettet i

et af øens udstrakte tunnelsystemer.Vi tager

med aftenfærgen tilbage til Jersey, bliver om

bord og fortsætter til St. Malo, hvor vi overnatter.

7. DAG

Vi begynder dagen med at besøge den

amerikanske kirkegård ved St. James. Den er

mindre end kirkegården ved Omaha Beach,

men den gør også indtryk.Vi kører derefter

mod Mortain, hvor tyskernes forsøg på

modangreb og afskæring af de fremrykkende

panserstyrker mislykkedes. Det endte

med katastrofen ved Falaise og tyskernes

fuldstændige nederlag i Normandiet.Ved

Mortain kører vi op på det højdedrag, der

blev hårdnakket forsvaret af en lille amerikansk

enhed, der var medvirkende til, at det

tyske modangreb blev en fiasko.Vi fortsætter

nordpå i Frankrig, hvor vi overnatter.

8. DAG

Vi begynder dagen med at besøge den store

kystartilleribunker i Batterie Todt ved Kap

Griz Nez mellem Boulogne-sur-Mer og Calais.

Det var Batterie Todt, der altid blev afbildet

i tyske propagandablade, når man

ønskede at fremstille Atlanterhavsvoldens

styrke. Selvom batteriet oprindeligt var

planlagt før nogen tænkte på Atlanterhavsvolden,

indgik det i befæstningen.

Kanonerne i Batterie Todt kunne beskyde

England hen over Kanalen. Der er i dag et

spændende museum i kanonstillingen. Fra

Batterie Todt kører vi til La Coupole, en

kæmpemæssig betonhal, hvor V-2 raketterne

blev klargjort, inden de blev trukket udenfor

og affyret mod London. Kuplen huser i dag

et museum om de tyske hemmelige våben,

og om den franske befolknings livsvilkår un-

Den tyske kommandant på Kanaløerne ankommer til sit hovedkvarter på Jersey. En engelsk

„bobby“ åbner høfligt døren på den beslaglagte bil.

der den tyske besættelse.Vi fortsætter nu

nordpå gennem Belgien og Tyskland, hvor vi

overnatter.

9. DAG

Vi kører gennem Tyskland nordpå og regner

med at være i Fredericia kl. 18.00 og i Aarhus

kl. 19.30.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Rejsens pris pr. person

i dobbeltværelse kr. 9.845,-

Tillæg for enkeltværelse kr. 2.300,-

Depositum ved tilmelding kr. 1.000,

PRISEN INDBEFATTER

Busrejse i moderne langtursbus.

Overnatning på gode hoteller med bad

og toilet på værelserne, morgenmad og

3-retters menu hver aften, alle de i programmet

nævnte entréer, udflugter og

arrangementer, færgebilletter St. Malo –

Jersey – Guernsey – St. Malo, alle skatter

og afgifter og to militærhistorisk kyndige

rejseledere.

19


20

Vestfronten

efteråret 1944 – foråret 1945

27. - 31. OKTOBER 2009

REJSELEDERE: OBERSTLØJTNANT HANS JÜRGEN JÜRGENSEN

OG CAND. MAG.TORSTEN GRANOV

Broen over Rhinen ved Remagen. Tyskerne forsøgte at sprænge broen, men det lykkedes

kun delvist. Broen blev erobret af amerikanske enheder, hvilket betød, at betydelige styrker

kunne krydse Rhinen, inden broen blev ødelagt.

Efter nederlaget ved Falaise i august 1944

er de tyske styrker på hastigt tilbagetog

mod nord og øst. Paris bliver befriet, den 3.

september befries Bruxelles, den 4. september

falder Antwerpen uskadt i de engelske

styrkers hænder. Sejren vinker lige om hjørnet.

Bare fremad. Et lille nøk mere...så er

den der. Men tyskerne er ikke slået endnu.

Montgomerys gambling i Operation Market

Garden slår fejl.

Samtidig har 15.Tyske Armé lukket Scheldeflodens

udløb, så Antwerpens havn alligevel

ikke kan bruges.Tilsejlingen skal først åbnes

igen. Efteråret er ved at være fremskredent.

Det lykkes omsider for canadierne. Den første

transport kan losses den 28. november

– mens V-1 og V-2 bomber regner ned over

havnen, og de belgiske havnearbejdere strejker.

Kort efter, i midten af december, bryder

tyske styrker overraskende frem i et storstilet

angreb gennem Ardennerne med kurs

mod Antwerpen. Den allierede offensiv –

hvis der overhovedet har været tale om det,

efter den mislykkede Operation Market

Garden – går nu helt i stå og kan ikke vækkes

til live igen før i marts 1945.

TURENS PROGRAM

1. DAG

Afgang fra Aalborg kl. 4.00, Aarhus kl. 5.45,

Fredericia kl. 7.15 (tog fra Sjælland/Fyn ankommer

kl. 7.05).Yderligere opsamling langs

motorvejen til grænsen.

Under turen gennem Tyskland vil der blive

givet en gennemgang af den generelle situation

i efteråret 1944, herunder den allierede

strategi, der er aftalt på Yalta-konferencen.Vi

tager en lille afstikker ind til Technisches Museum

U 995 ved Laboe uden for Kiel for at

se en tysk standard-ubåd fra Slaget om Atlanten.

Ubådsvåbnet spillede stadig en rolle

i 1944. Inden vi når Arnhem gennemgås

Operation Market Garden – men på denne

tur er vægten lagt på de luftlandsætninger

og kampe, der fandt sted sydligere end Arnhem

mellem de tyske styrker, de amerikan-

ske luftlandestyrker og det engelske 30.

Korps, som rykkede frem ad landevejen fra

Belgien.

Vi overnatter i nærheden af Arnhem.

2. DAG

Denne dags hovedtema er luftlandsætningerne

ved Nijmegen (broen over Waal) og

Graves (broerne over Maas). Nogle af broerne

blev erobret intakt, mens andre blev

sprængt eller forsvaret af tyskerne. Der var

mange desperate kampe om disse overgange,

for hele operationens succes stod og

faldt med, at 30. Korps kunne nå frem til

Rhinen ved Arnhem og hjælpe de engelske

luftbårne styrker der.Vi vil besøge de steder,

hvor kampene var hårdest.Vi vil også besøge

det store Nationale Krigsmuseum i

Overloon, og i Best et andet museum, som

har fokus på de luftbårne operationer.

Derefter fortsætter turen mod Brügge i Belgien.

Undervejs bliver der givet en introduktion

til kampene omkring Scheldeflodens

delta i oktober - november 1944. Det var

Tyske soldater under fremrykning i Ardenneroffensivens

første dage, hvor tyskerne

havde stor fremgang. Senere gik offensiven

i stå, og de kræfter, som tyskerne

havde brugt på offensiven viste sig spildte.


meget hårde og komplicerede kampe, som

var helt afgørende for de allieredes forsyningssituation

og deres muligheder for at

fortsætte offensiven mod Tyskland. Dagens

program slutter med et besøg på Atlantic

Wall Museum i Ostende.

3. DAG

Vi begynder dagen med et lille smut tilbage

i tiden og besøger molen i Zeebrügge, som

var målet for det berømte raid mod de tyske

ubådsbaser under 1. verdenskrig. En

dramatisk historie, som ikke var nogen succes

for England. Derefter skal vi ud i marsklandet

og se, hvor operationerne i oktober

1944 fandt sted, med besøg i Terneuzen,

hvorfra en mindre amfibieoperation udgik

og til „The Breskens Pocket“, hvor en betydelig

tysk styrke blev taget til fange.

Vi tager over til øen Walcheren, som var tyskernes

sidste bastion i forsvaret af Schelde.

Vi kører en tur rundt på øen og ser, hvad

der er tilbage af befæstninger på øen.

Vort sidste mål for dagen er La Roche-en-

Ardenne, en lille by i Ardennerne, hvor vi

skal overnatte. Undervejs passerer vi i nærheden

af Namur slagmarken ved Ramillies,

hvor Marlborough bankede de franske styrker

i 1706, og får historien om dette slag.

På vej til Ardennerne er der introduktion til

Ardenner-offensiven i december 1944.

4. DAG

Dagen er helliget Ardenner-offensiven. Vi

besøger nogle af de museer, der er i området

og ser på de angrebsakser, som tyskerne

angreb ad i december 1944. Vi bruger godt

og vel en formiddag på dette, som er et af

de mest berømte slag under 2. verdenskrig.

Det førte ikke til det resultat, Hitler havde

håbet på, og var med til at svække de tyske

styrker betragteligt og derved forkorte krigen

med måneder. Sidst på dagen forlægger

vi til Koblenz i Tyskland, hvor vi overnatter.

Undervejs til Koblenz aflægger vi et besøg

på et af de få bevarede og restaurerede

anlæg i „Der Westwall“ i nærheden af Trier.

5. DAG

Vi starter dagen med et besøg på

„Wehrtechnische Studiensammlung“ i Koblenz,

som rummer en mængde interessant

militært materiel fra 2. verdenskrig. Derfra

fortsætter vi mod nord langs Rhinen til Remagen

og ser resterne af den berømte

Rhinbro, som US opklaringsenheder var så

heldige at erobre intakt i 1945.Vi kører herefter

mod nord til området, hvor Montgomery

gennemførte sin offensiv i marts

1945: Kleve, Kalkar og Wesel på sydsiden af

Rhinen. (Operation Plunder).

Sidst på dagen besøger vi i nærheden af

Osnabrück museet for Varuslaget år 9 e.K.

ved Kalkrieser Berg.

Vi overnatter i nærheden af Osnabrück.

6. DAG

På hjemturen besøger vi en intakt u-bådshangar

i nærheden af Bremen. Herfra går

turen over Lüneburger Heide til det sted,

hvor Montgomery den 4. maj 1945 modtog

tyskernes kapitulation.

Vi regner med at være i Fredericia omkring

kl. 18.

Allierede kampvogne på stranden på Walcheren. Her var hårde kampe mellem canadiere, englændere og tyskere i efteråret 1944. Walcheren

ligger ved Schelde flodens munding. Herfra kunne tyskerne blokkere indsejlingen til Antwerpens havn.

REJSER@CULTOURS.DK

WWW.CULTOURS.DK

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Rejsens pris pr. person

i dobbeltværelse kr. 6.085,-

Tillæg for enkeltværelse kr. 1.400,-

Depositum ved tilmelding kr. 1.000,-

PRISEN INDBEFATTER

Busrejse i moderne langtursbus.

Overnatning på gode hoteller med bad

og toilet på alle værelser, morgenmad og

3 retters menu hver aften, alle de i programmet

nævnte arrangementer og

entréer. Alle skatter og afgifter. Historisk

og Militærhistorisk kyndige rejseledere.

21


22

Berlin 1933-45

Hitlers Berlin. Fra triumf til tragedie

22. - 25. OKTOBER 2009

REJSELEDER: PH.D. PETER MIKKELSEN

Rigsdagsbranden 27. februar 1933 blev begyndelsen til nazisternes organiserede undertrykkelse

af alle anderledes tænkende i Tyskland. Branden var påsat, og det har været hævdet,

at nazisterne selv var ophavsmændene til branden. Det er tvivlsomt, men de forstod at

drage stor politisk nytte af den.

Berlin er igen blevet en vigtig by i Europa

og verden. Folk strømmer til for at se den

nye verdensby. På denne tur vil vi især beskæftige

os med den periode, hvor Berlin

sidste gang var et verdenspolitisk centrum;

1933-45.

Vi vil også se på tiden før og efter, men det

er historien og historierne om Berlin og

berlinerne under nazismen der er hovedemnet.

TURENS PROGRAM

1. DAG

Vi tager afsted fra Aalborg kl. 4.00, fra Århus

kl. 5.45 og fra Fredericia banegård kl.

7.15. Deltagere fra Sjælland/Fyn tager toget

til Fredericia. Der er mulighed for påstigning

langs motorvejen. Undervejs til Berlin

vil der blive orienteret om Tysklands og

Berlins historie og specielt om perioden

1933-45.Vi kører direkte til Zossen syd for

Berlin. Her havde ledelsen af den tyske hær,

Oberkommando des Heeres og Ober-

kommando der Wehrmacht, sine store bunkere,

hvor bl.a. alle telefonsamtaler mellem

hærenhederne over hele Europa gik igennem.

Vi besøger den største af bunkerne,

der også blev benyttet af russerne som hovedkvarter

for hæren i Tyskland frem til murens

fald. Bunkeranlægget er først for nyligt

blevet tilgængeligt.Vi overnatter i nærheden

af Zossen.

2. DAG

Vi kører til Berlin. På vejen mod midtbyen

passerer vi Tempelhof Lufthavnen, et af Nazitidens

prestigebyggerier, og vi fortsætter til

kvarteret ved Brandenburger Tor, Rigsdagen

og Wilhelmsstrasse. Her vil vi bl.a. se Rigsdags-bygningen,

der brændte i 1933 (renoveret

med ny kuppel).Ved siden af ligger

bygningen, hvor Görings kontorer lå.Tæt

ved finder vi Brandeburger Tor, hvor Unter

den Linden ender, her finder man også det

nye monument for Europas myrdede jøder.

Vi kører ad Unter den linden, hvor vi på vejen

østpå mod det kejserlige Berlins centrum

passerer Ruslands (tidligere Sovjetunionens)

ambassade, nye og nyrenoverede regeringsbygninger,

Humboldt Universitet med skudhuller,

mindelser om de sidste dages kampe

om Berlin. De russiske styrker stod her mindre

en en kilometer fra førerbunkeren, da

Hitler begik selvmord.Tæt ved Staatsoper

ligger pladsen, hvor de store bogbrændinger

fandt sted. Også på Museumsøen bærer husene

præg af de sidste kampe. Alexanderplatz

med fjernsynstårnet er helt ombygget i

DDR tiden, og fra den tid finder vi også en

af de få tilbageværende statuer af Marx og

Engels. I det tidligere Østberlins centrum

findes ikke meget fra nazitiden, til gengæld

kan man se kommunist arkitektur fra arbejder-

og bondeparadiset, f.eks. den tidligere

Stalin Allée.Vi spiser forkost i et af de gamle

Østkvarterer, hvor mange restauranter og

caféer er skudt op i løbet af de sidste ti år.

Efter frokost besøger vi det eneste af de

kæmpestore luftforsvarstårne, som endnu

eksisterer.Tårnene blev bygget for at beskytte

Berlin mod de allieredes luftangreb,

og ud over at have talrige antiluftskytsbatterier

fungerede tårnene også som beskyttelsesrum

for tusindvis af Berlinere. Herfra

tager vi til museet i Karlshorst i en af Berlins

forstæder. Det var her, underskrivelsen af


kapitulationen overfor russerne fandt sted.

Det er et meget interessant museum opbygget

efter murens fald af russiske og tyske

historikere i fællesskab. På vejen tilbage til

vort hotel i Berlins centrum besøger vi det

store russiske mindesmærke for de faldne i

Trepkow.

3. DAG

Vi vil til fods besøge Berlins militære og politiske

centrum i nazitiden.Vi vil besøge den

store bygning, hvor Oberkommando der

Wehrmacht, OKW havde til huse. Det var i

gården til dette kompleks, at von Stauffenberg

blev skudt efter det mislykkede attentat

på Hitler den. 20. juli 1944. I bygningen

findes et museum for den tyske modstand

mod nazisterne. Ikke langt herfra finder vi

Admiralitetets bygning. her blev overfaldet

på Danmark og Norge, „Operation Weserübung“,

planlagt i 1939-40. Af Hitlers Rigskancelli

er der ikke noget tilbage, men man

Berlin april/ maj 1945. Under slaget om Berlin kæmpede de resterende tyske tropper fanatisk

fra hus til hus. Billederne stammer fra gaderne omkring regeringskvarteret.

Stalin, Truman og Churchill ved Potsdam-konferencens begyndelse. Konferencen fandt sted

i perioden 17. juli – 2. august 1945 på slottet Cecilienhof i Potsdam sydvest for Berlin.

kan se stedet, hvor det lå, og stå ovenpå stedet,

hvor førerbunkeren ligger. I kort afstand

herfra ligger bygningen hvor Goebbels havde

sit propaganda-ministerium. I samme

kvarter finder vi ruinerne af Gestapo og SD

hovedkvarteret i Prinz Albrechtstrasse med

museet for nazisternes terror „Topografie

des Terrors“. Vi passerer også Görings luftfartsministerium,

nu finansministerium. Sidst

på dagen kører vi til Potsdam, hvor vi skal se

Cecilien-hof, hvor Potsdamkonferencen

mellem Churchill (senere Attlee), Stalin og

Truman fandt sted i august 1945. Det var

her,Tysklands og Europas historie blev fastlagt

for mange år frem.

4. DAG

Vi forlader vort hotel og kører til Plötzensee,

hvor vi ser fængslet og stedet, hvor

skyldige og uskyldige i attentatet mod Hitler

den 20. juli 1944 blev hængt i tynde snore.

Herfra kører vi til koncentrationslejren

Sachsenhausen lige nord for Berlin.Vi besøger

lejren, inden turen går tilbage til Danmark.

Hjemkost til Fredericia ca. kl. 19.30 og

til Århus kl. ca. 21.00.

DR. MARGRETHES VEJ 11

DK-8200 AARHUS N

TLF. 86 10 86 05

FAX 86 10 86 48

E-MAIL REJSER@CULTOURS.DK

WWW.CULTOURS.DK

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Rejsens pris pr. person

i dobbeltværelse kr. 3.845,-

Tillæg for enkeltværelse kr. 950,-

Depositum ved tilmelding kr. 1.000,-

PRISEN INDBEFATTER

Busrejse med moderne langtursbus.

Overnatning med morgenmad på centralt

beliggende hoteller med bad og

toilet på alle værelser. Alle de i programmet

nævnte udflugter og entreer. Middag

på turens 1. og 4. dag. Alle skatter og

afgifter. Militærhistorisk kyndig rejseleder.

23


24

Berlin II

Olympiaden 1936, Bunkerne under Berlin,

V-1 og V-2 forsøgsområdet på Peenemünde

22. – 26.APRIL 2009

REJSELEDER: CAND. MAG.TORSTEN GRANOV

Hitler ankommer til Olympia Stadion under olympiaden i 1936. Menneskemasserne hilser

ham med øredøvende bifald.

Da der findes en mængde ting at se i Berlin,

har vi planlagt en ny Berlin rejse, hvor intet

af det, der ses på Berlin 1933-45 er på programmet.

Vi skal bl.a. se Den olympiske

landsby fra 1936, Olympiastadion, Gattow

flymuseum, De store civile beskyttelsesbunkere,

Stasihovedkvarteret i Normannenstrasse,

det nye Historische Museum, og

uden for Berlin, Peenemünde området med

V-1 og V-2 museerne og det store Kraft

durch Freude hotel på Rügen.

TURENS PROGRAM

1. DAG

Afgang fra Aarhus kl. 5.45 og fra Fredericia

kl. 7.15. (Tog fra Sjælland/Fyn ankommer kl.

7.05, bussen afventer evt. forsinkelse). Opsamling

langs motervejen gennem Jylland.

Gennem Nordtyskland med forkostpause

på rasteplads i nærheden af den gamle zonegrænse.

Midt på eftermiddagen ankommer

vi til Den olympiske Landsby fra

Olympiaden i 1936. Den bærer spor af tidens

tand, men der er meget at se, da den

Plakatsøjle i Berlin med nazivalgplakat fra

et af valgene i 1932, de sidst frie valg

inden nazisternes magtovertagelse.

blev benyttet af det russiske militær og i

DDR tiden lå på militært område.Vi får en

rundvisning i landsbyen, som man forsøger

at restaurere. Den olympiske Landsby var

en del af alle de olympiske nyskabelser, som

nazisterne imponerede verden med i 1936.

Vi får historien om de nazistiske olympiske

lege. Fra Den olympiske Landsby kører vi

mod Berlin.Vi gør holdt ved den store kirkegård

for engelske og amerikanske faldne,

her ligger især besætninger fra fly begravet.

Vi besøger også det Det olympiske Stadion,

der dannede rammen om nazisternes mest

vellykkede propaganda kampagne. Stadion

er restaureret, men mange bygninger og anlæg

står i dag stadig med tydelige nazistiske


spor. Herfra kører vi til vort centralt beliggende

hotel.

2. DAG

Vi kører om formiddagen til en af de store

beskyttelsebunkere, der blev bygget til Berlins

befolkning under krigen. Mange af disse

store underjordiske rum er stadig intakte og

kan under kyndig vejledning besøges.Vi besøger

også det indre af det sidste tilbageværende

af de store FLAK tårne, der skulle

beskytte Berlin mod allierede bombeangreb.

I forbindelse med frokost standser vi på eller

ved Kastanie Allé, et af det nye Berlins

mest populære strøg, med stort udvalg af

steder, der tilbyder frokost. Efter frokost besøger

vi det tidligere hovedkvarter for Østtysklands

hemmelige politi, Stasi, beliggende

i Normannenstrasse. Mange af lokalerne

står som da medarbejderne forlod kontorerne.

I huset er der er udstilling om Stasi

og Stasis omfattende aktiviteter. Herfra kører

vi til det nyåbnede og nyindrettede

Deutsche Historische Museum i Tøjhuset på

Under den Linden. Det er et fremragende

museum, der har afdelinger for alle dele af

Tysklands historie, især er samlingerne om

tiden 1914-1945 meget interessante.

3. DAG

Vi besøger Lichterfelde kasernen, hvor Leibstandarte

Adolf Hitler havde til huse, og

hvor en del af Hitlers modstandere blev

myrdet i forbindelse med De lange knives

Nat i 1934. Det var også her Istedløven, der

i dag står ved Tøjhuset i København, stod

indtil 1945. Herfra kører vi til flymuseet i

Gatow, den nu nedlagte lufthavn, hvor man

efter sigende kan se alle de fly, som Tyskland

har benyttet i luftvåbenet siden dets oprettelse

omkring 1.Verdenskrig.Vi besøger også

øen, hvor de ledende nazister som Goebbels,

Göring og Speer havde deres private

villaer.Vi besøger monumentet for Berlins

deporterede jøder på Grünewald station.

Det var fra perron 17 på stationen, at transporterne

blev sendt af sted, og sporet er

omdannet til et mindesmærke. Inden vi vender

tilbage til vort hotel besøger vi Alliertenmuseet.

Museet om de allieredes

tilstedeværelse i Berlin.

Billede taget efter Berlins overgivelse. Nogle af forsvarerne ligger stadig, hvor de faldt i

nærheden af deres køretøj ikke langt fra Rigskanceliet.

4. DAG

Vi forlader Berlin og kører nordpå til øen

Usedorm, hvor afprøvnings- og udviklingsanlæggene

for nazisternes gengældelsesvåben

V-1 og V-2 var placeret på Peenemünde,

øens nordlige spids. Her er i dag indrettet et

stort, interessant museum og resterne af

forsknings og afprøvningsanlæggene kan beses.

Det dækker et stort område, så vi tilbringer

det meste af dagen her. Sidst på

eftermiddagen kører vi til vort overnatningshotel

ikke langt fra Peenemünde til turens

sidste overnatning.

5. DAG

Vi forlader vort hotel om morgenen og kører

til Rügen, hvor vi skal se den største tilbageværende

ruin fra Det tredje Rige, Kraft

Durch Freude Hotellet. Det kæmpemæssige

kompleks skulle have været et feriecenter til

intet mindre end 20.000 gæster. Herefter

kører vi ad motorvejen langs Østersøkysten

mod Danmark.Vi kører til havnen i Rostock,

hvor deltagere, der ønsker det, kan tage færgen

til Gedser.Vi andre forsætter mod Jylland,

og vi forventer at være i Fredericia kl.

18 og i Aarhus kl. 19.30.

Tyskland udviklede under krigen de frygtede

gengældelsesvåben V-1 og V-2. På billedet

ses en V-2, som var en raket der

kunne nå London. Våbnene blev udviklet

på forsøgsstationen på Peenemünde, en

stærkt hemmelig forskningsinstitution på

øen Usedom. Peenemünde blev bombet af

de allierede, men produktion og udvikling

af V-våbnene fortsatte i underjordiske

fabriksanlæg.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Praktiske oplysninger:

Turens pris pr. person

i dobbeltværelse kr. 4.445,-

Tillæg for enkeltværelse kr. 1.000,-

Depositum ved tilmelding kr. 1.000,-

PRISEN INDBEFATTER

Busrejse med moderne langtursbus.

Overnatning med morgenmad på centralt

beliggende hoteller med bad og toilet

på alle værelser. Alle de i programmet

nævnte udflugter og entreer. Middag på

turens 1. og 4. dag. Alle skatter og afgifter.

Militærhistorisk kyndig rejseleder.

25


26

Japan og Pearl Harbor

Tokyo, Hiroshima Okinawa og Pearl Harbor

7. december 1941 overfaldt japanske flyv den amerikanske flådebase Pearl Harbor på Hawaii.

Angrebet skulle sætte den amerikanske stillehavsflåde ud af spillet, inden Japan begyndte sin

erobingskrig i Stillehavet. På billedet ses et eksploderende merikansk krigskib i Pearl Harbor.

9. - 22. NOVEMBER 2009

REJSELEDER: KOMMANDØR POUL GROOSS

D. 7. december 1941 angreb japanske fly

uden varsel den amerikanske militærbase på

Hawaii, Pearl Harbor (se klip længere nede).

Det japanske angreb kom som en fuldstædig

overraskelse, selvom der havde været

stigende spænding mellem USA og Japan siden

amerikanerne vedtog en embargo mod

japanerne i juli 1941. Den omfattede bl.a.

olie, der var livsvigtigt for Japan. Overfaldet

var et hårdt slag for den amerikanske flåde,

der mistede 3 slagskibe og fik yderligere

fem beskadiget. Angrebet satte japanerne i

stand til at ekspandere ud over store dele af

Stillehavet og i Sydøstasien. Mange øer blev

besat, herunder Philipinerne, Indonesien,Vietnam

osv. Japen havde allerede været i krig

med Kina i flere år og havde besat Korea.

Det var en formidabel militær succes, men

allerede fra slaget ved Midway i juni 1942,

begyndte det at gå tilbage for japanerne.

Flere og flere af deres erobringer gik tabt. Ø

efter ø blev invaderet, og jo nærmere kampene

kom de japanske hovedøer, jo mere

voldsomme blev de. Den 1. april 1945 gik

amerikanerne i land på øen Okinawa, den

sidste større ø inden kampen om hovedøerne

skulle begynde. Kampene varede til

slutningen af juni, og tabstallene for amerikanerne

var ca. 8.000 faldne, medens man

regner med, at over 50.000 japanske soldater

faldt under kampene, og over 12.000 civile

mistede livet på Okinawa.Ved udsigten

til, at disse tabstal kunne blive mangedoblet

ved angreb på de japanske hovedøer valgte

præsident Truman at give tilladelse til at anvende

atombomben mod Hiroshima og

Nagasaki. Bombernes virkning fik japanerne

til at kapitulere.

På turen skal vi i Japan se de militærhistoriske

seværdigheder, men vi får også lidt tid til

at stifte bekendtskab med landet, dets historie

og nutid. På Hawaii skal vi se de mange

militærhistoriske seværdigheder, men der

bliver også tid til at slappe af.

TURENS PROGRAM

1. DAG

Afrejse fra Kastrup

2. DAG

Ankomst til Tokyo.Transfer til vort hotel i et

af Tokyos livlige kvarterer, Shinyuku, med restauranter

og forretninger og stormagasiner.

Efter indkvartering og frokost tager vi undergrundsbanen

til et af byens mest moderne

japanske kvarterer med utroligt mange

mennesker, og kæmpemæssige lysreklamer,

caféer og forretninger. Her får vi et godt

indtryk af det moderne Japan.Vi spiser tidligt

og går tidligt i seng.

3. DAG

Vi tager til kejserpaladsets park, hvor vi går

en tur og ser på den gamle befæstning og

får et glimt af kejserpaladset, hvor kejseren

stadig bor ret isoleret med sin familie. Herfra

går vi til den nærliggende Yasukuni helligdom.

Det er et slags mindetempel for de

faldne i Japans krige. Alle japanske premiereministre

har siden 1975 besøgt stedet. Det

skaber hvert år bitterhed i de lande, der led

under Japans besættelse under 2. verdenskrig.

Besøget ses som en benægtelse af de

uhyrligheder, japanske soldater var involveret

i og en anerkendelse af deres indsats.Yasukuni

er mindested for 2,5 millioner

soldater, der dyrkes som helte.Ved siden af

helligdommen ligger det nærmeste Japan

kommer på et militærmuseum. Det er både

et museum og et mindested for de faldne.

Museet genåbnede nyrenoveret i 2002 og

er særdeles interessant. Det giver bl.a. et

indblik i den militære japanske tankegang, og

i den japanske opfattelse af krigsårsager, ansvar

og krigsforløb. Man kan roligt sige, at

ens meninger om Stillehavskrigens årsager

og forløb bliver udfordret af udstillingen og

dens tekster.

4. DAG

Vi tager med bus til den gamle hovedstad

Kamakura udenfor Tokyo. Her får vi lejlighed

til at se templer og haveanlæg. Herfra tager

vi til flådebasen i Yokosuka, hvor vi skal se

admiral Togos flagskib, Mikasa, fra den Russisk-Japanske

Krig i 1905. I slaget ved Tsushima

ødelagde den japanske flåde først den

russiske Stillehavsflåde og derefter Østersøflåden.

Mikasa er engelsk bygget i slutningen

af 1800 tallet, og er et af de eneste (måske

det eneste?) af de berømte dreadnoughts,

der eksisterer i dag. Skibet er i tørdok og er

meget velbevaret. Det fungerer som museumsskib

med forskellige udstillinger, der

bidrager til forståelsen af Japans syn på sine

krige i det 20. århundrede.

5. DAG

Vi tager med tog til Hiroshima.Vi besøger

byens genopbyggede borg, der var hjemsted


for hovedkvarteret for en af japans hære

under 2. verdenskrig. Den ligger i et område,

der blev totalt ødelagt af atombomben.Vi

ser lidt mere på byen.

En af de eneste bygninger i en radius af

flere kilometer, der stod efter atombomben

eksploderede over Hiroshima, næsten 800

meter lodret over bygningen. Den er i dag

bevaret som mindesmærke for ødelæggelserne

under atomangrebet på byen.

6. DAG

Vi tager til Fredsparken, der er anlagt umiddelbart

under det sted, hvor den første

atombombe sprang over Hiroshima. Der er

rejst forskellige mindesmærker, og der er

ruiner, som stadig minder om mange ofre.

Der er også et museum, der fortæller historien

om atombombeangrebet og dets

konsekvenser både på kort og på længere

sigt, og andre rædselsscener, der udspillede

sig i byen lige efter angrebet og i dagene,

månederne og årene efter. Hele anlægget,

mindesmærkerne og museet er gribende.

Det er et museum, som ingen går upåvirkede

fra.Vi kører evt. med sporvogn til banegården,

hvor vi tager toget til Fukuoka.Toget

standser i lufthavnen, hvorfra vi flyver til

Okinawa.

7. DAG

Vi tager på rundtur på Okinawa under ledelse

af en lokal kender af krigen, kampene

og kamppladserne på Okinawa. Okinawa

har udviklet sig til en mellemting mellem japansk

Costa Brava og Las Vegas. Når man

ser bag facaden, er der mange ting bevaret

fra kampene på øen. Huler, hvor lokalbefolkningen

gemte sig, de japanske hærenheders

underjordiske hovedkvarter, hvorfra kampene

blev ledet. Stedet hvor mange civile japanere

sprang i døden i slutningen af krigen

som ofre for den officielle skrækpropaganda

om amerikanernes grusomheder. På øen

findes også et stort spændende museum,

der fortæller om øen og kampene.Vi skal se

museet, der ligger ved en mindepark med

navnene på mange amerikanske faldne.

8. DAG

Vi flyver fra Okinawa via Tokyo til Honululo.

Vi flyver om eftermiddagen og lander først

på formiddagen i Honululo. Byen ligger på

øen Oahu, hvor også Pearl Harbor ligger.

Datoen er stadig den samme, som da vi rejste,

da vi har passeret datolinien.Vi tager

det med ro den første dag og ser lidt på

øen og på byen, slapper af, spiser tidligt og

går tidligt i seng.

9., 10. OG 11. DAG

Vi skal rundt på øen og se alle de største

seværdigheder. I Pearl Harbor USS Arizona

Memorial ved slagskibet Arizona, der sank

under angrebet d. 7. december 1941 med

1.177 mand, der stadig befinder sig i skibet.

Her er også et museum, der er en af øens

store seværdigheder.Vi skal også se det meget

spændende USS Bowfin Submarine Museum

and Park. Museet fortæller især om

ubådskrigen i Stillehavet. Her findes også

den særdeles velbevarede ubåd, Bowfin, der

sænkede 43 japanske skibe. Hele ubåden

kan besøges og alt interiør er intakt.Vi skal

også besøge slagskibet Missouri, der i dag er

museumsskib. Det er næsten 300 meter

langt, og det største af alle de slagskibe

amerikanerne byggede. Det deltog i beskydningen

af Iwo Jima og Okinawa under kampene

her. Det var på dækket af USS

Missouri at general MacArthur modtog Japans

kapitulation d. 2. september 1945. Ud

over disse seværdigheder skal vi på ture

rundt på øen, hvor vi skal se steder, der har

mindelser fra angrebet, og vi skal se forskellige

museer. En del museer på øen kræver

særlig tilladelse til besøg, da de ligger på militært

område.Tidligere var det ikke noget

problem, men efter 11. september, er sikkerheden

blevet væsentligt skærpet.Vi regner

med, at vi kommer til at se det mest interessante

museum som Schofield Barracks ved

en af flypladserne, her findes Tropic Lightning

Museum og også Ft. DeRussy Museum

og U.S. Army Museum of Hawaii står på

programmet.

Vi skal bo i alt 4 nætter på Hawaii. Der er

således også lejlighed til at stifte bekendtskab

med øens natur og øvrige attraktioner

ud over de militærhistoriske, heriblandt den

verdensberømte Waikki strand og det højtliggende

udsigtspunkt ved kysten Nuuanu

Poli Lookout ca. 400 m.o.h. På Hawaii sam-

arbejder vi med særdeles kompetente lokale

militærhistorikere, der bringer os til steder,

hvor almindelige besøgende ikke kan

komme, hvilket gør opholdet til noget helt

specielt.

12. DAG

Vi forlader Hawaii og flyver tilbage til Tokyo,

hvor vi på grund af tidslinien lander på dag

13.Vi overnatter i Narita, hvor der bliver tid

til sightseeing og besøg ved de gamle templer

inden turen fortsættes til Danmark.

14. DAG

Vi flyver fra Tokyo om formiddagen og er tilbage

i København samme eftermiddag.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Rejsens pris pr. person

i dobbeltværelse kr. 34.445,

Tillæg for enkeltværelse kr. 3.600,

Depositum ved tilmelding kr. 2.500,

Indenrigstilslutning fra Århus, Ålborg eller

Billund kr. 1.000,

– Indenrigstilslutning skal bestilles ved tilmelding.

Der er mulighed for at forlænge opholdet

på Hawaii. Pris pr. ekstra dag på Hawaii i

dobbeltværelse kr. 500,- pr. person inkl.

morgenmad.

PRISEN INDBEFATTER

Flyrejse Kastrup-Tokyo.Togrejse med

Shinkansen Tokyo-Hiroshima-Fukoka. Flyrejse

Fokuoka-Okinawa. Flyrejse Okinawa-Tokyo,

Tokyo-Honolulo,

Honolulo-Tokyo-Kastrup. Overnatning på

gode hoteller med bad og toilet på værelserne

(NB hotelværelserne i Japan er

små efter vore forhold, det er priserne

ikke). Der er helpension under opholder

i Japan dvs. morgenmad, frokost og aftensmad,

undtagen frokost en dag og aftensmad

en dag.

På Hawaii er der halvpension dvs. morgenmad

alle dage og enten frokost eller

aftensmad. Alle de i programmet nævnte

udflugter, entréer og arrangementer,

gode lokalguider, transfers til og fra lufthavne

og banegårde, alle skatter og afgifter.

27


Cultours rejser

Kvalitet for alle der ønsker god besked

MILITÆRHISTORISKE REJSER I FREMTIDEN

Vi arbejder i øjeblikket på nye Militærhistoriske rejser der kan finde sted i løbet af 2009 og 2010. Interesserede

kan blive skrevet op, så sender vi det fulde program når det foreligger. Ud fra den interesse,

der er for rejserne prioritere vi planlægningen af rejserne.

VIETNAM OG SINGAPORE

„Den franske krig“ og „Den Amerikanske krig“

Ho Chi Minh stien,Tunnelanlæggene flere steder i Vietnam, Det

engelske hovedkvarter i Saigon og meget mere.

DEN AMERIKANSKE BORGERKRIG

Slagmarkerne, museerne og de vigtige steder i Washington og

omegn.

Libyen, Slaget ved El-Alamein og meget mere.

Området ved Calais rummer nogle af de største tyske stillinger

i Atlanterhavsvolden og bag kysten gemmer sig anlæg til

affyring af både V-1,V-2 og V-3 våben.

Er du være interesseret i en eller flere af ovenstående rejser, kontakt da Cultours på tlf. 86108605

eller på rejser@cultours.dk

Ud over vore militærhistoriske rejser arrangerer vi kvalitetsrejser

med højt kvalificerede rejseledere til mange forskellige

steder i verden og rejser med forskellige temaer.

RUNDREJSER TIL

HELE VERDEN

Vi har rundrejser med et bredt indhold som historie, kultur,

gastronomi osv. Det gælder f. eks. rejserne til Argentina

og Chile, Påskeøen og Ildlandet, Japan, Bhutan, Canada

eller Bourgogne og Skt. Petersborg

ØRKENKRIGEN

V-1,V-2 ,V-3

AFFYRINGS-

STEDERNE BAG

CALAIS OG

DE STORE

BEFÆSTNINGER

VED KANAL-

KYSTEN

REJSER MED TEMA

Vi har kunst- og kulturrejser, operarejser og haverejser

med kulturhistorie. På disse rejser sørger rejselederen

ligeledes for at deltagerne får et generelt indtryk

af landenes historie, kultur og køkken.

Vi sender gerne vort udførlige program for alle vore

øvrige rejser.

Ring, skriv eller send en e-mail.

Cultours Aps. · Dr. Margrethesvej 11 · DK-8200 Aarhus N · Tlf. 86 10 86 05 · Fax 86 10 86 48

e-mail: rejser@cultours.dk · www.cultours.dk

Åbningstider: Mandag - torsdag 10-16 · fredag 10-14 ·

Medlem af rejsegarantifonden nr. 887 · Medlem af Pakkerejseankenævnet

More magazines by this user
Similar magazines