Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010

dsr.dk

Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010

3.4 Engangstillæg og merarbejde

Blandt alle de offentligt ansatte ledende sygeplejersker, som har deltaget i undersøgelsen,

var der 15,1 %, som i april 2010 havde modtaget et engangstillæg inden for de seneste 12

måneder. Det gennemsnitlige engangstillæg for gruppen er 17.905 kr.

Desuden viser det sig, at blandt de personer, der har modtaget et engangstillæg inden for de

seneste 12 måneder, svarer 10,9 %, at engangstillægget var kompensation for merarbejde.

Undersøgelsen viser også, at 12,1 % af alle offentligt ansatte ledende sygeplejersker har ind‐

gået en aftale om honorering af merarbejde, og at der for denne gruppes vedkommende er

92,0 %, der får merarbejde honoreret med afspadsering, mens de resterende 8,0 % får merar‐

bejde udbetalt.

23

More magazines by this user
Similar magazines