Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010

dsr.dk

Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010

4.2 Ansættelsesform

Figur 2: Ledende sygeplejersker inden for det offentlige fordelt efter ansættelsesform,

2010

De overenskomstansatte udgør 73 % af alle ledende sygeplejersker i det offentlige, mens de

resterende 27 % er tjenestemænd.

Ansættelsesformen fordelt på arbejdssted er vist i tabel 38.

Tabel 38: Ansættelsesform fordelt på kommune, region og stat, 2010

Antal

Overenskomstansat

%

Tjenestemand

%

Total

%

Kommune 646 88,4 11,6 100,0

Region 959 64,1 35,9 100,0

Stat 35 68,6 31,4 100,0

Tabel 38 viser, at der er relativt stor forskel på andelen af overenskomstansatte i kommuner‐

ne sammenlignet med andelen inden for regionerne og staten. Hele 88,4 % af de kommunale

ledende sygeplejersker er ansat på overenskomst, mens de tilsvarende tal inden for regio‐

nerne og staten er henholdsvis 64,1 % og 68,6 %.

27

More magazines by this user
Similar magazines