Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010

dsr.dk

Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010

Tabel 3 viser den gennemsnitlige månedlige nettoløn for de ledende sygeplejersker i kom‐

munerne fordelt på stillinger.

Tabel 3: Månedlig nettoløn i kr. fordelt efter stilling i kommunerne, 2010

Gns. netto‐

Stilling

Antal løn 1)

Nedre

kvartil 1) Median 1)

Øvre

kvartil 1)

Administrativ leder 42 41.695 38.116 41.568 44.920

Afdelingsleder 68 36.411 32.805 35.061 37.496

Afdelingssygeplejerske 8 33.293 30.835 34.004 34.986

Assisterende områdeleder/

assisterende områdesygeple‐

jerske

30 33.180 31.749 32.722 33.798

Assisterende sygeplejefaglig

leder

5 33.818 31.457 34.477 35.849

Bestyrer/ forstander 50 39.233 35.671 39.985 41.497

Gruppeleder 16 32.356 31.125 32.653 32.820

Ledende sundhedsplejerske 40 39.089 37.120 38.765 41.445

Områdeleder 102 37.898 33.770 36.146 41.737

Sygeplejefaglig leder 16 37.681 33.666 38.124 41.052

Øvrige 235 37.408 32.780 35.336 41.395

Alle 612 37.517 32.836 36.089 41.028

1) Nettoløn er den faste løn eksklusiv pension (se definitionerne i bilag 1).

2) Denne gruppe indeholder bl.a. assisterende ledende sundhedsplejersker, centersygeplejersker,

konsulenter og områdesygeplejersker.

Af besvarelserne ses, at områdeledere udgør den største selvstændige gruppe blandt de le‐

dende sygeplejersker i kommunerne. Det ses desuden af tabel 1, at administrative ledere i

april 2010 havde den højeste gennemsnitlige nettomånedsløn på 41.695 kr., mens gruppele‐

dere med en gennemsnitsløn på 32.356 kr. havde den laveste.

Tabel 4: Udviklingen i den gennemsnitlige månedlige nettoløn i kr. fordelt efter stilling i

kommunerne, 2009‐2010

Stilling

Gns. netto‐

løn 2009

Gns. netto‐

løn 2010

% stigning

Afdelingsleder 34.758 36.411 4,8

Områdeleder 36.704 37.898 3,3

Øvrige 36.595 37.408 2,2

Alle 36.493 37.517 2,8

Tabel 4 viser, at den gennemsnitlige nettomånedsløn for alle ledende sygeplejersker i kom‐

munerne er steget med 2,8 % fra 2009 til 2010, og at afdelingslederne har haft en højere løn‐

stigning end områdelederne.

6

More magazines by this user
Similar magazines