Tækkemanden 1/2010 - Dansk Tækkemandslaug

taekkelaug.dk

Tækkemanden 1/2010 - Dansk Tækkemandslaug

Tækkemanden

Nr. 1- 2010

Generalforsamling 2010

Læs om selve mødet på side 4-5 og om et af emnerne på side 7

Tækkemandsseminar 2010

Læs om seminaret på side 10-11 og om et af emnerne på side 13


2

Redaktion:

Ansvarshavende redaktør:

Konsulent Petter Astrup,

PR Konsortiet

Redaktionsudvalg:

Henrik Henriksen

Tryk:

Elbo. papir: 130 gram Multi Design

Opsætning:

Forsidefoto: Petter Astrup

Layout/dtp: Dansk Byggeri/

Ditte Brøndum

Udgiver:

Dansk Tækkemandslaug

Dansk Tækkemandslaug (DTL) er

en forening af selvstændige

tækkemænd. DTLs formål er at

koordinere tækkemændenes

fælles interesser på landsplan.

DTL arbejder for at sikre en høj

kvalitet af det tækkearbejde, der

udføres af foreningens

medlemmer.

Det er en betingelse for at være

medlem, at man kan honorere de

faglige krav, som foreningen

stiller. Nye medlemmer

bedømmes af laugets optagel-

seskomite.

Laugets medlemmer ønsker, at

deres kunder skal være glade for

og stolte af deres stråtag. Det er

en forudsætning for, at stråtaget

som sådan kan bevares og vort

håndværk bestå. At få udført et

stykke tækkearbejde er en

tillidssag. Derfor er det et krav, at

laugets medlemmer er optaget i

Dansk Byggeri og herigennem

tilknyttet BYG GARANTIORDNING for

at sikre, at kunderne får udført et

kvalitets- og håndværksmæssigt

korrekt tækkearbejde.

Dansk Tækkemandslaug

Postboks 86,

6430 Nordborg

Tlf. 72 16 02 33

taekkelaug@taekkelaug.dk

www.taekkelaug.dk

Indhold

18

indhold

2 Mødekalender

3 Formanden har ordet

3 Ny lærer på skolen

3 6 der fik 12

4 Generalforsamling 2010:

Forslag om ny procedure for optagelse af medlemmer

7 På vej mod en ny hjemmeside

8 Nyt fra Dansk Byggeri

10 Tækkemandsseminar 2010

13 70 mio. til forskning i stråtage

15 Bronzemedaljen i hus

18 Det gælder om at passe godt på lokalområdet

Mødekalender 2010 - 2011

Fredag den 28. maj 2010 kl. 10.00 Bestyrelsesmøde, Byggecentrum i

Middelfart

10

Fredag den 10. september 2010 kl. 13.00 Bestyrelsesmøde, Odense

Lørdag den 11. september 2010 kl. 9.30 Bindedag i Den Fynske Landsby

Torsdag den 6. januar 2011 kl. 18.00 Bestyrelsesmøde på Den Jydske

Haandværkerskole i Hadsten

Fredag den 7. til lørdag den 8. januar 2011 Seminar på Den Jydske

Haandværkerskole i Hadsten

Fredag den 11. marts 2011 kl. 10.00 Bestyrelsesmøde

Fredag den 11. marts 2011 kl. 13.00 Generalforsamling


Formanden har ordet

Siden sidst har det været vinter i et

sjældent set omfang, med sne og frost.

Mange firmaer har ligget stille hele

vinteren, andre har lukket ned igen på

grund af for store snemængder.

Kombinationen af finanskrise og hård

vinter er ikke den bedste cocktail for

tækkefirmaer.

Siden sidst har vi afholdt seminar i

Hadsten. Det var som vanligt meget

givtigt for tækkefaget og de medlemmer,

der havde valgt at møde op. Vi har

også afholdt generalforsamling med et

minimalt fremmøde. Om dette skyldes

vejr og vejforhold eller en form for ligegyldighed

vil jeg ikke gætte på. Men

der håbes på en lidt bedre opbakning

fremadrettet.

Ny lærer på skolen

. Til at undervise i praktik, har den Jyske Haandværkerskole

i Hadsten ansat Jesper Sandgaard

De nye overenskomstforhandlinger

havde fokus på billig (øst)arbejdskraft.

Denne trussel er nok også den største

for tækkefaget fremadrettet. Der skønnes

pt. at være ca. 500 ledige østeuropæiske

tækkere, primært ungarer.

Dansk Byggeri vil sammen med fagforeningerne

indenfor 48 timer handle på

evt. ulovligheder. Dette er en stor

hjælp, vi skal tage imod. Vi skal også

hjælpe og sikre os selv ved at anmelde

ulovlighederne. Vi kan ikke som seriøse

firmaer overleve med arbejdsmiljø,

moms, skat, pension, sundhedsforsikring

osv. uden at holde øje med platuglerne,

og MELDE dem.

I min verden er kunderne også medvirkende

til, at mange ulovligheder finder

Jesper har været selvstændig siden 1980, hvor han efter at

have lært faget hos forskellige gamle tækkemænd på egnen

omkring Brædstrup, startede som selvstændig. Siden da har

han forsynet det midtjyske område med stråtag, kun afbrudt

af en periode, hvor han arbejdede hos landets førende leverandør

af materialer til stråtag. Dette har givet Jesper et indgående

kendskab til de materialer, der bruges. En viden som

Jesper vil viderføre til lærlingene på skolen.

DTL byder Jesper Sandgaard velkommen 2

Annoncevilkår i Tækkemanden

Bladet 'Tækkemanden' udkommer 4 gange om året i et oplag

pr. gang på 300. Bladet sendes gratis til alle ca. 230

tækkemænd i Danmark, tekniske skoler, der har en tømrerafdeling

samt diverse abonnenter og biblioteker. Bladet er

derfor et godt medie, hvis du ønsker at henvende dig direkte

til vores faggruppe. Bladets størrelse er A4.

Vi kan tilbyde annoncering til disse priser:

Størrelse H X B mm Ved 1 gang Ved 4 gange

Hel side 271 X 182 1.500 5.000

Halv side 133 X 182 1.075 3.800

Kvart side 133 X 89 700 2.000

De udkomne numre kan ses


www.taekkelaug.dk

Henvendelser for annoncering

skal ske til:

Dansk Tækkemandslaug

Postboks 86

6430 Nordborg

Tlf. 72 16 02 31

eller e-mail: taekkelaug@

taekkelaug.dk

sted. De efterspørger billige produkter,

selv om de godt ved, at tingene ikke

foregår efter reglerne. Disse hælerkunder

bør også rammes.

Vi kan aldrig sælge på prisen, men på

seriøsiteten, trygheden, referencerne,

garantiordningen plus jeres egne personlige

parametre. Kun en tåbe frygter

ikke platugler, meld dem.

Med ønsket om et snarligt og givtigt

forår.

Henrik Henriksen

Annoncemateriale modtages på

mail, cd eller dvd, som færdigt

trykklart materiale. Hvis materialet

ikke er trykklart, sætter

Dansk Byggeris dtp'er annoncen

op til tryk. Det koster minimum

700 kr. for mindre annoncer og

højst 2.100 kr. ekskl moms.

Materiale i Microsoft Publisher og

Powerpoint, modtages ikke.

Materiale, der skal gennem

dtp'eren, leveres sådan: tekster i

word og billeder i orginalt grafisk

format. Billederne skal ikke være

indsat i word.

3


4

Generalforsamling 2010:

Forslag om ny procedure for

optagelse af medlemmer

Formand Henrik Henriksen afholdt sin årlige beretning

Tekst og foto Petter Astrup sekretær

Dansk Tækkemandslaug

. Dansk Tækkemandslaug holdt den 6.

marts den årlige generalforsamling på

den smukke og stråtækte Tyrstrup Kro

ved Christiansfeld. Idyllisk beliggende

ved mark og skov i den skønne natur

omkring byen Christiansfeld. Den over

350 år gamle kro fremstår i dag gennemrestaureret,

med respekt for det

oprindelige. Vi havde ikke vejret med

os, men hvem kunne vide, at det efter

2½ måneder med sne lige netop denne

nat skulle blive snestorm med 25-30

cm. sne? Det gjorde, at kun 15 trodsede

uvejret og mødte frem.

Den aktuelle situation

I sin beretning kom formand Henrik

Henriksen ind på den aktuelle situation,

som giver minder om finanskrisen i

30'rne:

"Vi var jo heldige i mange år med

kunder, der tænkte, at så længe banken

havde penge, så havde kunderne

også penge. Nu er bankerne fallit, og vi

skal lede meget for at finde arbejde.

Spørgsmålet er, hvem der skal have arbejdet.

For der er ikke arbejde til alle."

Branchevejledningen

"Sidste forår startede arbejdet med en

revidering af branchevejledningen 'Højt

på strå'. Første møde var i BAR, hvor Jens

Kuno og jeg var med sammen med TIB. Vi

stødte hurtigt på problemstillingen med

bom/bro. Det blev udvidet til at om-

handle alle hjælpemidler, som tækkefaget

anvender til færdsel på taget. Vi holdt

et nyt møde på Nordfyn ved Per Keis,

hvor en ergonom fra Alectia, Stefan Hansen,

var med. Det er i øvrigt samme firma,

som Pernille Vedsted arbejder for."

"Der fremkom en pris på ca. 120.000

kr. for en undersøgelse af tækkemændenes

hjælpemidler til færdsel på taget.

Her sagde DTL nej. Vi ville ikke bidrage

med penge til en undersøgelse,

der allerede var lavet af samme firma."

"Nu prøver TIB og BAR at søge midler i

forebyggelsesfonden til undersøgelsen.

Men der er lange udsigter, og jeg begynder

at tvivle på, om vi nogensinde

får en revideret branchevejledning."

Bindedag

Henrik Henriksen omtalte bindedagen

på Læsø i september. Ca. 85 mennesker

var med på den to dage lange tur. Der

var fælles hummerhalespisning fredag

og gourmetmiddag lørdag. Lørdagen gik

med ørundtur og fremvisning af tangtage

af Henning Johansen:

"Alle, der var med på turen, har meldt

meget positivt tilbage. Det var en stor

oplevelse."

Afstand til skel

"Arbejdet med nedsættelse af afstand til

skel går meget langsomt. DTL har fået

Niels Strange til at hjælpe, men der sker

ikke meget lige nu. Sidste år fortalte jeg

om brandforsøg til 450.000 kr. Disse

forsøg kan måske reduceres til ca.

200.000 kr. DBI var med til nogle brand-

forsøg ved Søren Vodder, og noget herfra

vil kunne bruges. Ellers må vi sige, at vi

står midt i vadestedet efter indførelse af

BR08. BR08 er en sammenskrivning af

det oprindelige bygningsreglement og

bygningsreglementet for småhuse. Og

her er rigtig meget gået galt for almindelige

beboelseshuse.

Eksempelvis er facadebeklædninger

ændret fra klasse 2 til klasse 1, men

dette er ikke konsekvent rettet. Afstanden

mellem bygninger på samme grund

er også ændret nogle steder, men ingen

kender reglerne", sagde Henrik Henriksen

og tilføjede:

"Sammenskrivningen af det nye bygningsreglement

BR08 med tilhørende

fejl er medvirkende til, at vi ikke bare

lige kommer videre i arbejdet med

skelafstand ved stråtækte huse."

Seminar

Formanden omtalte det årlige seminar i

Hadsten, hvor ca. 35 deltog:

"Vi havde som sædvanligt valgt at gennemgå

nogle aktuelle emner:

2 Hvordan undgår man en retssag med

kunden?

2 Hvad skal vi med kvalitetssikring?

2 Stråtage og brand

2 Status i Tyskland om for hurtigt nedbrudte

tage (brugt ca. 70 mio. kr.)

2 Orientering fra skolen, bedømmelsesskema

og stråtagsundersøgelsen.

2 Og endnu en gang: Om gipsbuer v.

Tony Hansen – på opfordring fra

medlemmer.


% Generalforsamlingen blev holdt på

den smukke og idylliske Tyrstrup Kro,

ved Christiansfeld

Selvom der var få til generalforsamling,

var der godt humør

%

"Specielt vil jeg fremhæve snakken om

efteruddannelse af tækkemænd. Der

arbejdes på emnet, og det blev nævnt,

at det skulle være kurser af 3-4 dages

varighed. Sidste år snakkede jeg om

multihåndværkeren. Det er jo dobbelt

aktuelt nu, hvor der ikke er så meget

arbejde. Hold jer orienteret om mulighederne

for efteruddannelse."

Stråtagsundersøgelse

"Stråtagsundersøgelsen har været et

emne flere gange de sidste par år. Det

var tanken, at 100 – 200 tage på ca.

5 år skulle undersøges. Men der kommer

ikke noget fra jer medlemmer. Og

efterfølgende tænker vi, at for at kunne

sammenligne resultaterne bør undersøgelsen

laves af en eller to personer.

Dette vil tage tid og koste penge. Til

gengæld er vi sikre på, at resultaterne

er 100 procent sammenlignelige, og

derfor af meget større værdi."

Lærlingesituationen

Henrik Henriksen refererede også til, at

lærlingesituation desværre ikke er blevet

bedre i det forgangne år. Selv om

der er kommet en kontant præmie på

50.000 kr. til en ny lærling, har det

ikke givet bonus.

Medlem af DTL

Henrik Henriksen understregede fordelen

ved at være medlem af DTL og dermed

af Dansk Byggeri:

"Alt dette koster jo penge. Men brugt

rigtigt kommer disse kontingentkroner

nemt hjem igen. I kan ringe og få

hjælp/svar på rigtig mange ting. I kan

via Dansk Byggeris hjemmeside komme

til næsten alle byggetekniske publikationer

og meget mere. Prøv det," lød

opfordringen.

Værste situation i 25 år

"Ellers må jeg sige, at vi befinder os i

den værste situation i de 25 år, jeg har

været på banen. Som jeg hører det,

laver vi masser af tilbud, men kunderne

kommer ikke med ordrer. Rigtig

mange sager dør i banken. Kundernes

evne, vilje og moral til at betale er også

svækket. Sørg for at sikre jeres betaling.

Kun en bankgaranti har værdi."

Dalende medlemstal

Henrik Henriksen beklagede, at antallet

af medlemmer i DTL er svagt dalende:

"Det er ikke katastrofalt, men vi skal

hjælpes ad med at finde nye og værdige

kolleger for at sikre en forening med

en fælles faglig interesse og en forening,

hvor al kompetencen inden for

tækkefaget ligger."

Nye tanker

Henrik Henriksen lancerede et forslag

om at opgive den nuværende godkendelsesprocedure

og i stedet overgå til

en ordning, hvor nye medlemmer blot

skal finde et enkelt medlem, der kan

sige god for dem:

"Andre brancher har ikke vores skrappe

krav. Vores nuværende krav kan

skræmme evt. interesserede. Det er

bedre at få nye medlemmer og lære

dem at tække frem for at have dem

som dårlige kolleger, der laver dårligt

arbejde til lav pris."

Overenskomst 2010

I sin omtale af den netop indgåede

overenskomst i går sagde formanden,

at det nye og dyre i den er en sundhedsforsikring,

der skal være etableret

senest 1. september. Formanden undrede

sig i øvrigt over, at lærlingene

igen har fået lidt ekstra:

"Det er uforståeligt i min optik, da de

i forvejen er for dyre."

"Der er generelt i forhandlingerne sat

fokus på udenlandsk arbejdskraft. Der

bliver mere kontrol, og alle skal registreres

i et nyt RUT-register. Dette finder

jeg rigtig godt. Ellers bliver vi rendt over

ende. Det er jo vældigt populært at

købe discount. Mange kunder mener,

de kan købe håndværk, ligesom de

køber dagligvarer."

Henrik Henriksen afsluttede sin beretning

med en stor tak til alle kolleger i

bestyrelsen for et altid engageret og

konstruktivt bidrag til faget:

"Også mange tak til Petter Astrup som

vores sekretær. Uden dig gik det slet

ikke. Der skal også lyde en tak til vores

bladmand, Carsten Sivertsen, for rigtig

god hjælp til bladet Tækkemanden. Du

er hurtig og konstruktiv, når vi mødes

og sammensætter vores blad. Også tusind

tak for, at du vil bruge din lørdag

her sammen med os." 2

5


På vej mod en ny hjemmeside

På generalforsamlingen den 6. marts 2010 blev planerne om en ny hjemmeside diskuteret i forbindelse med, hvordan stråtaget kan

profileres. Carsten Sivertsen, journalist på Tækkemanden kom med oplæg til diskussionen

Af Carsten Sivertsen, foto Petter Astrup

. Målet er klart: En ny hjemmeside for

Dansk Tækkemandslaug skal gøre sit til

at skaffe mere opmærksomhed om det

kvalitetsarbejde, som medlemmerne af

Dansk Tækkemandslaug udfører.

På generalforsamlingen på Tyrstrup

Kro blev planerne diskuteret. Hjemmesiden

skal henvende sig til flere målgrupper.

For det første skal den inspirere

bygherrer og arkitekter til at anvende

stråtag på nybyggeri. En anden målgruppe

er dem, der allerede har stråtag,

og som fx søger yderligere viden

om korrekt vedligeholdelse af taget.

Blandt målgrupperne er også medier,

hvis journalister leder efter inspiration i

form af ekspertviden og illustrationer til

artikler.

Udstillingsvinduet

Gæsten, der besøger hjemmesiden, skal

møde en verden af smukke fotos og

instruktive tekster, der fortæller historien

om faget og dets muligheder.

"Men det er også vigtigt, at hjemmesiden

fungerer som et udstillingsvindue

for medlemmerne af DTL", siger formand

for Dansk Tækkemandslaug Henrik

Henriksen.

"Vi er spredt over hele landet, og et af

de væsentlige budskaber er, at der bor

en tækkemand 'lige om hjørnet', og at

der også er mulighed for at få referencer

fra kunder, der allerede har fået lagt

et stråtag."

Gode råd

Hjemmesiden skal også indeholde oplysninger

om bl.a. korrekt vedligeholdelse

af stråtaget, skadedyrsbekæmpelse,

forsikringsforhold, gode råd i forbindelse

med sankthansbål, fyrværkeri og

skiftende vejrligs indflydelse på taget.

En yderligere opgave for hjemmesiden

kan også være at fortælle unge om, at

der her er et fag, som måske kunne

være interessant for dem.

Finansieringen

I øjeblikket arbejder sekretariatet med at

skaffe finansiering af den nye hjemmeside.

Pengene skal bl.a. gå til en landsdækkende

gennemfotografering af opgaver,

som er udført af DTL's medlemmer.

"I øjeblikket har vi ansøgninger ude

hos et antal fonde, men der er også

mulighed for at arbejde med sponsorater/annoncering

på hjemmesiden. De

nærmere regler for det – og for indholdet

– vil blive fastlagt i en redaktionsgruppe,

som skal nedsættes om projektet",

oplyser kontorchef Petter Astrup

fra sekretariatet. 2

www.taekkelaug.dk

Den nuværende hjemmeside har i mange

år været god for Dansk Tækkemandslaug,

men med det behov, der er for at

profilere faget, skal der meget mere til

7


NYT FRA DANSK BYGGERI

8

Få gratis hjælp og rådgivning

Bam-bus konsulenter og biler

Som medlem af Dansk Tække-

mandslaug kan du benytte Bygge-

riets Arbejdsmiljøbus. Byggeriets

Arbejdsmiljøbus er til for at hjælpe

virksomheder og ansatte med at ska-

be sikre og sunde forhold i byggeri-

et. Tjenesten er mobil, og de erfarne

konsulenter kører ud, hvor arbejdet

foregår. Byggeriets Arbejdsmiljø er

etableret på grund lag af overens-

komsten mellem Dansk Byg geri,

Forbundet Træ-Industri-Byg (TIB),

Fagligt Fælles Forbund (3F), Blik- og

Rørarbejderfor bundet, Dansk Metal,

Dansk El-Forbund og BJMF i Køben-

Sikkerhed på tage

Træsektionens tekniske udvalg og

arbejdsmiljøudvalg har, sammen

med en række medarbejdere fra

Dansk Byggeri, brugt meget tid på

sikkerhed ved opstilling af spær og

den efterfølgende stabilisering af

tagkonstruktionen. Samtidig har

Unfair konkurrence på forsikringsskader

Flere forsikringsselskaber

lader deres egne håndværkstaksatorer

byde på

opgaver samtidig med, at de

har kendskab til andre virksomheders

tilbud.

. Når en forsikringstager skal

have udbedret en bygningsskade,

for eksempel en vand-

eller stormskade, beder selskaberne

forsikringstageren

om at indhente tilbud på

udbedring af skaden hos en

entreprenør- eller hånd-

havn. Byggeriets Arbejdsmiljøbus

er finansieret af Byggeriets Udvik-

lingsfond. Det koster ikke noget at

få besøg af vores konsulenter, hvis

virksomheden eller medarbejderen

er medlem af organisationerne bag

Byggeriets Arbejdsmiljøbus. Bygge-

riets Arbejdsmiljøbus er opbygget

med et hovedkontor og fire regio-

ner. Hovedkontoret formidler kon-

takten til de regionale konsulen-

ter på telefon: 72 17 00 13 hverdage

mellem kl. 9-15. Du kan læse mere

om Byggeriets Arbejdsmiljøbus på

www.bam-bus.dk

begge udvalg set på de metoder,

der i dag benyttes, når vi monterer

undertag og efterfølgende lægt-

ning. Årsagen til den store fokus på

netop tage er sikkerhed.

I foråret 2009 blev der gennemført

værksvirksomhed. Men flere

af Dansk Byggeris medlemsvirksomheder

oplever, at de

bliver underbudt af forsikringsselskabets

egen "håndværkstaksator",

der har en

entreprenør- eller håndværksvirksomhed

som er tilknyttet

og aflønnet af forsikringsselskabet.

"Vi har intet imod, at forsikringsselskaberne

vurderer tilbuddet,

men det er urimeligt at

overdrage tilbuddet til en anden

entreprenør- eller hånd-

Energivejlederuddannelsen

Dansk Byggeri udbyder i samarbejde

med Tekniq, Teknologisk Institut og

Energitjenesten en ny uddannelse

som energivejleder. De første kur-

ser, der strækker sig over tre sam-

menhængende dage, er allerede

gennemført på Teknologisk Insti-

tut i henholdsvis Taastrup og År-

hus. I foråret 2010 afholdes yder-

ligere en lang række kurser, hvor

der stadig er ledige pladser.

Initiativet til uddannelsen, som

er støttet af Energistyrelsens pulje

til energibesparende tiltag, er ta-

get på baggrund af undersøgelser,

der viser, at de fleste bygningseje-

re bruger deres håndværkere som

sparringpartnere, når de ønsker at

energieffektivisere deres bygninger.

I den sammenhæng er det et pro-

blem, at de fleste i byggeerhvervet

ved for lidt om de løsninger, som

ligger uden for eget fag, og der-

med ikke kan anlægge en helheds-

orienteret og tværfaglig vurdering.

Ofte vil en optimal løsning omfatte

både en konstruktions- og instal-

lationsopgave.

en prøveopstilling af gitterspær,

hvor Aalsrode Tømrerfirma A/S stil-

lede hus og mandskab til rådig-

hed. Denne prøveopstilling danner

nu grundlag for det videre arbejde

med både sikkerhed og stabilitet.

værksvirksomhed, der med

tilbuddet i hånden selv får

mulighed for at byde på opgaven,"

siger direktør Michael H.

Nielsen fra Dansk Byggeri.

Han forklarer, at forsikringsselskabets

taksator, som i

princippet ikke selv har set

opgaven, blot kan lukrere på

det arbejde, andre virksomheder

har haft med at udarbejde

et tilbud med beskrivelse

af opgaven, opmåling,

tegninger med videre, og så

sikre sig opgaven med et

Kurserne imødekommer disse be-

hov, idet energivejlederen på kurset

uddannes i at anvende værktøjer

til at give bygningsejerne en tvær-

faglig og helhedsorienteret tilgang

til vurdering af mulige løsninger. I

dialog med kunden vil du ud fra din

generelle byggetekniske viden blive

i stand til at spotte, hvor der i en

konkret bygning er oplagte ener-

gibesparelsespotentialer, som du

kan orientere og vejlede kunden i.

Link til tilmelding findes på

www.traesektionen.dk

Sektionens arbejde på området gen-

nemføres bl.a. i samarbejde med

Træinformation, TIB og Arbejdstil-

synet, og i 2010 vil der blive udsendt

en række BAR vejledninger om sik-

kerhed ved opstilling af tage, og de

efterfølgende tilknyttede opgaver.

underbud. Og det har nu fået

Dansk Byggeri til at henvende

sig til en række forsikringsselskaber

for at få dem til at

ændre praksis ved indhentning

af tilbud på forsikringsdækkede

skader.

"Vi er forundrede over forsikringsselskabernesfremgangsmåde,

og vi forventer, at selskaberne

nu ændrer praksis,

så der fremover er fair konkurrence

og ens vilkår, når forsikringsskader

skal prissættes,"

siger Michael H. Nielsen. 2


GiANT

• Kvalitet kombineret med exibilitet

• Minilæsser med eller uden teleskoparm

• Kraftige maskiner bygget til det hårde slid

• Utrolig manøvredygtig med knækstyring

• Mange redskaber såsom skovl, pallega er,

kost, strømaskiner, dozerblad, hydr. værktøj

mm.

• Fås i 22 størrelser fra 26-88 HK

• Med eller uden kabine

Brdr. Holst Sørensen A/S

Obbekærvej 105-107 6760 Ribe Tlf. 7688 4400 Fax 7544 44 1389

www.bhsribe.dk

HOLSØMASKINER

Minilæsser

For interesserede laver vi

meget gerne en

demonstration, hvor du

kan se og prøve læsseren

på din arbejdsplads.

Ring og aftal tid for

demonstration til:

Julius Bjerg

Mobil 40 33 26 61

BRUGTE

LÆSSEMASKINER

TAGES GERNE

I BYTTE.

Landsdækkende

forhandlernet.


10

Tækkemandsseminar 2010

Tekst og foto Petter Astrup,

sekretær Dansk Tækkemandslaug

. Fredag den 8. januar mødte 35 tækkemænd

op til seminar på Den Jydske

Haandværkerskole i Hadsten. Og de fik

ikke skuffet deres forventninger. De to

dage var igen i år en god anledning til

at få fyldt på den faglige bagage.

Forbrugeren som kunde

Alt for ofte er der misforståelser mellem

det, kunden forventer og det, virksomheden

leverer. Misforståelser, som kan

ende i langvarige processer med mange

omkostninger til følge. Det er derfor

vigtigt, at der er klare linjer, når du

indgår en aftale med en forbruger.

For at fortælle om forbrugeren som

kunde havde vi inviteret afdelingschef

Gro Charlotte Andersen, Dansk Byggeri til

at give en grundig undervisning. Deltagerne

på seminaret er efter en god og

fyldestgørende dag godt klædt på til at

vide noget om god reklamationshåndtering

og om, hvordan man får lavet aftaler,

- både skriftlige og mundtlige.

Husk smilet

Når telefonen ringer, og kunden er utilfreds

med det udførte arbejde, er der

nogle gode tips til hvordan sagen gribes

an. Lad være med at være vrissen, fordi

der nu er en, der kritiserer dit arbejde.

Husk altid at smile i telefonen. Det kan

høres, når du er i dårligt humør. Bliver

du vrissen, risikerer du, at kunden går i

baglås. Sker det, kan du være sikker på,

at der er meget mere i vejen.

Ved at være flink og imødekommende

har du allerede reddet en del, og reklamationen

falder ofte hurtigt til jorden.

Dog skal du aldrig forlade et stykke

arbejde, der ikke er i orden.

Vejledningspligt

Det er vigtigt, at du ikke tilsidesætter

din underretnings- og vejledningspligt,

både ved arbejdets start, under arbejdets

gang og ved aflevering. Husk altid

at informere kunden om det, der skal

ske, og hvad det er, kunden får.

Vi ser helst, at der altid er en skriftlig

aftale med en god beskrivelse af, hvad

der skal udføres, så der ikke opstår

misforståelser. Med en skriftlig aftale i

hånden kan kunden altid se, hvad der

er lovet. Ligeledes er der ikke nogen,

der i tilfælde af konflikt kan sige: "Det

kan jeg ikke huske".

Vi ved også godt, at rigtig meget arbejde

bliver udført, uden der er skrevet

det mindste ned. Uden en skriftlig aftale

kan det være svært for begge parter

at huske, hvad der er med, og ikke

mindst hvad der ikke er med i aftalen.

AB-Forbruger

På det juridiske område er der den 1.

januar i år trådt et nyt aftalegrundlag i

kraft. Det hedder AB–Forbruger. Det er

en aftale, der beskriver aftalegrundlaget

mellem entreprenøren og bygherren.

Aftalen skal sikre, at der ikke sker

misforståelser, og at der er klare linjer i

tilfælde af tvist.

Men husk: Aftalegrundlaget beskriver

ikke, hvad du har tænkt dig, der skal

laves. Så sørg for at kende kundens

forventninger og få beskrevet, hvad det

er, du skal lave.

Ikke god skik

Ofte er det sådan, at kunden først opdager,

at arbejdet er færdigt, når der

kommer en slutregning. Det er ikke god

skik, og det gør også kunden usikker.

Rigtig mange er bange for at spørge

kunden, om han er tilfreds med det udførte

arbejde, inden de forlader stedet.

"Det kunne jo være, at der var noget at

pege fingre af". Men én ting kan vi være

sikre på: Hvis der er noget at pege fingre

af, skal de nok henvende sig alligevel.

Hvis du tager en lille snak med kunden

og fortæller, at "nu er du færdig, og jeg

vil lige høre, om I er tilfredse med det

nye tag. På den måde vil du opleve, at

kunden bliver glad og positivt overasket,

og sådan forebygger du misforståelser.

Husk: En god aflevering giver

tilfredse kunder.

Syn- og skønsforretning

Vores egen formand Henrik Henriksen,

som udover at være formand for Dansk

Tækkemandslaug også er skønsmand

for Byggeriets Ankenævn fortalte om,

hvordan en syn- og skønsforretning går

til, og om sine oplevelser, når han kommer

rundt i landet og ser på de ting, der

er klaget over.

En af Henriks erfaringer er, at alt for

mange går på kompromis med kvaliteten

for at tilgodese kunden og spare

penge på hans vegne.

Husk, at kunden er den svage part, så

er der noget, der ikke er som det skal

være, og taget ikke lever op til Tækkevejledningens

krav, kan kunden rejse

en sag. Og lige meget om der er lavet

besparelser, som tilgodeser kunden

økonomisk, så har tækkemanden en

dårlig sag.

Sørg for, at rørene er af en god kvalitet,

og at taget er i orden og kan leve

op til Tækkevejledningens krav. Så kan

det aldrig gå helt galt.

Kvalitetssikring

Til at tale om kvalitetssikring havde vi

inviteret chefkonsulent Niels Strange

Dansk Byggeri. Niels fortalte, hvordan

man på en enkel måde kan udarbejde

kvalitetssikring, som kan støtte tækkemanden,

hvis der opstår problemer

med stråtaget i perioden frem til udløbet

af ansvarsperioden på 10 år. En god

kvalitetssikring er altid en god dokumentation.

Afstand til skel

Endvidere kunne Niels Strange give en

status på sagen om ændring af afstandskravene

til stråtækte bygninger.

Lige nu går øvelsen på at finde ud af,

hvor meget der skal til de brandprøvninger,

som Erhvervs- og Byggestyrelsen

vil have – ikke mindst for at se, om

de forsøg, der er udført, kan indgå som

dokumentation. Det er dog lykkedes at

få udgifterne til brandprøvningerne sat

væsentlig ned fra ca. 450.000 til ca.

200.000. En af årsagerne er, at nogle af

de brandforsøg, Søren Vodder havde

fået fortaget, kan bruges.

Desværre har Niels hørt, at man i Erhvervs-

og Byggestyrelsen vil kopiere

den gamle tekst direkte fra BRs98 om

stråtage over i det nye BR10. Det betyder,

at vi er tilbage med 2 x 10 m på egen

grund. Hvilket lyder totalt tåbeligt.

Niels har efter seminaret haft et kort

møde med Dansk Brandteknisk Institut

(DBI) og dér drøftet de meldinger, der

fremkom på seminaret.

Endvidere har Niels haft kontakt til

Carlo Christensen, for at få en kopi af

en tysk bog som han refererede til på

seminaret. Han vil sende den til DBI og

få dem til at nærlæse den for at se, om

den dokumentation de har fået produ-


Tony Hansen underviste de meget videnbegærlige tækkemænd

Tækkemændene havde nogle lærerige dage i Hadsten, hvor de blev fyldt med ny energi

ceret i Tyskland, kan bruges i Danmark

– om der er noget at bygge videre på,

eller om Erhvervs- og Byggestyrelsen

bare vil afvise de tyske resultater.

Når dette er klarlagt, skal der afholdes

et møde med Erhvervs- og Byggestyrelsen

for at finde ud af, hvad de vil forlange

af yderligere dokumentation ud

fra de modeller, som DBI har beskrevet.

Hvordan går det med tækkerørene i

Tyskland?

De fleste tækkemænd i kongeriget har

med stor interesse fulgt stråtagets udvikling

i Tyskland, særlig i forbindelse

med sagen om de mulige nye svampe,

som satte hele den tyske tækkebranche

i chok. Det viste sig dog efterfølgende

– som vi alle er bekendt med – at det

ikke have noget på sig.

Til at fortælle om hvordan det går i

Tyskland, havde vi inviteret Ingeniør

Steffen Slama – med Carlo Christensen

som tolk – til at fortælle om stråtagets

tilstand.

Se artikel på side 13.

Gipsbuer

I sidste nummer af Tækkemanden havde

vi en artikel, der hed 'Multihåndværker'.

Artiklen fortæller kort, hvordan

man let kan montere gipsbuer på kviste

med buede vinduer.

Som tækkemand Tony Hansen udtryk-

te det i Tækkemanden, så synes han, at

tækkemænd og ikke mindst lærlingene

på skolen skal lære noget om indvendig

beklædning af kviste.

Derfor afholdt Tony og hans medarbejder

Per Jørgensen, som afslutning på

seminaret, et kursus i, hvordan man

montere gipsbuer. På kurset kunne man

prøve kræfter med skærekasse, som er

fremstillet til formålet, og gipsplader,

som der på forhånd var lavet i buer på

Tonys værksted i Ringe på Fyn.

Tony Hansen har lavet et lille hæfte

med vejledning i, hvordan man laver

indvendig beklædning i buede kviste.

Hæftet kan bestilles ved Tony på: post@

tony-hansen.dk mod et lille beløb. 2

11


PROSM adv op Brief-DL:PROSM 007 Brief-DL 18-4-2009 8:57 Pagina 1

We supply more and more Danish thatchers with good

quality reed (either direct delivery or with our trucks

with crane). We have reed from Austria, Hungary,

Rumania, Ukraine, Turkey and China.

We have warehouses in Holland, Germany and all the

producing countries – total number of bundles in our

warehouse is over 1.000.000 bundles.

Furthermore we supply:

heather, ridge tiles, copper

ridges, torx20 taekkeskruer,

15 standard windows, special

windows in 4 weeks, sheets,

tools, chemicals against

moss/algs – fire,

ventilationsystems under the

roof and on the roof, galvanised

wire, stainless steel wire, galvanised

and copper chicken wire.

From us you can get anything

you may need………………

Please, feel free to contact us!

Bankverbindung: Volksbank Sittensen

(BLZ 241 615 94)

Konto-Nr. 328 340 00

Postfach 3079

2800 CD Gouda - Holland

Büro:

Middelblok 146 - Gouderak

Tel. : 0031-182-372272

Fax : 0031-182-374720

E-mail: info@prosman.com

Internet: www.prosman.com

R e e t g r o ß h a n d e l , I m p o r t u n d E x p o r t

Wir beliefern mehr und mehr Dänische Dach decker mit

gute Qualität Reet (entweder Direktlieferung oder mit

unseren Kran-LKW). Wir haben Reet aus Österreich,

Ungarn, Rumänien, Ukraine und Kina.

Wir haben Lagerhallen in Holland, Deutschland und in

alle Produktionsländer – insgesamt können wir mehr als

1.000.000 Bunde unter Dach lagern.

Lager: Am Alten Werk 56

D-21406 Melbeck

GSM: Arjan Prosman 0031 6 26356580

Sons liefern wir auch:

Heide, Firstziegel, Kupferfirst,

Torx20 taekkeskruer, 15 standard

Fenster, Sonderan ferti -

gungen in 4 Wochen, Planen,

Werkzeug, Chemie gegen

Moos/Algen – Feuer,

Belüftungssystemen unter

dem Dach und auf dem Dach,

verzinktem Draht, Niro Draht,

verzinktem und kupfer

Masschendraht.

Von uns kann mann als kaufen

was Sie brauchen………….

Bitte, nehmen Sie kontakt auf!

Handelsregister:

Gouda 24344403

All unsere Lieferungen und Dienste unterliegen unseren Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen, wie bei der Industrie- und Handelskammer NL-Gouda hinterlegt.


Steffen Slama var kommet fra Tyskland for at

fortælle om stråtagets tilstand i Tyskland

70 mio. til forskning i stråtage

Tekst og foto Petter Astrup, sekretær

Dansk Tækkemandslaug

. På det årlige seminar i Hadsten lød

et af emnerne 'Hvordan går det med

tækkerørene i Tyskland?'. Til dette emne

måtte vi selvfølgelig have fat i en fra

Tyskland. Det blev en af Carlo Christensens

bekendte: Diplomingeniør Steffen

Slama fra Fachhochschule Lübeck.

Nu er der ikke mange syd for den sønderjyske

grænse, der kan tale dansk.

Derfor måtte Carlo fungere som Steffens

tolk, hvilket han klarede utrolig flot.

Selvom det ikke var meget, så kunne der

godt være et enkelt ord, som Carlo ikke

kunne finde et dansk ord for. Men så var

der selvfølgelig en i salen, der kunne

finde ordet. Ved fælles hjælp går det!

I Tyskland er der brugt ca. 70 mio. kr.

på forskning, hvilket gør, at de har en

masse viden og dokumentation, som vi

her i Danmark kan gøre nytte af.

Flere projekter

Forskningen har ført til flere projekter,

som hovedsagelig har drejet sig om:

2 Brand og lydtekniske eksperimenter

2 Stråtag som klimaskærm

2 Mikrobiologi, ang. forskellige angreb

af råd og svampe i stråtaget

2 Hvordan stråtaget er og bliver modstandsdygtigt.

Selv om der egentlig ikke var så meget

nyt i det, Steffen Slama kom med, var

det spændende at få sat tal på og se,

hvordan man forskningsmæssigt kan

redegøre for de problemer, der kan

være i et stråtag. Ikke mindst var det

spændende at se, hvor meget de har

sat i gang, og hvor mange penge der

bliver brugt til forskning for videnskabeligt

at få slået fast en gang for alle,

at der ikke er kommet en ny svamp, der

nedbryder stråtag.

Urgamle traditioner

Den forskning, man har udført i Tyskland

betyder, at vi i Danmark kan koncentrere

os om håndværksmæssigt at

lave et stråtag efter de urgamle traditioner.

Stråtaget skal være udført så at

det udtørres optimalt. Ingen svampe

kan leve, hvis fugtigheden i stråtaget er

under 15-16 %. Fagligt er tækkefaget

godt på vej gennem uddannelsen, seminar,

bindedage og andre faglige

sammenkomster.

Samarbejde

Fremadrettet er det vigtigt at få et samarbejde

i gang over landegrænserne, da

det langt hen ad vejen er de samme

problemer, tækkemændene kæmper

med i dagligdagen. Steffen Slama orienterede

om de nye projekter, der er på

vej i Tyskland. I forbindelse med et stort

EU-projekt, 'Klima und Wand', tyder

det på, at Fachhochschule Lübeck har

fået mulighed for at komme med i

forskningsprojektet, således at der på

universitetet i Lübeck kan opstilles 8-10

testhuse i samme model som det, der

er opstillet for et par år siden.

Avancerede målere

Planen er, at husene skal tækkes og beklædes

på forskellige måder. Husene skal

udstyres med avancerede målere, så

man kan sammenligne fugtighed, luftgennemstrømning

og temperatur minut

for minut året rundt. Et sådan forsøg

kan give meget vigtige informationer

om, hvordan man fremadrettet skal

udføre stråtaget for at sikre en lang

levetid.

Steffen Slama arbejder også på et projekt

for videnskabeligt at få undersøgt

luftgennemstrømning/udluftning i stråtag.

Baggrunden for det projekt er, at

den tyske tækkeorganisation på baggrund

af rådproblematikken – lidt i

panik – og uden videnskabelig belæg,

har ændret deres 'Fachregel', så der

skal være 6 cm luft på bagsiden af lægterne.

Steffen Slama har på universitetet

udført småskala-forsøg med luftgennemstrømning

og arbejder videre

på at få konstrueret måleudstyr, der

kan måle luftgennemstrømningen i

eksisterende stråtage. Den forskning er

meget interessant også for os i Danmark,

så vi fagligt kan drøfte i hvilken

retning, vi skal bevæge os for at lave et

stråtag med en lang holdbarhed.

På regionalhaus-sh.de kan man på

alle tider af døgnet gå ind og se nøjagtig

hvilken temperatur og fugtighed,

der er i stråtaget og tagkonstruktionen

på testhuset i Lübeck. 2

www.regionalhaus-sh.de

13


DVC godkendte vinduer til stråtag/gamle huse

Carlo F. Christensen A/S er leverandør af kvistvinduer til stråtag, samt alle

typer af vinduer og døre til gamle huse.

Vi er lagerførende i ca. 30 forskellige standard modeller, og kan derudover

levere vinduer og døre i specialmål til enhver opgave, f.eks. vinduer med

koblede rammer og kitfals.

NYHED: Kvistvinduer med Optoglas.

Systemet er særdeles velegnet til varme- og lydisolering af vinduer.

Optoglas forsatsvinduer isolerer 30 % bedre end tilsvarende termovinduer

og er testet på Danmarks Tekniske Universitet til en

U-værdi på 1,7 W/m2K med 4 mm hærdet energiglas og 2,4 W/m2K med 4

mm standard hærdet glas.

Optoglas forsatsvinduerne er godkendt og anbefalet til montering på

vinduer i fredede bygninger.

Kontakt os for

at få anvist

nærmeste

forhandler.

CARLO F. CHRISTENSEN A/S

Kastbjergvej 15, Hedegaard, DK-8585 Glesborg

Tlf.: +45 86 38 76 66 Fax.: +45 86 38 74 44

www.carlofchristensen.dk


Bronzemedaljen i hus

Af Carsten Siversen, foto Per Keis

. "Jeg havde håbet på det, men

man ved jo aldrig!"

Sådan siger Brian Lilsby om

den bronzemedalje, der kom i

hus, da han i september bestod

svendeprøven som en af fire.

Faget er lige nu inde i en god

stime med mange nye svende,

og således har 16 elever været

oppe til den teoretiske svendeprøve

den 12. februar i år. Af disse

fik seks karakteren 12, mens

fire fik et 10-tal.

Otte af dem skal op til den

praktiske prøve sidst i marts,

mens de resterende skal op til

september.

Brian Lilsby er uddannet tømrer

og snedker, men kan altså

også nu kalde sig tækkemand.

Han kom først ind i håndværket

som 35-årig efter flere år som

oversergent.

Brian Lilsby er ansat hos tække-

og tømrermester Peter Høy i

Nr. Alslev på Falster. 2

6 der fik 12

. 16 elever har været oppe

til den teoretiske svendeprøve

12. februar. Der var 6

elever, der fik 12, 4 der fik

10 Meget flot.

De 8 af dem skal op til den

praktiske prøve, sidst i

marts og de resterende 8

til september. 2

Sønnen Tobias og mester Peter Høy var naturligvis med, da Brian Lilsby bestod

svendeprøven og fik en bronzemedalje

Verdens ældste tag - en rejse i stråtagenes forunderlige verden

Denne DVD indeholder beretningen om verdens ældste og mest fleksible tag, som

mennesket begyndte at bruge allerede i stenalderen. Det er også historien om det

moderne stråtag, som især hollænderne bruger på nye huse. Tækkefaget har udviklet sig

mere de sidst 30 år end i resten af de femtusinde år, det har eksisteret. Seeren kommer

vidt omkring fra Danmark til Japan, England, Sydafrika og Holland.

DVDén kan købes hos Dansk Tækkemandslaug pet@danskbyggeri.dk

Pris: 100 kr.

15


Til salg

Rørhøste-virksomhed i Estland

Virksomheder høster af tagrør i et stort samlet

rørskovsområde på ca. 2000ha, hvor der på nuværende

tidspunkt er kontrakt på høstning af 300ha,

dette areal kan evt. udvides.

Virksomheden sælges med maskiner bl.a. Seiga

rørhøster, ældre Deutz traktor med frontlæsser,

div. andre ældre maskiner, reservedele, 1000m2

lager med værksted til vedligehold og reparation af

maskiner, renoveret lejlighed på 56m2. Et team på

ca. 10 erfarne folk.

Henvendelse til

Ivan Ste ensen +45 21257505 / +45 70203301

Miljørigtig maling fra WLT

Linoliemaling (til ude og inde)

Væg- og loftsmaling - índeklimatestet

Facade-, sokkel- og tagmaling

Olielud - drypfri pasta

Tonkinlak

Trætjære - mange typer bl.a. indfarvet

Svensk slamfarve i flere farver

Værk, fæhår og tjærekit

Lagret Rødvig kulekalk og sandkalk

Stort udvalg i farvepigmenter

Specialrondel t. afrens. af tjære og maling

L ø r u p M a l e r v a r e r

Lørupvej 19 - Lørup ved Ryslinge, 5750 Ringe

Åbningstider: Hverdage 13 - 18, Lørdag: 10 - 14

eller ring 62 67 10 58 eller 40 14 18 68

Salg af tækkerør fra Ukraine og kina

Alle typer af tækkerør kan skaffes

Ring og hør om priser og kvaliteter

på telefon: 40 45 22 35

eller e-mail: kvhtek@mail.tele.dk

www.straataekning.dk

● Uglkærvej 6, Tvis ● 7500 Holstebro

Bygnings- og restaureringsartikler

- som fås på bestilling

Bindingsværk i mange dimensioner

Faconskåret bindingsværk

Savskårne rygningstræer

Loftsbjælker (trækbjælker) op til 9 m

Sibirisk lærketræ

Celloc varmebehandlet træ

Papiruldsisolering

Gamle mursten til restaurering -rensede- fås i mange størrelser

Hydraulisk kalk og mørtel m. EU norm

Indfarvet mørtel og kalk

Silikatmaling

Find vej til

Lørup Malervarer på

www.lm-linolie.dk


Ring og hør om

pris og levering.

Chr. Sørensen

Stensbækvej 19

Arnum

6510 Gram

Tlf. 74 82 62 40

eller

Tlf. 40 17 44 18

Tækkemand

Tækkemand

Tækkemand

Salg

Salg

af

af

ukrainske

ukrainske

tækkerør Salg af ukrainske

tækkerør

- tækkerør

-

god

god

kvalitet

kvalitet

- god kvalitet

KURT

KURT

KURT N.

N.

N.

SEGALL

SEGALL

SEGALL ApS

ApS

ApS

Tlf.

Tlf.

Tlf. 65

65

65 36 11 77

Bil 40 18 30 36

36

25 11

11

77

77

Malmose 11, 5540 Ullerslev

Malmose 11, 5540 Ullerslev

Malmose 11, 5540 Ullerslev

Bil 40 18 30 25

Bil Fax

40 65

18 36

30 11

25 49

Fax 65 36 11 49

Fax E-mail:

65 36 taekkefirmaet-segall@mail.dk

E-mail: taekkefirmaet-segall@mail.dk

11 49

E-mail: Web: www.taekkefirmaet-segall.dk

Web: www.taekkefirmaet-segall.dk

taekkefirmaet-segall@mail.dk

Web: www.taekkefirmaet-segall.dk

Tækkerør sælges

Kina: 1. kl. tækkerør meget god

og fin kvalitet.

Leveringgaranti hele året.

Ungarn: 1. kl. tækkerør meget god

og fin kvalitet.

Leveringsgaranti hele året.

Rumænien: 1. kl. tækkerør god og fin

kvalitet.

Leveringsgaranti hele året.

Har I andre ønsker skaffer vi alle slags

tækkerør.

Broholdere og tækkebroer

Broholdere og tækkebroer fra stråmanden er et

simpelt, holdbart og billigt system, der er tilpasset til

at hænge i den tykke tråd. Et nemt og hurtigt

system hvor der tækkes på brandsikring med gips

eller Sepatec.

Systemet bruges på samme måde som

bomholdere og kan let løftes op af tagsiden på

samme måde af en enkelt mand.

Tegning til fremstilling af en dobbeltsidet tækkebro

i t1 lægter medfølger.

Hitachi elværktøj 20% på listepris

Hør om tilbud på arbejdslamper, digitale vaterpas,

rygtræer og tagrør fra Kina i mindre partier.

Broholdere: med trin og 21 cm krog: 695 kr. pr stk.

med trin og 27 cm krog 745 kr. pr stk.

TLF 56 21 71 56 eller

STRÅMANDEN.DK


18

Det gælder om at passe

godt på lokalområdet

Et vinterbillede, hvor et smukt landskab og den smukke Tværskov Mølle ved Morud går i ét. Omkring 250 kvadratmeter er lagt,

og rørene er syet på efter gammeldags opskrift


Til denne lille specialopgave er der brugt danske rør. Et tidligere drivhus er forvandlet til en hyggelig lille sø-pavillon

Af Carsten Sivertsen, foto Per Keis

. Tækkemand Per Keis, Morud, holder

sig først og fremmest til Fyn. Ikke sådan,

at han ikke får tilbud om at tække andre

steder, men det er vigtigt for ham at

pleje kunderne i lokalområdet godt:

"Jeg fik bl.a. mulighed for at tække

tre huse i Tibirke i Nordsjælland, men

det ligger for langt væk, og det er et

problem, hvis der lige pludselig er noget,

man står og mangler. Dertil kommer,

at vi jo så er borte fra de lokale

kunder, og det vil jeg helst ikke være."

Godt med kunder

Men det lokale marked ser nu også

meget fornuftigt ud for Per Keis og hans

to medarbejdere Allan og Kristoffer:

"Vi har lige nu arbejde frem til et godt

stykke ind i september, og selv om vejret

ikke ligefrem har været med os, har

vi da allerede i år tækket et tag på 460

kvadratmeter. Det var en kende besværligt,

men vi fik da fjernet sneen, så

vi kunne komme til. Og alternativet var

at sende folkene hjem. Det vil jeg selvfølgelig

helst undgå."

Så alt i alt går det godt for tækkemanden

i Morud, nordvest for Odense.

De unge

Som uddannelsesansvarlig i Lauget har

Per Keis naturligt nok særligt fokus på

uddannelsen af nye unge til faget. Det

var da også en af hans, Kristoffer Andersen,

der i 2004 blev Danmarks første

uddannede tækkemand. Men det er en

udfordring at sikre den fremtidige tilgang

til faget, erkender Per Keis:

"Selv om der er et tilskud på 50.000

kr. for at tage nye ind, så skal der jo

stadigvæk være arbejde til dem, og her

er det svært for branchen som helhed i

denne tid."

PR

En af vejene frem er at sikre, at der

kommer god omtale af faget og af de

arbejder, som den enkelte tækkemand

udfører. Per Keis' egen hjemmeside er

et godt eksempel på, at han bruger

medieomtalen aktivt:

"Vi er nødt til at gøre opmærksom på

os selv, og det forsøger jeg så at gøre

ved at have god kontakt til medierne.

Men det er også vigtigt, at de kunder,

som vi laver et stykke arbejde for, er

gode ambassadører for vores forretning.

Og så slipper familie og venner da heller

ikke for at høre om det gode håndværk!

Det gælder om at være om sig."

Siden 1995

Per Keis har været selvstændig siden

1995, og han har aldrig fortrudt, at han

valgte tækkemandens vej:

"Det er et dejligt arbejde, og jeg har

noget at sammenligne med. Jeg har

været anlægsgartner, været jord- og

betonarbejder i Algeriet og svejser på

Lindø Værftet."

Per Keis har også arbejdet på Storebæltsbroen,

og det var i den forbindelse,

han fik 'hvide fingre', som gjorde,

at han måtte opgive jobbet som svejser.

Senere viste det sig dog, at diagnosen

var forkert, og at problemet med de

følelsesløse fingre kunne løses ved en

simpel operation:

"Men på Storebæltsbroen arbejdede

jeg sammen med sønnen til en tækkemand,

og det var dér, jeg hørte om

faget og fik lyst til selv at binde an med

det."

Fremtiden

Hvad fremtiden bringer for faget, kan

der funderes meget over, men Per Keis

er selv optaget af de tanker, der er om,

at tækkemanden er fremtidens tømrer:

"Måske vil dagens tømrere i højere

grad komme til at beskæftige sig med

montagearbejde, mens vi tækkemænd i

stigende omfang bevæger os ind på de

traditionelle tømreropgaver." 2

19


Dansk Tækkemandslaug

Postboks 86

6430 Nordborg

www.taekkelaug.dk

Billedet: Lidt fra Tyrstrup Kro historie:

Tyrstrup Kro har eksisteret meget langt tilbage i tiden, bl.a. fortælles det,

at bønderne indtog deres måltider her, når de som medlemmer i

markfællesskaberne var samlet til pligtarbejde ved såning og i høst. Der

findes en kontrakt fra 1854, hvoraf det fremgår, at kroejeren, sælger sit

landboelsted med tilhørende krorettigheder. Af kontrakten fremgår det, at

krodriften var baseret på en kontrakt med ejeren af Høkkelbjerg Kro på

grund af dennes kroprivilegier. Endvidere fremgår det, at der skulle

betales aftægt, to mark sølv i kvartalet!

More magazines by this user
Similar magazines